e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

Podgorica, 10. aprila 2009. godine
 

UKUPNI REZULTATI IZBORA ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI CRNE GORE  (download pdf)


POSTUPAK I PODACI NA OSNOVU KOJIH SU UTVRDJENI KONAČNI REZULTATI ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINI CRNE GORE 

1)     Na osnovu izbornog materijala sa svih biračkih mjesta za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, utvrdjeno je da je: 

      - u birački spisak ukupno upisano 498.305 birača;

      - na biračkim mjestima glasalo 314.627 birača;

      - van biračkih mjesta odnosno putem pisma glasalo 15.192 birača;

      - glasalo ukupno 329.819 birača;

      - bilo primljeno 499.241 glasačkih listića;

      - bilo 169.422 neupotrijebljenih glasakih listića;

      - bilo 329.819 upotrijebljenih glasačkih listića;

      - bilo 5.827 nevažećih glasačkih listića;

      - bilo 323.992 važećih listića; 

a da su na ovim biračkim mjestima pojedine izborne liste dobile ukupan broj glasova i to: 

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

168,290

2.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

54,547

3.

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

29,883

4.

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

19,546

5.

NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA

9,448

6.

KOALICIJA LIBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA - „ZA DRUGAČIJU CRNU GORU“ – DR GORAN BATRIĆEVIĆ

8,759

7.

STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE

7,691

8.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,747

9.

SRPSKA NACIONALNA LISTA

4,291

10.

„BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“

3,489

11.

FORCA – NAZIF CUNGU

2,939

12.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,898

13.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,619

14.

OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA –DOCENT DR  ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“

2,446

15.

CRNOGORSKI KOMUNISTI

1,594

16.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

805

 2) Na osnovu izbornog materijala sa biračkih mjesta utvrdjenih posebnom Odlukom Skupštine Crne Gore za izbor pet poslanika, utvrdjeno je da je:

      - u birački spisak ukupno upisano 31.465 birača;

      - na biračkim mjestima glasalo 18.137 birača;

      - van biračkih mjesta odnosno putem pisma glasalo 946 birača;

      - glasalo ukupno 19.083 birača;

      - bilo primljeno 31.465 glasačkih listića;

      - bilo 12.382 neupotrijebljenih glasačkih listića;

      - bilo 19.083 upotrijebljenih glasačkih listića;

      - bilo 198 nevažećih glasačkih listića;

      - bilo 18.885 važećih listića,

a da su na ovim biračkim mjestima pojedine izborne liste dobile ukupan broj glasova i to: 

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5.178

2.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,282

3.

FORCA – NAZIF CUNGU

2,506

4.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,452

5.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,391

6.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

636

7.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

598

8.

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

280

9.

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

148

10.

KOALICIJA LIBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA - „ZA DRUGAČIJU CRNU GORU“ – DR GORAN BATRIĆEVIĆ

112

11.

STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE

82

12.

„BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“

81

13.

NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA

46

14.

OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA –DOCENT DR  ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“

32

15.

SRPSKA NACIONALNA LISTA

32

16.

CRNOGORSKI KOMUNISTI

29

  3) Na osnovu izbornog materijala sa biračkih mjesta za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, osim biračkih mjesta za izbor pet poslanika odredjenih Odlukom Skupštine Crne Gore, utvrdjeno je da je: 

      - u birački spisak ukupno upisano 466.840 birača;

      - na biračkim mjestima glasalo 296.490 birača;

      - van biračkih mjesta odnosno putem pisma glasalo 14.246 birača;

      - glasalo ukupno 310.736 birača;

      - bilo primljeno 467.776 glasačkih listića;

      - bilo 157.040 neuptrijebljenih glasačkih listića;

      - bilo 310.736 uptrijebljenih glasačkih listića;

      - bilo 5.629 nevažećih listića;

      - bilo 305.107 važećih glasačkih listića,

a da su na ovim biračkim mjestima pojedine izborne liste dobile ukupan broj glasova i to: 

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

163,112

2.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

53,949

3.

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

29,603

4.

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

19,398

5.

NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA

9,402

6.

KOALICIJA LIBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA - „ZA DRUGAČIJU CRNU GORU“ – DR GORAN BATRIĆEVIĆ

8,647

7.

STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE

7,609

8.

SRPSKA NACIONALNA LISTA

4,259

9.

„BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“

3,408

10.

OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA –DOCENT DR  ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“

2,414

11.

CRNOGORSKI KOMUNISTI

1,565

12.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

507

13.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

465

14.

FORCA – NAZIF CUNGU

433

15.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

169

16.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

167

 II 

      Shodno članu 94 i 94a stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika kvalifikaciona kvota za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore iznosi: 

Za izbor poslanika iz tačke I 1) ( 3% OD 329.819 glasova): 9.895 glasova

Za izbor poslanika iz tačke I 2) ( 3% OD 19.083 glasova): 573 glasa 

Prema tome: 

a) za izbor poslanika iz tačke I 1), saglasno članu 94 Zakona , učestvuju liste: 

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

168,290

2.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

54,547

3.

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

29,883

4.

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

19,546

 b) Za izbor pet poslanika iz tačke I 2), saglasno članu 94a st. 1. učestvuju liste: 

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5.178

2.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,282

3.

FORCA – NAZIF CUNGU

2,506

4.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,452

5.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,391

6.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

636

7.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

598

 c) Za izbor pet poslanika iz tačke I 2), saglasno članu 94a st. 2. dodaju se glasovi birača koje je ta lista dobila na drugim biračkim mjestima pod uslovom da na tim biračkim mjestima ne ispiunjava uslov za učešće u raspodjeli mandata odnosno učestvuje a ne osvoji mandat, i to: 

rb

Naziv liste

Osvojeno glasova

Dodaju se glasovi

Ukupno glasova

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5.178

0

5.178

2.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,282

465

4,747

3.

FORCA – NAZIF CUNGU

2,506

433

2,939

4.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,391

507

2,898

5.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,452

167

2,619

6.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

636

169

805

7.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

598

0

598

                  Primjenom člana 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika, utvdjuje se da pojedine izborne liste za pet poslanika u Skupštinu Crne Gore imaju slijedeće izborne količnike, i to: 

 

Naziv liste

1

2

3

4

5

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5178

2589

1726

1294.5

1035.6

2.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,747

2373.5

1582.333

1186.75

949.4

3.

FORCA –  NAZIF CUNGU

2,939

1469.5

979.6667

734.75

587.8

4.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,898

1449

966

724.5

579.6

5.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,619

1309.5

873

654.75

523.8

6.

PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK

805

402.5

268.3333

201.25

161

7.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

598

299

199.3333

149.5

119.6

       Saglasno članu 95 Zakona utvrdjeno je da su najveći količnici na osnovu kojih se vrši raspodjela mandata za izbor poslanika iz tačke I 2) i to: 

 

Naziv liste

Količnik

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,178

2.

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA

4,747

3.

FORCA – NAZIF CUNGU

2,939

4.

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ

2,898

5.

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“

2,619

 d) Za izbor poslanika iz tačke I 1), saglasno članu 94a st.3. dodaju se glasovi birača koje je ta lista dobila na biračkim mjestima utvrdjenim posebnom odlukom Skupštine Crne Gore pod uslovom da na tim biračkim mjestima ne ispunjava uslov za učešće u raspodjeli mandata, odnosno učestvuje a ne osvoji mandat, i to: 

rb

Naziv liste

Osvojeno glasova

Dodaju se glasovi

Ukupno glasova

1.

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

163,112

0

163,112

2.

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

53,949

598

54,547

3.

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

29,603

280

29,883

4.

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

19,398

148

19,546

       Primjenom člana 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika, utvrdjuje se da pojedine izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore iz tačke I 1), imaju slijedeće izborne količnike, i to:  

Redni broj količnika

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

 

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

1

163,112.00

54,547.00

29,883.00

19,546.00

2

81,556.00

27,273.50

14,941.50

9,773.00

3

54,370.67

18,182.33

9,961.00

6,515.33

4

40,778.00

13,636.75

7,470.75

4,886.50

5

32,622.40

10,909.40

5,976.60

3,909.20

6

27,185.33

9,091.17

4,980.50

3,257.67

7

23,301.71

7,792.43

4,269.00

2,792.29

8

20,389.00

6,818.38

3,735.38

2,443.25

9

18,123.56

6,060.78

3,320.33

2,171.78

10

16,311.20

5,454.70

2,988.30

1,954.60

11

14,828.36

4,958.82

2,716.64

1,776.91

12

13,592.67

4,545.58

2,490.25

1,628.83

13

12,547.08

4,195.92

2,298.69

1,503.54

14

11,650.86

3,896.21

2,134.50

1,396.14

15

10,874.13

3,636.47

1,992.20

1,303.07

16

10,194.50

3,409.19

1,867.69

1,221.63

17

9,594.82

3,208.65

1,757.82

1,149.76

18

9,061.78

3,030.39

1,660.17

1,085.89

19

8,584.84

2,870.89

1,572.79

1,028.74

20

8,155.60

2,727.35

1,494.15

977.30

21

7,767.24

2,597.48

1,423.00

930.76

22

7,414.18

2,479.41

1,358.32

888.45

23

7,091.83

2,371.61

1,299.26

849.83

24

6,796.33

2,272.79

1,245.13

814.42

25

6,524.48

2,181.88

1,195.32

781.84

26

6,273.54

2,097.96

1,149.35

751.77

27

6,041.19

2,020.26

1,106.78

723.93

28

5,825.43

1,948.11

1,067.25

698.07

29

5,624.55

1,880.93

1,030.45

674.00

30

5,437.07

1,818.23

996.10

651.53

31

5,261.68

1,759.58

963.97

630.52

32

5,097.25

1,704.59

933.84

610.81

33

4,942.79

1,652.94

905.55

592.30

34

4,797.41

1,604.32

878.91

574.88

35

4,660.34

1,558.49

853.80

558.46

36

4,530.89

1,515.19

830.08

542.94

37

4,408.43

1,474.24

807.65

528.27

38

4,292.42

1,435.45

786.39

514.37

39

4,182.36

1,398.64

766.23

501.18

40

4,077.80

1,363.68

747.08

488.65

41

3,978.34

1,330.41

728.85

476.73

42

3,883.62

1,298.74

711.50

465.38

43

3,793.30

1,268.53

694.95

454.56

44

3,707.09

1,239.70

679.16

444.23

45

3,624.71

1,212.16

664.07

434.36

46

3,545.91

1,185.80

649.63

424.91

47

3,470.47

1,160.57

635.81

415.87

48

3,398.17

1,136.40

622.56

407.21

49

3,328.82

1,113.20

609.86

398.90

50

3,262.24

1,090.94

597.66

390.92

51

3,198.27

1,069.55

585.94

383.25

52

3,136.77

1,048.98

574.67

375.88

53

3,077.58

1,029.19

563.83

368.79

54

3,020.59

1,010.13

553.39

361.96

55

2,965.67

991.76

543.33

355.38

56

2,912.71

974.05

533.63

349.04

57

2,861.61

956.96

524.26

342.91

58

2,812.28

940.47

515.22

337.00

59

2,764.61

924.53

506.49

331.29

60

2,718.53

909.12

498.05

325.77

61

2,673.97

894.21

489.89

320.43

62

2,630.84

879.79

481.98

315.26

63

2,589.08

865.83

474.33

310.25

64

2,548.63

852.30

466.92

305.41

65

2,509.42

839.18

459.74

300.71

66

2,471.39

826.47

452.77

296.15

67

2,434.51

814.13

446.01

291.73

68

2,398.71

802.16

439.46

287.44

69

2,363.94

790.54

433.09

283.28

70

2,330.17

779.24

426.90

279.23

71

2,297.35

768.27

420.89

275.30

72

2,265.44

757.60

415.04

271.47

73

2,234.41

747.22

409.36

267.75

74

2,204.22

737.12

403.82

264.14

75

2,174.83

727.29

398.44

260.61

76

2,146.21

717.72

393.20

257.18

      Saglasno članu 95 Zakona utvrdjeno je da u najveći količnici na osnovu kojih se vrši raspodjela mandata za izbor poslanika iz tačke I 1) i to: 

1

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

163,112.00

2

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

81,556.00

3

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

54,547.00

4

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

54,370.67

5

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

40,778.00

6

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

32,622.40

7

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

29,883.00

8

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

27,273.50

9

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

27,185.33

10

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

23,301.71

11

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

20,389.00

12

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

19,546.00

13

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

18,182.33

14

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

18,123.56

15

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

16,311.20

16

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

14,941.50

17

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

14,828.36

18

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

13,636.75

19

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

13,592.67

20

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

12,547.08

21

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

11,650.86

22

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

10,909.40

23

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

10,874.13

24

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

10,194.50

25

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

9,961.00

26

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

9,773.00

27

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

9,594.82

28

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

9,091.17

29

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

9,061.78

30

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

8,584.84

31

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

8,155.60

32

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

7,792.43

33

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

7,767.24

34

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

7,470.75

35

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

7,414.18

36

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

7,091.83

37

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

6,818.38

38

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

6,796.33

39

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

6,524.48

40

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

6,515.33

41

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

6,273.54

42

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

6,060.78

43

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

6,041.19

44

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

5,976.60

45

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,825.43

46

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,624.55

47

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

5,454.70

48

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,437.07

49

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,261.68

50

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

5,097.25

51

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

4,980.50

52

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

4,958.82

53

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,942.79

54

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

4,886.50

55

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,797.41

56

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,660.34

57

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

4,545.58

58

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,530.89

59

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,408.43

60

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,292.42

61

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

4,269.00

62

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

4,195.92

63

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,182.36

64

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

4,077.80

65

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,978.34

66

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ

3,909.20

67

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

3,896.21

68

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,883.62

69

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,793.30

70

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ

3,735.38

71

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,707.09

72

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

3,636.47

73

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,624.71

74

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,545.91

75

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ

3,470.47

76

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ

3,409.19

 III 

      Primjenom člana 95 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika po kome lista dobija onoliko mandata  koliko tih najvećih količnika na nju otpada, utvrdjuje se da su pojedine izborne liste dobile slijedeći broj mandata: 

a) Za izbor poslanika iz tačke I a):

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ .....................................47 (četrdeset sedam) mandata

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ  .................................5 (pet) mandata

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ…16 (šesnaest) mandata

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ ................................................8 (osam) mandata

 b) Za izbor poslanika iz tačke I b): 

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ .........................................................1 (jedan) mandat

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA ................................................................................1 (jedan) mandat

FORCA – – NAZIF CUNGU............................................................................................1 (jedan) mandat

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI –

LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ .........................................................1 (jedan) mandat

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“

 „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“ ............................................................. 1 (jedan) mandat

 Prema tome izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, dobile su sljedeći broj mandata:

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ .......................................48 (četrdesetosam) mandata

SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ...16 (šesnaest) mandata

NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ ................................................8 (osam) mandata

POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ  ………………….......5 (pet) mandata

UDSH – DUA FERHAT DINOSHA ..................................................................................1 (jedan) mandat

FORCA – NAZIF CUNGU................................................................................................1 (jedan) mandat

ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI –

LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ ...........................................................1 (jedan) mandat

„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“

 „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“ ............................................................... 1 (jedan) mandat 


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 328
Podgorica, 10. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“ br. 4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 10. aprila 2009. godine, utvrdila je

KONAČNE REZULTATE IZBORA
ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU CRNE GORE

I Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore („Službeni list CG“, br. 5/09), održani su 29. marta 2009. godine.

II Na izborima održanim 29. marta 2009. godine, u skladu sa Ustavom Crne Gore biran je 81 poslanik u Skupštinu Crne Gore.

III Izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore, saglasno članu 12 Zakona o izboru odbornika i poslanika, obavljeni su u Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, u kojoj je pet poslanika od ukupnog broja poslanika birano na biračkim mjestima određenim Odlukom o određivanju biračkih mjesta za izbor pet poslanika u Skupštinu Crne Gore („Službeni list RCG“, br. 51/06).

IV Na osnovu izbornog materijala, ukupni rezultati izbora su:

- u birački spisak upisano je 498.305 birača;
- ukupno je glasalo 329.819 birača, od čega:
• na biračkim mjestima glasalo je 314.627 birača;
• van biračkih mjesta, odnosno putem pisma glasalo je 15.192 birača;
- primljeno je 499.241 glasačkih listića, od čega 936 za glasanje zatvorenih i pritvorenih lica;
- neupotrijebljeno je 169.422 glasačkih listića;
- upotrijebljeno je 329.819 glasačkih listića;
- bilo je 5.827 nevažećih glasačkih listića;
- bilo je 323.992 važećih glasačkih listića.

Pojedine izborne liste dobile su sljedeći broj glasova, i to:

1. EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ 168.290
2. SNP- SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ 54.547
3. NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – ANDRIJA MANDIĆ 29.883
4. POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ 19.546
5. NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA
SRPSKA STRANKA 9.448
6. KOALICIJA LIBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA –
„ZA DRUGAČIJU CRNU GORU“ – DR GORAN BATRIĆEVIĆ 8.759
7. STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE 7.691
8. UDSH – DUA FERHAT DINOSHA 4.747
9. SRPSKA NACIONALNA LISTA 4.291
10. „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“ 3.489
11. FORCA – NAZIF CUNGU 2.939
12. ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ
GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI &
ALBANSKA ALTERNATIVA – ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ 2.898
13. „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA” „KOALICIONI SHQIPTAR –PERSPEKTIVA” 2.619
14. OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR
STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“ 2.446
15. CRNOGORSKI KOMUNISTI 1.594
16. PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT
DEMOKRATIK 805

V Primjenom člana 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika, utvrđeno je da su pojedine izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore dobile sledeći broj mandata:

1. EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ............................48 (četrdesetosam) mandata
2. SNP- SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE –
SRĐAN MILIĆ…………………………………………………………………...16 (šesnaest) mandata
3. NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – ANDRIJA MANDIĆ.....................................8 (osam) mandata
4. POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ…………….....5 (pet) mandata
5. UDSH – DUA FERHAT DINOSHA.......................................................................1 (jedan) mandat
6. FORCA – NAZIF CUNGU.....................................................................................1 (jedan) mandat
7. ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
– LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA
ALTERNATIVA – ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ..................1 (jedan) mandat
8. „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA” „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA” ............................................................1 (jedan) mandat


VI Konačni rezultati izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore objaviće se u „Službenom listu Crne Gore“.


SEKRETAR                                   
Branka Lakočević    

                  
PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


ČLANOVI KOMISIJE


1. BRANISLAV RADULOVIĆ

2. BRANKA LAKOČEVIĆ

3. RADMILA ŠTURANOVIĆ

4. VESELIN PAVIĆEVIĆ

5. ĐORĐIJE VUKČEVIĆ

6.LJILJANA RADONJIĆ

7. TARIK GADŽOVIĆ

8. ZDRAVKO GVOZDENOVIĆ

9. NEBOJŠA BATRIĆEVIĆ

10. ZDRAVKO TOŠKOVIĆ

11. BORISLAV GLOBAREVIĆ

12. JAKUP MURATOVIĆ

13. MILIVOJE RAKOČEVIĆ

14. SLOBODAN VASOVIĆ

15. DRAGAN ŠOĆ

16. SLOBODAN MILAČIĆ

17. KALAČ ARMIN

18. SERGEJ SEKULOVIĆ

19. VLADIMIR VUJOVIĆ

20. RADOŠ ZEČEVIĆ

21. ALEKSANDAR LJUMOVIĆ

22. SABIT REDŽOVIC

23. BEĆIR ĐOKAJ

24. MIRO PETKOVIĆ

25. HADŽI ČOBAJ

26. VUJOŠEVIĆ SLAVEN

27. AHMET BAJRAKTARI


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 300/2
Podgorica, 6. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija na sjednici od 6. aprila 2009. godine, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Emila Kriještorca sa Izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor broj 02/606-60-1 od 2. 04. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Emila Kriještorca sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnesen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor broj 02/606-60-1 od 2. 04. 2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Emil Kriještorac sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 5.04. 2009. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Kotor broj 02/606-60-1 od 2. 04. 2009. godine, kojim je odbačen Prigovor kandidata za poslanika Emila Kriještorca.
U Prigovoru se navodi da je Opštinska izborna komisija Kotor odbacila prigovor na rad biračkih odbora kao neosnovan uz obrazloženje da nije bilo nepravilnosti, propusta i neregularnosti koje se odnose na povredu biračkog prava, kao ni da Komisiji, od strane podnosioca prigovora, nijesu dostavljeni konkretni dokazi o nezakonitostima, iako je podnosilac Prigovora, kako navodi, u dopuni Prigovora ukazao na određene propuste u radu pojedinih biračkih odbora. Predlaže da Državna izborna komisija ukine Rješenje Opštinske izborne komisije Kotor i donese rješenje o ponavljanju izbora na određenim biračkim mjestima.
Razmatrajući Prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Kotor, Državna izborna komisija je utvrdila da u Prigovoru broj 02/606-60 od 1.04. 2009. godine podnijetom Opštinskoj izbornoj komisiji nijesu navedene odluke, radnje ili propusti biračkih odbora koje se odnose na povredu biračkog prava u skladu sa čl. 107 i 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika, niti su Komisiji, od strane podnosioca Prigovora dostavljeni konkretni dokazi o nezakonitostima i neregularnostima u radu biračkih odbora.
Ukazivanje podnosioca Prigovora da je naknadno u dopuni svog prigovora nedvosmisleno ukazao na propuste u radu pojedinih biračkih odbora na više biračkih mjesta nije moglo biti od uticaja na odlučivanje, jer je povodom toga Opštinska izborna komisija Kotor donijela rješenje broj 02/606-63-1 od 2. 04. 2009. godine, a koje se ne osporava u ovom postupku.
Polazeći od navedenog, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komsiija Kotor postupila pravilno kada je svojim rješenjem odbacila naznačeni prigovor, pa je odlučila kao u dispozitivu.
 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović
 


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 299/2
Podgorica, 5. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list CG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5.aprila 2009. godine, odlučujući po prigovoru kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste “Narodnjačka koalicija” – Narodna stranka i Demokrtska srpska stranka, zbog povrede postupka utvrđivanja rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima broj 16 – Bukovica i 11 – Bijela Crkva, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste “Narodnjačka koalicija” – Narodna stranka i Demokrtska srpska stranka, podnesen protiv Rješenje Opštinske izborne komisije Rožaje broj 373 od 1. aprila 2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste “Narodnjačka koalicija” – Narodna stranka i Demokratska srpska stranka podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 5. aprila 2009. godine prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Rožaje broj 373 od 1. aprila 2009. godine kojim je odbijen kao neosnovan njegov prigovor podnijet Opštinskoj izbornoj komisiji na rad biračkih odbora na biračkim mjestima br. 16 – Bukovica i br. 11- Bijela Crkva.
U prigovoru na rješenje Opštinske izborne komisije ističe da je na biračkom mjestu broj 16 – Bukovica došlo do zloupotreba u radu biračkog odbora na način što je jedan član biračkog odbora izdvojio 13 glasačkih listića i pokušao da ih ubaci u glasačku kutije čime je prekršeno biračko pravo i da je navedena zloupotreba konstatovana u zapisniku o radu biračkog odbora. Predlaže da Državna izborna komisija usvoji prigovor, ukine Rješenje Opštinske izborne komisije Rožaje i donese rješenje o ponavljanju izbora na ovom biračkom mjestu.
Razmatrajući podneseni prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Rožaje Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kada je odbila prigovor na rad biračkog odbora.
Naime, Opštinska izborna komisija utvrdila je da su svi članovi biračkog odbora potpisali zapisnik o radu biračkog odbora i u njemu konstatovali da je došlo do pokušaja zloupotrebe, ali je taj čin spriječen od strane predsjednika biračkog odbora i glasački listići nijesu ubačeni u glasačku kutiju. Ti glasački listići ostali su neupotrijebljeni i nijesu mogli imati uticaja na krajnji ishod rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, niti povrede biračkog prava.
Državna izborna komisija cijeni da radnja zbog koje je podnijet prigovor ne predstavlja povredu zakona, odnosno biračkog prava zbog čega bi trebalo usvojiti prigovor i poništiti glasanje na tom biračkom mjstu.
Na osnovu navedenog riješeno je kao u dispozitivu rješenja.
 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slobodan Dragović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 298/2
Podgorica, 5. aprila 2009. godine

 

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa Izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 166-1/09 od 2. 04. 2009. godine, donijela je
 

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnesen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 166-1/09 od 2. 04. 2009. godine, kao neosnovan.


O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 5.04. 2009. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 166-1/09 od 2. 04. 2009. godine, kojim je odbijen Prigovor „Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
U Prigovoru se navodi da je Opštinskoj izbornoj komisiji Herceg Novi uložen prigovor blagovremeno, tj. u 21,15 časova, jer rok od 72 časa počinje da teče od trenutka sačinjavanja zapisnika na ovom biračkom mjestu.
Takođe se navodi da je uvidom u izborni materijal sa biračkog mjesta broj 39 Zelenika 2 utvrđeno da je prema izvodu iz biračkog spiska na ovom biračkom mjestu glasalo 396 birača a upotrijebljeno je 400 glasačkih listića, pa stoga predlaže da Državna izborna komisija poništi Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi i da se ponovi glasanje na tom biračkom mjestu.
Razmatrajući Prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi, Državna izborna komisija, polazeći od odredaba čl. 107 i 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika kojima su propisani rokovi za podnošenje prigovora ocijenila je da je Opštinska izborna komisija Herceg Novi postupila pravilno kada je svojim rješenjem odbacila prigovor kao neblagovremen. Državna izborna komisija je utvrdila da je Opštinska izborna komisija postupila pravilno iz razloga što je u pogledu rokova za podnošenje prigovora postupila u skladu sa stavom Ustavnog suda Crne Gore iz Odluke U.br. 84/97.
Takođe, razmatrajući navode iz Prigovora da je na biračkom mjestu broj 39 Zelenika 2 glasalo 396 birača a upotrijebljeno je 400 glasačkih listića Državne izborne komisije, je utvrdila da navedeni “propust” od strane biračkog odbora koji se odnosi na neslaganje broja glasačkih listića i broja birača koji su glasali na tom biračkom mjestu, koja činjenica je konstatovana prilikom uvida u izborni material, a nije konstatovan u zapisniku o radu biračkog odbora, kao i da isti “propust” nije konstatovan ni od strane Opštinske izborne komisije prilikom preuzimanja izbornog materijala od strane biračkih odbora, odnosno prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovedenih izbora na tom biračkom mjestu.
Na osnovu utvrđenih činjenica Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komsiija Herceg Novi postupila pravilno kada je svojim rješenjem odbacila naznačeni prigovor, pa je odlučila kao u dispozitivu.


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slobodan Dragović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 297/3
Podgorica, 5. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa Izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 164-1/09 od 2. 04. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnesen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 164-1/09 od 2. 04. 2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 5.04. 2009. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK – 164-1/09 od 2. 04. 2009. godine, kojim je odbijen Prigovor „Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
U Prigovoru se navodi da je uvidom u izborni materijal sa biračkog mjesta broj 18 Igalo -4 pronađen jedan glasački listić više od broja kontrolnih kupona, pa stoga predlaže da Državna izborna komisija poništi Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi i da se ponovi glasanje na tom biračkom mjestu.
Državna izborna komisija, razmatrajući Prigovor, Rješenje i izjašnjenje Opštinske izborne komisije u odnosu na Prigovor, dostavljeno na zahtjev Državne izborne komisije, je utvrdila da navedeni “propust” od strane biračkog odbora koji se odnosi na neslaganje broja glasačkih listića i broja kontrolnih kupona (jedan glasački listić više od broja kontrolnih kupona), koji je konstatovan prilikom uvida u izborni material, nije konstatovan u zapisniku o radu biračkog odbora, kao i da isti “propust” nije konstatovan ni od strane Opštinske izborne komisije prilikom preuzimanja izbornog materijala od strane biračkih odbora, odnosno prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovedenih izbora na tom biračkom mjestu.
Na osnovu utvrđenih činjenica Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komsiija Herceg Novi postupila pravilno kada je svojim rješenjem odbila naznačeni prigovor, pa je odlučila kao u dispozitivu.
 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slobodan Dragović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 296/2
Podgorica, 5. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa Izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog grada broj 968/09 I 971/09 od 1. 04. 2009. godine, donijela je
 

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnesen protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog grada broj 968/09 i 971/09 od 1. 04. 2009.. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e


Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 5.04. 2009. godine Prigovor protiv Rješenja Izborne komisije Glavnog grada broj 968/09 I 971/09 od 1. 04. 2009. godine, kojim je odbijen Prigovor „Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, zbog pogrešne primjene materijalnog prava.
U Prigovoru se navodi da je uvidom u izborni materijal pronađen niz neregularnosti u radu više biračkih odbora koje su za posljedicu imale pogrešno utvrđen broj glasova za pojedine poslaničke liste. Takođe, podnosilac Prigovora predlaže „da Državna izborna komisija ukine Rješenje Izborne komisije Glavnog grada i donese rješenje o ponavljanju izbora na biračkim mjestima navedenim u prigovoru na rad biračkih odbora“.
Razmatrajući podneseni Prigovor i Rješenje Izborne komisije Glavnog grada iz kojeg se vidi da je podnosilac prigovora ukazao na neregularnosti na biračkim mjestima: 39a, 24a, 85a, 26b I 105c, Državna izborna komisija je ocijenila da je Izborna komisija Glavnog grada pravilno postupila kad je odbila Prigovor „Narodnjačke koalicije“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.
Državna izborna komisija je, cijeneći činjenicu da je Izborna komisija Glavnog grada, uvidom u zapisnike o radu biračkih odbora na navedenim biračkim mjesta, nesumnjivo utvrdila da su isti sačinjeni u skladu sa odredbom člana 90 Zakona o izboru odbornika i poslanika, da su uredno potpisani od strane članova biračkih odbora i od opunomoćenih predstavnika izbornih lista, te da na iste nije bilo primjedbi, zaključila da nije bilo neregularnosti na tim biračkim mjestima, odnosno da su izbori sprovedeni u skladu sa Zakonom.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.
 

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slobodan Dragović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 293/3
Podgorica, 5. aprila 2009. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa Izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Mojkovac broj 01-120 od 1. 04. 2009. godine, donijela je
 

R J E Š E NJ E


Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnesen protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Mojkovac broj 01-120 od 1. 04. 2009.. godine, kao neosnovan.
 

O b r a z l o ž e nj e


Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 4.04. 2009. godine Prigovor protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Mojkovac broj 01- 120 od 1. 04. 2009. godine, kojim je odbijen Prigovor „Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, zbog razloga formalne prirode i pogrešne primjene materijalnog prava.
U Prigovoru se navodi da je OIK Mojkovac pobijano rješenje donijela u 20 sati I 55 minuta, dakle prije isteka roka za podnošenje prigovora na rad biračkih odbora, čime je podnosiocu prigovora onemogućeno da dopuni prigovor uložen u zakonskom roku. Takođe, u Prigovoru se navodi da se pojavila razlika u broju glasačkih listića i broju birača koji su glasali i to: na biračkom mjestu broj 16 – Lepenac – dva glasača je manje glasalo od utvrđenog broja glasačkih listića, na biračkom mjestu broj 6 – Tutiće – jedan glasač je manje glasao od utvrđenog broja upotrijebljenih glasačkih listića, na biračkom mjestu broj 4 – jedan glasač više je glasao od broja utvrđenih glasačkih listića i na biračkom mjestu broj 5 – jedan glasač je više glasao od broja utvrđenih glasačkih listića,što predstavlja razlog za ponavljanje glasanja na tim biračkim mjestima.
Razmatrajući podneseni Prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Mojkovac, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kad je odbila Prigovor „Narodnjačke koalicije“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.
Naime članom 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da se prigovor protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora podnosi opštinskoj izbornoj komisiji, koja, saglasno članu 109 Zakona, donosi rješenje u roku od 24 časa od časa prijema prigovora.
Imajući u vidu naznačene odredbe Zakona nesporno je da je OIK Mojkovac bila dužna da odluči u zakonskom roku, a činjenica koju podnosilac prigovora ističe da je imao namjeru da dopuni svoj prigovor, nije mogla biti od uticaja na vrijeme odlučivanja Komisije, jer je podnosilac bio dužan da u samom prigovoru navede sve propuste na koje prigovara.
Državna izborna komisija je, cijeneći činjenicu da je OIK Mojkovac, uvidom u zapisnike o radu biračkih odbora sa navedenih biračkih mjesta, utvrdila da nije konstatovana bilo kakva nepravilnost u procesu glasanja, da su zapisnici potpisani od članova biračkog odbora bez primjedbi i da se ukupan broj važećih i nevažećić glasačkih listića slaže sa brojem birača koji su glasali na tim biračkim mjestima, zaključila da nije bilo neregularnosti na tim biračkim mjestima, odnosno da su izbori sprovedeni u skladu sa Zakonom.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Slobodan Dragović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 290/2
Podgorica, 3. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Stanka Zlokovića sa izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 165-1/09 od 2.04. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Prihvata se Prigovor kandidata za poslanika Stanka Zlokovića sa izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 165-1/09 od 2.04. 2009. godine, doneseno povodom Prigovora “Narodnjačke koalicije” Opštinski odbor Herceg Novi, kojim su poništeni izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore održani dana 29. marta 2009. godine na biračkom mjestu broj 19 Igalo 5. i poništava Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 165-1/09 od 2.04. 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Stanko Zloković sa izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 3.04. 2009. godine Prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 165-1/09 od 2.04. 2009. godine, doneseno povodom Prigovora “Narodnjačke koalicije” Opštinski odbor Herceg Novi, kojim su poništeni izbori za poslanike u Skupštinu Crne Gore održani dana 29. marta 2009. godine na biračkom mjestu broj 19 Igalo 5.
U Prigovoru se ističe da su Rješenjem Opštinske izborne komisije broj 165-1/09 od 2.04. 2009. godine, poništeni izbori za poslanike na biračkom mjestu broj 19 Igalo 5. zbog nesaglasnosti broja glasačkih listića i broja lica koja su glasala i da je propust navodno otkriven prilikom provjere izbornog materijala, koju je konstataciju Opštinska izborna komisija prihvatila, a nije utvrđivala nikakve druge okolnosti koje su bile od značaja za donošenje odluke, kao što su: kako je došlo do greške, da li je greška rezultat namjere, odnosno raznih manipulacija ili je tehničke prirode i kakav je njen odnos prema suštinskoj volji birača.
Takođe, u Prigovoru se ističe da nijesu bile ispunjene procesne pretpostavke za razmatranje i eventualno uvažavanje prigovora “Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, odnosno da je Opštinska izborna komisije Herceg Novi prihvatila Prigovor od neovlašćenog podnosioca – Opštinski odbor Narodne stranke Herceg Novi i donijela navedeno Rješenje.
Državna izborna komisija razmatrajući Prigovor, Rješenje Opštinske izborne komsije i izjašnjenje Opštinske izborne komisije u odnosu na Prigovor, dostavljeno na zahtjev Državne izborne komisije, je utvrdila da navedeni “propust” od strane biračkog odbora koji se odnosi na neslaganje broja glasačkih listića i broja lica koja su glasala, nije konstatovan u zapisniku o radu biračkog odbora, kao i da isti “propust” nije konstatovan ni od strane Opštinske izborne komisije prilikom preuzimanja izbornog materijala od strane biračkih odbora, odnosno prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, što se navodi i u Izjašnjenju Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK 170-1/09.
Takođe je utvrđeno da je navedeno neslaganje konstatovano prilikom vršenja uvida u izborni material od strane predstavnika “Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, a da Opštinska izborna komisija nije utvrdila, odnosno nije dala objašnjenje kako je i da li je došlo do navedenog neslaganja.
Polazeći od navedenog Državna izborna komisija je ocijenila da Opštinska izborna komsiija Herceg Novi, nije postupila ispravno kada je svojim rješenjem poništila glasanje na tom biračkom mjestu, imajući u vidu da u zapisniku sa navedenog biračkog mjesta nije konstatovana bilo kakva nepravilnost u procesu glasanja, da je zapisnik potpisan od članova biračkog odbora bez primjedbi, da, takođe, od strane Opštinske izborne komisije nije konstatovala bilo kakva nepravilnost prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na tom biračkom mjestu, te da je zapisnik Opštinske izborne komisije potpisan bez primjedbi, što upućuje na regularnost i zakonitost izbora na tom biračkom mjestu.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 277/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanike Stanka Zlokovića sa Izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović, na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi, doneseno povodom Prigovora “Narodnjačke koalicije”, kojim su poništeni izbori za poslanike, održani 29. marta 2009. godine na biračkom mjestu broj 33 Herceg Novi 2, donijela je

R J E Š E NJ E

Prihvata se Prigovor kandidata za poslanike Stanka Zlokovića sa Izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović, na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi doneseno povodom Prigovora “Narodnjačke koalicije”, kojim su poništeni izbori za poslanike, održani 29. marta 2009. godine na biračkom mjestu broj 33 Herceg Novi 2 i poništava Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj OIK-145/09 od 31.03. 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Stanko Zloković sa Izborne liste Evropska Crna Gora – Milo Đukanović, podnio je 2. 04. 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi od 31. 03. 2009. godine, doneseno povodom Prigovora “Narodnjačke koalicije”, kojim su poništeni izbori za poslanike, održani 29. marta 2009. godine na biračkom mjestu broj 33 Herceg Novi 2.
U Prigovoru se, u bitnom, navodi da su predmetnim rješenjem Opštinske izborne komisije Herceg Novi poništeni izbori na biračkom mjestu broj 33 Herceg Novi 2 zato što su u glasačkoj kutiji nađena dva glasačka listića više u odnosu na broj birača koji je glasao na tom biračkom mjestu, odnosno do greške je došlo prilikom prijema zahtjeva za glasanje putem pisma, jer birački odbor nije utvrdio da li se dva lica koja su podnijela zahtjev nalaze u izvod iz biračkog spiska na tom biračkom mjestu, a nalazili su se na biračkom mjestu broj 32 Herceg Novi.
Naznačena greška je konstatovana u zapisniku o radu biračkog odbora, uz saglasan stav da je do greške došlo isključivo nepažnjom i da navedena lica nijesu glasala dva puta, odnosno da nijesu ostvarila biračko pravo na biračkom mjestu br. 32 Herceg Novi gdje su bili upisani u izvod iz biračkog spiska, zbog čega je Opštinska izborna komisija, primjenom člana 89 Zakona o izboru odbornika i poslanika, našla da se radi o povredi pravila i donijela odluku o poništenju izbora.
Po mišljenju podnosioca Prigovora Odluka Opštinske izborne komisije je nezakonita jer, u konkretnom slučaju je formalno tehnički propust članova biračkog odbora prilikom glasanja putem pisma suprostavila suštinskom pravu građanina da bira i bude biran, što je pravo većeg značaja u odnosu na proceduru utvrđivanja rezultata glasanja.
Takođe, ukazuje da ovakvom odlukuom OIK Herceg Novi dva birača koji su glasali putem pisma, a njihovi glasački listići su greškom ubačeni u glasačku kutiju na biračkom mjestu na kojem nijesu upisani u izvod iz biračkog spiska, više neće moći da glasaju i ostvare ustavno pravo ne svojom krivicom.
Državna izborna komisija razmatrajući navedeni prigovor našla je da Prigovor nije osnovan.
Članom 10 Zakona o izboru odbornika i poslanika, između ostalog, propisano je da biračko pravo u smislu tog zakona obuhvata pravo građana da biraju i da budu birani; članom 67 da birač glasa na biračkom mjestu na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska, a da izuzetno može putem pisma glasati i van biračkog mjesta na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska, pod uslovima utvrđenim Zakonom.
Članom 89 stav 9 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je, između ostalog, da, ako se utvrdi da je broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji veći od broja birača koji su glasali, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasanje na tom biračkom mjestu se ponavlja.
Polazeći od navoda iz Prigovora i naznačenih odredaba Zakona, Državna izborna komisija je konstatovala da su navedeni građani ostvarili biračko pravo, odnosno glasali putem pisma; da je birački odbor napravio tehnički propust i glasačke listiće tih birača ubacio u glasačku kutiju na biračkom mjestu na kojem oni nijesu upisani u izvod iz biračkog spiska; da je učinjenu grešku, prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na tom biračkom mjestu birački odbor zapisnički konstatovao i kao nesporno utvrdio razloge zbog kojih se u glasačkoj kutiji na tom biračkom mjestu nalaze dva glasačka listića više; da su članovi biračkog odbora svojim potpisom potvrdili regularnost izbornog potpisa na tom biračkom mjestu, odnosno da ni jedan član biračkog odbora nije istakao primjedbu na zakonitost postupka na tom biračkom mjestu.
Imajući to u vidu Državna izborna komisija je ocijenila da Opštinska izborna komsiija Herceg Novi, striktnom primjenom odredbe člana 89 stav 9 Zakona, bez uvažavanja utvrđenih činjenica i okolnosti zbog kojih je došlo do greške, nije postupila ispravno kada je svojim rješenjem poništila glasanje na tom biračkom mjestu, jer učinjenom greškom nije povrijeđeno biračko pravo ni jednog učesnika u izbornom postupku, niti je ta greška uticala na regularnost glasanja na tom biračkom mjestu (glasala su lica koja imaju biračko pravo, glasala su lično i samo jedanput i u skladu sa Pravilima o glasanju putem pisma), pa je odlučila kao u dispozitivu rješenja.


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 275/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Službeni list CG” br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06, 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 2.04.2009. godine, odlučujući po prigovoru kandidata Aćima Višnjića za poslanika Otadžbinske srpske stranke – docent dr Aleksandar Stamatović “Za istinske srbe” zbog povrede postupka utvrđivanja rezultata izbora odbornika na biračkom mjestu broj 21 – Osnovna škola “Braća Ribar” Nikšić, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se prigovor Aćima Višnjića kandidata za poslanika Otadžbinske srpske stranke – docent dr Aleksandar Stamatović “Za istinske srbe”, podnijet na Odluku Opštinske izborne komisije Nikšić, br. 173/1 od 1.04.2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Aćim Višnjić, kandidat za poslanika Otadžbinske srpske stranke – docent dr Aleksandar Stamatović “Za istinske srbe”, podnio je 1.04.2009. godine prigovor Državnoj izbornoj komisiji, na Rješenje Opštinske izborne komisije Nikšić, br. 173/1 od 1. aprila 2009. godine, kojim je odbijen njegov prigovor.
U prigovoru se, u bitnom, navodi da birački odbor na biračkom mjestu broj 21 – Osnovna škola “Braća Ribar” Nikšić, nije došao po prijavi da putem pisma glasa njegova majka Jela Višnjić, čime joj nije omogućeno da ostvari svoje biračko pravo.
Razmatrajući navode iz prigovora i rješenje Opštinske izborne komisije, Državna izborna komisija je našla da prigovor nije osnovan.
Naima, činjenica da u Zapisniku sa navedenog biračkoog mjesta nije konstatovana bilo kakva nepravilnost u procesu glasanja, da je zapisnik potpisan od svih članova biračkog odbora bez primjedbi, upućuje na regularnost i zakonitost sprovedenih izbora na tom biračkom mjestu.
Imajući u vidu navedene činjenice, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kada je odbila prigovor kao neosnovan.
Na osnovu izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja moće se izjaviti žalba Usdtavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 274/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 144/09 od 31. 03. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 144/09 od 31. 03. 2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 1.04. 2009. godine Prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 144/09 od 31. 03. 2009. godine kojim je odbijen Prigovor „Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, na postupak glsanja za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na biračkom mjestu broj 38 Zelenika I.
U Prigovoru se navodi da se Opštinska izborna komisija nije odredila prema nespornoj činjenici da je Damjanović Aleksandra obaviještena od strane člana biračkog odbora da nije upisana u birački spisak na biračkom mjestu broj 38 Zelenika I, čime joj je na jasan način onemogućeno da iskoristi svoje biračko pravo.
Iz navedenih razloga predlaže se da Državna izborna komisija usvoji Prigovor i poništi izborne rezultate na biračkom mjestu broj 38 Zelenika i za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.
Razmatrajući podneseni Prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kad je odbila Prigovor „Narodnjačke koalicije“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, jer je, uvidom u izborni materijal na navedenom biračkom mjestu, utvrđeno da je imenovana upisana u birački spisak na biračkom mjestu broj 38 Zelenika I, a podnosilac prigovora ni jednim dokazom nije potvrdio navode iz Prigovora, kao i da u zapisniku o radu biračkog odbora nije konstatovana ni jedna nepravilnost, što upućuje na regularnost i zakonitost sprovedenih izbora na tom biračkom mjestu.
Polazeći od izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 273/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 143/09 od 31. 03. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbija se Prigovor kandidata za poslanika Predraga Popovića sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 143/09 od 31. 03. 2009. godine, kao neosnovan.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidat za poslanika Predrag Popović sa izborne liste „Narodnjačka koalicija“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka podnio je Državnoj izbornoj komisiji dana 1.04. 2009. godine Prigovor na Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 143/09 od 31. 03. 2009. godine kojim je odbijen Prigovor “Narodnjačke koalicije” Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, kojim je traženo da se na biračkom mjestu broj 43 Baošići raspusti birački odbor i glasanje na tom biračkom mjestu ponovi.
U Prigovoru se navodi da je na biračkom mjestu broj 43 Baošići nađen jedan kontrolni kupon manje od broja upotrijebljenih glasačkih listića, zbog čega se traži da se ponište rezultati glasaja za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na ovom biračkom mjestu.
Razmatrajući podneseni Prigovor i Rješenje Opštinske izborne komisije Herceg Novi, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija pravilno postupila kad je odbila Prigovor „Narodnjačke koalicije“ Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, kao neosnovan. Naime, Opštinska izborna komisija je uvidom u zapisnik o radu biračkog odbora za to biračko mjesto, utvrdila je da je u zapisniku konstatovano da se u postupku glasanja putem pisma jedan kontrolni kupon zagubio i da je putem pisma na navedenom biračkom mjestu glasao 41 birač.
Imajući to u vidu, Državna izborna komisija je ocijenila da je Opštinska izborna komisija Herceg Novi pravilno postupila kada je Rješenjem odbila Prigovor, jer utvrđena nepravilnost, odnosno očigledan propust povjerenika za glasanje putem pisma, nije bitno uticao na regularnost i rezultate glasanja na tom biračkom mjestu.
Polazeći od izloženog odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 272/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 3 (od A-3), a što je u vezi sa b.m. br. 5 (od II-III) u Dobroti, Opština Kotor, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se, kao nedozvoljen Prigovor kandidata za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 3 (od A-3), a što je u vezi sa b.m. br. 5 (od II-III) u Dobroti, Opština Kotor.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidati za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka podnijeli su 1.04. 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Prigovor na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 3 (od A-3), a što je u vezi sa b.m. br. 5 (od II-III) u Dobroti, Opština Kotor, zbog povrede biračkog prava onemogućavanjem određenim licima da putem pisma glasaju van biračkog mjesta.
Državna izborna komisija razmatrajući navedeni prigovor našla je da Prigovor nije dozvoljen.
Prema članu 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika Prigovor protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora podnosi se opštinskoj izbornoj komisiji, a protiv odluke, radnje ili propusta opštinske izborne komisije Državnoj izbornoj komisiji.
Pošto predmetni prigovor nije podnesen nadležnoj opštinskoj Izbornoj komisiji Kotor, već Državnoj izbornoj komisiji, to Državna izborna komisija nalazi da je podneseni prigovor nedozvoljen pa ga je valjalo kao takvog odbaciti.
Sa izloženog riješeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 271/2
Podgorica, 2. aprila 2009. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 50/06), Državna izborna komisija, razmatrajući prigovor kandidata za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 17 M.Z. Orahovac Opština Kotor, Državna izborna komisija, na sjednici od 2. aprila 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se, kao nedozvoljen Prigovor kandidata za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 17 M.Z. Orahovac Opština Kotor.

O b r a z l o ž e nj e

Kandidati za poslanike Predraga Popovića i dr Ranka Kadića sa Izborne liste Narodnjačka koalicija – Narodna stranka i Demokratska sprska stranka podnijeli su 1.04. 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Prigovor na nezakonitosti i neregularnosti u izbornom procesu na prijevremenim parlamentarnim izborima na biračkom mjestu br. 17 M.Z. Orahovac Opština Kotor.
Državna izborna komisija razmatrajući navedeni prigovor našla je da Prigovor nije dozvoljen.
Prema članu 108 Zakona o izboru odbornika i poslanika Prigovor protiv odluke, radnje ili propusta biračkog odbora podnosi se opštinskoj izbornoj komisiji, a protiv odluke, radnje ili propusta opštinske izborne komisije Državnoj izbornoj komisiji.
Pošto predmetni prigovor nije podnesen nadležnoj opštinskoj Izbornoj komisiji Kotor, već Državnoj izbornoj komisiji, to Državna izborna komisija nalazi da je podneseni prigovor nedozvoljen pa ga je valjalo kao takvog odbaciti.
Sa izloženog riješeno je kao u dispozitivu.
.
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Podgorica, 30.03.2009.godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 92 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika („SL. List RCG,4/98,17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 30.03.2009. gdine, utvrdila je

PRIVREMENE REZULTATE
ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE

I
Državna izborna komisija, na osnovu izvještaja opštinskih izbornih omisija o rezultatima glasanja za poslanike u Skupštinu Crne Gore, na izborima održanim 29.03.2009. godine, utvrdila je:

- u birački spisak ukupno upisano 498.305 birača;
- na biračkim mjestima glasalo 314.639 birača;
- van biračkih mjesta odnosno putem pisma glasalo 15.179 birača;
- glasalo ukupno 329.818 birača
- bilo primljeno 499.159 glasačkih listića;
- bilo 169.341 neupotrijebljenih glasakih listića;
- bilo 329.818 upotrijebljenih glasačkih listića;
- bilo 5.828 nevažećih glasačkih listića;
- bilo 323.990 važećih listića.

II
Pojedine izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, dobile su sljedeći broj glasova


III
Shodno članu 94 i članu 94a, stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika, kvalifikaciona kvota za učešće u raspodjeli mandata za poslanike u Skupštinu Crne Gore iznosi 3% od 329.818 glasova (9.895 glasova), a na biračkim mjestima za izbor pet poslanika 3% od 19.083 glasova (573 glasa)

IV
Primjenom člana 95 Zakona o izboru odbornika i poslanika, utvrđuje se da su pojedine izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, dobile su sljedeći broj mandata:

EVROPSKA CRNA GORA – MILO ÐUKANOVIĆ .......48 (četrdesetosam) mandata
POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ ......5 (pet) mandata
SNP - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRÐAN MILIĆ.......16 (šesnaest) mandata
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - ANDRIJA MANDIĆ ...8 (osam) mandata
UDSH – DUA FERHAT DINOSHA .....................1 (jedan) mandat
FORCA – Nazif Cungu .....................................1 (jedan) mandat
ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI - LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ALTERNATIVA –ALTERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ ...1 (jedan) mandat
„ALBANSKA KOALICIJA - PERSPEKTIVA“ „KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA“ ....................... 1 (jedan) mandat


SEKRETAR                                     
Branka Lakočević                      

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Broj: 94/3
Podgorica, 20.03. 2009.godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o biračkim spiskovima (“Službeni list CG”, broj 40/08), Državna izborna komisija

OBJAVLJUJE

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

I Za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 29.marta 2009. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 498305 birača.
II U jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima ima ukupno birača, i to:


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 31/6
Podgorica, 24. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 111 b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

1. Ovlašćuju se predstavnici Centra za monitoring – CEMI za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009.godine;
2. Predstavnici CEMI-a koji će posmatrati izbore su:

Napomena: File nije dostupan zbog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 188/2
Podgorica, 24. 03. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/24-2, od 23. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje


SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici Agencije lokalne demokratije iz Beograda za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici Agencije lokalne demokratije iz Beograda koji će posmatrati izbore su:

1. mr. sc. Drago Bokor i
2. Margareta Pavlović

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

SEKRETAR
Branka Lakočević


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 175/2
Podgorica, 20.03. 2009. godine
 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/23-2, od 20. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici Ambasada Ruske Federacije u Crnoj Gori za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici Ambasada Ruske Federacije u Crnoj Gori koji će posmatrati izbore su:

1. Ignatov Alexander - Russian Federation
2. Byzova Olga - Russian Federation

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

SEKRETAR
Branka Lakočević


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 178/2
Podgorica, 24. marta 2009. godineNa osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 24. marta 2009. godine, odlučujući o Prigovoru Nove srpske demokratije Herceg Novi broj 88/09 od 21. 03. 2009. godine, protiv Odluke Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 71-1/09 od 18. 03. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor Nove srpske demokratije Herceg Novi, zbog nenadležnosti.

O b r a z l o ž e nj e

Nova srpska demokratija Herceg Novi podnijela je Prigovor Državnoj izbornoj komisiji dana 23. 03. 2009. godine protiv Odluke Opštinske izborne komisije Herceg Novi broj 71-1/09 od 18. 03. 2009. godine, kojom je odlučeno da se ne prihvata zahtjev podnosioca Izborne liste Nove srpske demokratije koji se odnosi na način formiranja biračkih odbora u stalnom sastavu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore i predsjednika Opštine Herceg Novi, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
Članom 107 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora.
Članom 10 istog Zakona propisano je da biračko pravo, u smislu ovog zakona, obuhvata prava građana: da biraju i da budu birani; da kandiduju i da budu kandidovani; da odlučuju o predloženim kandidatima i izbornim listama; da kandidatima javno postavljaju pitanja; da budu pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informisani o programima i aktivnostima podnosilaca izbornih lista i o kandidatima sa tih lista, kao i da raspolažu drugim pravima koja su predviđena ovim zakonom.
Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju ne radi o povredi biračkog prava, već o konstituisanju organa, odnosno sastavu biračkih odbora, što nije u nadležnosti Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.


PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 143/2
Podgorica, 18. marta 2009. godine

Na osnovu čl. 32 i 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 18. marta 2009. godine, odlučujući o prigovoru Socijalističke narodne partije broj 167 od 17. 03. 2009. godine, protiv Odluke – Stava Opštinske izborne komisije Kolašin broj 8 od 17. 03. 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Odbacuje se prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore, zbog nenadležnosti.

O b r a z l o ž e nj e

Socijalistička narodna partija Crne Gore podnijela je prigovor broj 167 Državnoj izbornoj komisiji dana 17. 03. 2009. godine protiv Odluke – Stava Opštinske izborne komisije Kolašin broj 8 od 17. 03. 2009. godine, kojom je odlučeno da Izbornoj listi Socijalističke narodne partije Crne Gore ne pripada pravo na imenovanje predstavnika u stalni sastav biračkih odbora.
Članom 107 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da svaki birač, kandidat i podnosilac izborne liste ima pravo da podnese prigovor nadležnoj izbornoj komisiji zbog povrede biračkog prava u toku izbora.
Članom 10 istog Zakona propisano je da biračko pravo, u smislu ovog zakona, obuhvata prava građana: da biraju i da budu birani; da kandiduju i da budu kandidovani; da odlučuju o predloženim kandidatima i izbornim listama; da kandidatima javno postavljaju pitanja; da budu pravovremeno, istinito, potpuno i objektivno informisani o programima i aktivnostima podnosilaca izbornih lista i o kandidatima sa tih lista, kao i da raspolažu drugim pravima koja su predviđena ovim zakonom.
Imajući u vidu da se u konkretnom slučaju ne radi o povredi biračkog prava, već o konstituisanju organa, odnosno sastavu biračkih odbora, što nije u nadležnosti Komisije, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ustavnom sudu Crne Gore u roku od 24 časa od časa dostavljanja Rješenja.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 42/7
Podgorica, 19.03. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/19-2, od 19. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


SEKRETAR
Branka Lakočević


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 42/7a
Podgorica, 19.03. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/19-2, od 19. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici Evrope Parliamentary za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici Evrope Parliamentary koji će posmatrati izbore su:


1 FARINA Renato - Italy
2 FRECON Jean-Claude - France
3 GARDETTO Jean-Charles - Monaco
4 GASTL Daniele - France
5 GROSS Andreas - Switzerland
6 JENSEN Mogens - Denmark
7 KUCHEIDA Jean-Pierre - France
8 LIPINSKI Dariusz - Poland
9 MARQUET Bernard - Monaco
10 MARTINS Maximiano - Portugal
11 MIGNON Jean-Claude - France
12 OATEN Mark - UK
13 SARIKAS Fidias - Cyprus
14 TORCATORIU Bogdan - Romania
15 VAKSDAL Øyvin - Norway
16 VOLOZHINSKAYA Tatiana - Russian Fed.


3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 151/2
Podgorica, 19. 03. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/17, od 19. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici NDI za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici NDI koji će posmatrati izbore su:

1. Allaoua Chelbi - Francuska
2. Abbas Fadhil Yahya Al Husseini - Irak
3. Hogir Chato Shekha Bibis -Irak
4. Dler Ali Hamad Hamad - Irak
5. Hani Aladham Jordan
6. Jelena Mrdak - Crna Gora

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 152/2
Podgorica, 19. 03. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/16, od 19. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici Ambasade SAD u Crnoj Gori za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici Ambasade SAD koji će posmatrati izbore su:

1. Roderick W. Moore - USA
2. Stephen Kontos - USA
3. Ramsey Day - USA
4. Dawn Alexandra Bonura - USA
5. Tim Bonura - USA
6. Marcus Micheli - USA

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 42/5
Podgorica, 18.03. 2009. godine


Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/14-2, od 18. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

1. Mr Kurt Gartlehner - Austria
2. Mr Seraphin Van den Eynde - Belgium
3. Mr Semsudin Mehmedović - Bosna i Hercegovina
4. Mr Amir Sutrovic - Bosna i Hercegovina
5. Ms Jelena Rajakovic - Bosna i Hercegovina
6. Mr Hristo Kirchev - Bulgaria
7. Mr Paul Pryce - Kanada
8. Mr Michel Billout - France
9. Mr Andreas Nothelle - Germany
10. Mr Antonino Randazzo - Italiy
11. Mr Egidijus Klumbys - Lithuania
12. Mr Pawel Kowal - Poland
13. Ms Natalia Karpovich - Russian Federation
14. Ms Olga Shmatova - Russian Federation
15. Ms Adelya Agaeva - Russian Federation
16. Mr Roberto Battelli - Slovenia
17. Mr Hakau Juholt - Sweden
18. Mr Klas Bergman - Sweden
19. Mr Johannes Widmer - Switzerland
20. Mr Mustafa Unal Turkey
21. Ms Baroness Hilton of Eggardon - UK
22. Ms Winsome Packer - USA

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


SEKRETAR
Branka Lakočević,s.r.


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 137
Podgorica, 17. marta 2009. godineNa osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Državnu izbornu komisiju na 43. sjednicu za
18. marta 2009. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice (članovi stalnog sastava Državne izborne komisije);
2. Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor poslanika koji će se održati 29. marta 2009. godine
3. Prigovor Socijalističke narodne partije Crne Gore br. 167 od 17.03.2009. godine,
4. Razno

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Crne Gore, sa početkom u 12 sati.


SEKRETAR
Branka Lakočević,s.r.


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 130/2
Podgorica, 12.03. 2009. godine
 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/13-2, od 12. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici Parlamentarne Skupštine Savjeta Evrope koji će posmatrati izbore su:

1. Renato Farina - Italija
2. Jean Charles Gardetto - Monako
3. Jean-Caude Mignon - Francuska
4. Dariusz Lipinski - Poljska
5.Andreas Gross - Švajcarska
6. Jean-Claude Frecom - Francuska
7. Mogens Jensen - Danska
8. Jean-Pierre Kucheida - Francuska
9. Maximiano Martins - Portugalija
10. Fidias Sarikas - Kipar
11. Bernard Marquet - Monako
12. Mark Oaten - Ujedinjeno Kraljevstvo
13. Andrej Zernovski - Makedonija
14. Tatiana Volozihinskaya - Ruska Federacija
15. Oyvin Vaksdal - Norveška
16. Daniele Gastl - Francuska
17. Bogdan Torcatoriu - Rumunija

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

SEKRETAR
Branka Lakočević


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 91/5
Podgorica, 12. 03. 2009. godine


Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da HADŽI ČOBAJ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva “ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA” “KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA”.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati, počev od 14. marta 2009. godine.


O b r a z l o ž e nj e


Podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva “ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA” “KOALICIONI SHQIPTAR – PERSPEKTIVA”, dopisom broj AKP – 04 od 12. 03.2009. godine, obavijesto je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredio Hadži Čobaja, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državnee izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 72/5
Podgorica, 9. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da BEQIR GJOKAJ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva UDSH- DUA FERHAT DINOSHA.

2.
Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Demokratska unija Albanaca, kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva UDSH- DUA FERHAT DINOSHA dopisom od 6. 03.2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Beqira Gjokaja, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 89/7
Podgorica, 11. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da SABIT REDZOVIC postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Partija demokratskog prosperiteta, kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK, dopisom broj 02-16/2-09 od 10. 03.2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Sabita Redzovica, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 71/5
Podgorica, 11. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da ALEKSANDAR LJUMOVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Liberalna partija Crne Gore i Demokratski centar Crne Gore, kao podnosioci potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević dopisom broj 59/03 od 11. 03.2009. godine, obavijestili su Državnu izbornu komisiju da su za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredile Aleksandra Ljumovića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 84/5
Podgorica, 11. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da RADOŠ ZEČEVIĆ, dipl.pravnik postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Nova srpska demokratija kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, dopisom broj 15 od 11. 03. 2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Radoša Zečevića, dipl. pravnika, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 82/5
Podgorica, 11. 03. 2009. godine


Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da VLADIMIR VUJOVIĆ, dipl.pravnik postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, a njegov zamjenik Vladimir Čađenović, dipl.pravnik.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Socijalistička narodna partija Crne Gore kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, dopisom broj 155 od 10. 03.2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Vladimira Vujovića, dipl.pravnika, a za njegovog zamjenika Vladimira Čađenovića, dipl. pravnika, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 68/5
Podgorica, 9. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da mr SERGEJ SEKULOVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca Izborne liste naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ.
2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e

Pokret za promjene, kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ dopisom broj 1095/09 od 5. 03. 2009. godine, obavijestio je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredio Sergeja Sekulovića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 73/4
Podgorica, 5. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da SLOBODAN MILAČIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca iizborne liste naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ.
2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Demokratska partija socijalista Crne Gore, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa, kao podnosioci potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ, dopisom od 01-104 od 5. 03. 2009. godine, obavijestili su Državnu izbornu komisiju da su za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredili Slobodana Milačića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 78/5
Podgorica, 10. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da DRAGAN ŠOĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, a njegov zamjenik PAVLE CAVNIĆ.

2.
Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, kao podnosioci potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, dopisom od 10. 03.2009. godine, obavijestile su Državnu izbornu komisiju da su za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredile Dragana Šoća, a za njegovog zamjenika Pavla Cavnića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 85/5
Podgorica, 10. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da SLOBODAN VASOVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, a njegov zamjenik Batrić Srdanović
2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Državne izborne komisije, počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Stranka penzionera i invalida Crne Gore kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, dopisom broj 16 od 10. 03.2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Slobodana Vasovića, a za njegovog zamjenika Batrića Srdanovića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 74/5
Podgorica, 9. 03. 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da MILIVOJE RAKOČEVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, a njegov zamjenik ZORAN RADOŠEVIĆ.
2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski komunisti Crne Gore kao podnosioci potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, dopisom broj 09/04 od 6. 03.2009. godine, obavijestili su Državnu izbornu komisiju da su za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredili Milivoja Rakočevića, a za njegovog zamjenika Zorana Radoševića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 87/5
Podgorica, 12. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) Državna izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da JAKUP MURATOVIĆ postaje član Državne izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosioca iizborne liste naziva FORCA – Nazif Cungu.
2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće u radu Državne izborne komisije i punovažno odlučivati počev od 14. marta 2009. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Nova demokratska snaga, kao podnosilac potvrđene izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva FORCA – Nazif Cungu, dopisom od 11. 03. 2009. godine, obavijestila je Državnu izbornu komisiju da je za svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije odredila Jakupa Muratovića, pa je odlučeno kao u tački 1. ovog zaključka.
Članom 31 stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da opunomoćeni predstavnici učestvuju i punovažno odlučuju u radu Državne izborne komisije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora, pa je odlučeno kao u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 11. marta 2009. godine

Na osnovu člana 49 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98,17/98,14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija,
 

JAVNO OBJAVLJUJE
ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 117
Podgorica, 10. marta 2009. godine

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA

Obavještavamo vas da je Državna izborna komisija, na sjednicama održanim 4, 5. i 7. marta 2009. godine, potvrdila sljedeće izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, koje su podnijeli:


1. Pokret za promjene naziva POKRET ZA PROMJENE – MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ;
2. Liberalna partija i Demokratski centar naziva KOALICIJA LIEBERALNE PARTIJE I DEMOKRATSKOG CENTRA – “ZA DRUGAČIJU CRNU GORU” – DR GORAN BATRIĆEVIĆ;
3. Demokratska unija Albanaca naziva UDSH - DUA FERHAT DINOŠA;
4. Demokratska partija socijalista Crne Gore, Socijaldemokratska partija, Bošnjačka stranka i Hrvatska građanska inicijativa naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ;
5. Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski komunisti Crne Gore naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI;
6. Narodna stranka i Demokratska Srpska stranka naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA;
7. Socijalistička narodna partija Crne Gore naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ;
8. Nova srpska demokratija, naziva - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić;
9. Stranka penzionera i invalida Crne Gore, naziva - STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE;
10. Stranka srpskih radikala, Stranka srpskih narodnjaka i Grupa građana, naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA;
11. Nova demokratska snaga naziva FORCA – Nazif Cungu;
12. Grupa građana „Građanska inicijativa Tuzi“ i grupa građana „Nova alijansa“, naziva ALBANSKA KOALICIJA - „PERSPEKTIVA“.
13. Otadžbinska srpska stranka naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ – „ZA ISTINSKE SRBE“;
14. Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa naziva ALBANSKA LISTA –LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI–MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA –ALATERNATIVA SHQIPTARE–GJERGJ CAMAJ, i
15. Bošnjačka demokratska partija Crne Gore i Demokratska zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“.
16. Partija demokratskog prosperiteta naziva PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA – PARTIA E PROSPERITETIT DEMOKRATIK.


Podnosioci potvrđenih izbornih lista imaju pravo da odrede svoje opunomoćene predstavnike u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.
Opunomoćeni predstavnici podnosilaca potvrđenih izbornih lista učestvuju u radu i punovažno odlučuju u opštinskim izbornim komisijama 15 dana prije dana održavanja izbora, a u biračkim odborima pet dana prije dana održavanja izbora.

SEKRETAR
Branka Lakočević


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 113
Podgorica, 7. marta 2009. godine


O B A V J E Š T E NJ E

Državna izborna komisija dana 11. marta 2009. godine u 12 sati u prostorijama Skupštine Crne Gore obaviće žrijebanje za utvrđivanje redosljeda na zbirnoj izbornoj listi za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore.


SEKRETAR
Branka Lakočević


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 90/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta. 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije
 

Utvrđuje se da Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državnaa izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 90/02 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, koju su podnijeli Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 90/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ koju su podnijele Demokratskio savez i Albanska alternativa.

O b r a z l o ž e nj e

Demokratski savez i Albanska alternativa, podnijele su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 92/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da „Bošnjačka demokratska partija Crne Gore“ i „Demokratska zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori“, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 92/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“, koju su podnijele „Bošnjačka demokratska partija Crne Gore“ i „Demokratska zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori“,


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 92/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“ koju su podnijeli „Bošnjačka demokratska partija Crne Gore“ i „Demokratska zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori“.

O b r a z l o ž e nj e

„Bošnjačka demokratska partija Crne Gore“ i „Demokratska zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori“, podnijeli su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva „BOŠNJACI I MUSLIMANI ZAJEDNO, JEDNO“ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 91/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da grupe građana „Građanska inicijativa Tuzi“ i „Nova alijansa“, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA“,, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 91/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA“, koju su podnijele grupe građana „Građanska inicijativa Tuzi“ i „Nova alijansa“.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 91/2
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je


R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA“, koju su podnijele grupa građana „Građanska inicijativa Tuzi“ i grupa građana „Nova alijansa“.

O b r a z l o ž e nj e

Grupa građana „Građanska inicijativa Tuzi“ i grupa građana „Nova alijansa“, podnijele su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA“, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva „ALBANSKA KOALICIJA – PERSPEKTIVA“, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 90/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta. 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državnaa izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 90/02 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, koju su podnijeli Demokratski savez u Crnoj Gori i Albanska alternativa.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 90/2
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI –MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ koju su podnijele Demokratskio savez i Albanska alternativa.

O b r a z l o ž e nj e
 

Demokratski savez i Albanska alternativa, podnijele su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva ALBANSKA LISTA – LISTA SHQIPTARE: DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI – LIDHJA DEMOKRATIKE NË MAL TË ZI – MEHMET BARDHI & ALBANSKA ATERNATAIVA – ALATERNATIVA SHQIPTARE – GJERGJ CAMAJ, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 88/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Otadžbinska srpska stranka, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 88/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“, koju je podnijela Otadžbinska srpska stranka.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 88/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“, koju je podnijela Otadžbinska srpska stranka.

O b r a z l o ž e nj e

Otadžbinska srpska stranka podnijela je 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA – DOCENT DR ALEKSANDAR STAMATOVIĆ „ZA ISTINSKE SRBE“sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 87/3
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Nova demokratska snaga, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva FORCA – Nazif Cungu, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 87/3 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva FORCA – Nazif Cungu, koju je podnijela Nova demokratska snaga, pa je utvrđeno kao u zaključku.

  SEKRETAR                                
Branka Lakočević  
                

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 87/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine


Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. donijela je


R J E Š E NJ E


Utvrđuje se i proglašava Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva FORCA – Nazif Cungu, koju je podnijela Nova demokratska snaga.

O b r a z l o ž e nj e

Nova demokratska snaga podnijela je 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva FORCA – Nazif Cungu, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva FORCA – Nazif Cungu sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


SEKRETAR                                       
Branka Lakočević  
                       

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 86/3
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Stranka srpskih radikala, Stranka srpskih narodnjaka i Grupa građana, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 86/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA, koju su podnijeli Stranka srpskih radikala, Stranka srpskih narodnjaka i Grupa građana.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 86/2
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA koju su podnijeli Stranka srpskih radikala, Stranka srpskih narodnjaka i Grupa građana.

O b r a z l o ž e nj e

Stranka srpskih radikala, Stranka srpskih narodnjaka i Grupa građana, podnijeli su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva SRPSKA NACIONALNA LISTA sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 85/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine
 

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Stranka penzionera i invalida Crne Gore, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 85/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, koju je podnijela Stranka penzionera i invalida Crne Gore.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 85/2
Podgorica, 5. marta 2009. godineNa osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, koju je podnijela Stranka penzionera i invalida Crne Gore.


O b r a z l o ž e nj e


Stranka penzionera i invalida Crne Gore podnijela je 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva STRANKA PENZIONERA I INVALIDA CRNE GORE, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 84/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Nova srpska demokratija, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 84/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, koju je podnijela Nova srpska demokratija.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 84/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, koju je podnijela Nova srpska demokratija.


O b r a z l o ž e nj e

Nova srpska demokratija podnijela je 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA – Andrija Mandić, sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 82/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Socijalistička narodna partija Crne Gore, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 82/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, koju je podnijela Socijalistička narodna partija Crne Gore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 82/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je


R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, koju je podnijela Socijalistička narodna partija Crne Gore.

O b r a z l o ž e nj e

Socijalistička narodna partija Crne Gore podnijela je 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva SNP – SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA CRNE GORE – SRĐAN MILIĆ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 78/3
Podgorica, 5. marta 2009. godine
 

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 78/2 od 5. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, koju su podnijeli Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 78/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 5. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA koju su podnijele Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.

O b r a z l o ž e nj e

Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, podnijele su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva NARODNJAČKA KOALICIJA – NARODNA STRANKA I DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 89/2
Podgorica, 5. marta 2009. godine


Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. List RCG”, broj 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste koju je podnijela Partija demokratskog prosperiteta, na sjednici održanoj 5. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koju je podnijela Partija demokratskog prosperiteta sadrži nedostatke u odnosu na Zakonom propisani najmanji broj kandidata koji sadrži izborna lista za izbor poslanika koju podnose političke stranke koje predstavljaju Albance u Crnoj Gori kao i namjanji broj potpisa birača koji podržavaju tu izbornu listu.

2. Poziva se podnosilac navedene izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke iz tačke 1. ovog zaključka, na način što će podnijeti listu sa najmanje 27 kandidata za poslanike, sa potrebnom dokumentacijom za svakog kandidata (izjava o prihvatanju kandidature, potvrda o biračkom pravu i potvrda o prebivalištu) i dostavi nedostajući broj, odnosno još 103 potpisa podrške ovoj listi, kako bi ispunili zakonski uslov od najmanje 1000 potpisa podrške.

O b r a z l o ž e nj e

Dana 4. marta 2009. godine, Državnoj izbornoj komisiji Partija demokratskog prosperiteta podnijela je izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva Partija demokratskog prosperiteta – Partia prosperitetit demokratik.
Odredbom člana 39 Zakona o izboru odbornika i poslanika, između ostalog, propisano je, da na izbornoj listi političke stranke koja predstavlja Albance u Crnoj Goroi može biti najmanje jedna trećina, a najviše onoliko kandidata koliko se bira.
Odredbom člana 43 stav 2 propisano je da za političke stranke koje predstavljaju Albance u Crnoj Gori, izborna lista za izbor poslanika utvrđena je ako je svojim potpisom podrži najmanje 1000 birača.
U postupku razmatranja da li je ova izborna lista podnijeta u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika, Komisija je utvrdila da se na ovoj izbornoj listi nalazi pet kandidata (za koje nedostaju potvrde o prebivalištu), za poslanike umjesto 27 što iznosi jednu trećinu od 81 koliko se bira poslanika u Skupštinu, dakle 22 kandidata manje. Takođe, utvrđeno je da je podnosilac ove izborne liste dostavio 897 umjesto 1000 potpisa birača podrške, što znači 103 potpisa manje od Zakonom propisanog broja.
Polazeći od navedenog, pozvan je podnosilac izborne liste da otkloni nedostatak u izbornoj listi, na način sadržan u tački 2. ovog zaključka.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Podgorica, 5. marta 2009. godine
 

Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o biračkim spiskovima (“Službeni list CG”, broj 40/08), Državna izborna komisija

OBJAVLJUJE

broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

I Za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore koji će se održati 29.marta 2009. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 498285 birača.
II U jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima ima ukupno birača, i to:


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 74/3
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski komunisti Crne Gore, kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 74/2 od 4. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, koju su podnijeli Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jugoslovenski komunisti Crne Gore.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 74/2
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 4. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, koju su podnijeli Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jogoslovenski komunisti Crne Gore.

O b r a z l o ž e nj e

Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore i Jogoslovenski komunisti Crne Gore, podnijeli su 4. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva CRNOGORSKI KOMUNISTI sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 73/3
Podgorica, 4.marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP), Bošnjačka stranka (BS) i Hrvatska građanska inicijativa (HGI), kao podnosioci izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 73/2 od 4. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ, koju su podnijele Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP), Bošnjačka stranka (BS) i Hrvatska građanska inicijativa (HGI), pa je utvrđeno kao u zaključku.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 73/2
Podgorica, 4. marta 2009. godineNa osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 4. marta 2009. godine, donijela je


R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva EVROPSKA CRNA GORA – Milo Đukanović koju je podnijela Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP), Bošnjačka stranka (BS) i Hrvatska građanska inicijativa (HGI).

O b r a z l o ž e nj e


Demokratska partija socijalista Crne Gore (DPS), Socijaldemokratska partija (SDP), Bošnjačka stranka (BS) i Hrvatska građanska inicijativa (HGI) podnijele su 3. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva EVROPSKA CRNA GORA – MILO ĐUKANOVIĆ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 72/3
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratska unija Albanaca, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva UDSH - DUA FERHAT DINOSHA, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 72/2 od 4. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva UDSH - DUA FERHAT DINOSHA, koju je podnijela Demokratska unija Albanaca.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 72/2
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 4. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva UDSH - DUA FERHAT DINOSHA, koju je podnijela Demokratska unija Albanaca.

O b r a z l o ž e nj e

Demokratska unija Albanaca podnijela je 3. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva UDSH - DUA FERHAT DINOSHA, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva UDSH - DUA FERHAT DINOSHA sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 71/3
Podgorica, 4. marta 2009. godineNa osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Liberalna partija Crne Gore i Demokratski centar Crne Gore, naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 71/2 od 4. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević, koju su podnijeli Liberalna partija Crne Gore i Demokratski centar Crne Gore.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 71/2
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 4. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević, koju su podnijeli Liberalna partija Crne Gore i Demokratski centar Crne Gore.

O b r a z l o ž e nj e

Liberalna partija Crne Gore i Demokratski centar Crne Gore podnijeli su 3. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva Koalicija Liberalne partije i Demokratskog centra – „Za drugačiju Crnu Goru“ – dr Goran Batrićević sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 68/3
Podgorica, 4. marta 2009. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 4. marta 2009. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K
o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Državne izborne komisije

Utvrđuje se da Pokret za promjene kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 30 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika utvrđeno je da Državnu izbornu komisiju čine predsjednik, sekretar i devet članova u stalnom sastavu i po jedan opunomoćeni predstavnik podnosioca izborne liste.
Odredbom člana 31 utvrđeno je da Državna izborna komisija, danom donošenja rješenja o proglašenju izborne liste, zaključkom utvrđuje koji podnosilac izborne liste ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav ovog organa, koji, u roku od 24 časa od časa donošenja, dostavlja podnosiocu izborne liste.
Rješenjem Državne izborne komisije, broj 68/2 od 4. marta 2009. godine, potvrđena je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, koju je podnio Pokret za promjene.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 68/2
Podgorica, 4. marta 2009. godine


Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici od 4. marta 2009. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ koju je podnio Pokret za promjene.


O b r a z l o ž e nj e

Pokret za promjene podnio je 3. marta 2009. godine Državnoj izbornoj komisiji Izbornu listu za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore, naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, radi njenog utvrđivanja i proglašenja.
Državna izborna komisija utvrdila je da je izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore naziva POKRET ZA PROMJENE- MOŽEMO – NEBOJŠA MEDOJEVIĆ sastavljena u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika i podnijeta u roku, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 70/2
Podgorica, 3. 03. 2009. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/10-2, od 3. marta 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici OSCE za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici OSCE koji će posmatrati izbore su:

1. Pabriks Artis - Latvia
2. Badalyan Lusinc - Armenia
3. Hyslop Drew - USA
4. Kelliher Marian - Ireland
5. Backsbacka – Sjoberg Inger - Finland
6. Vilstrup Villy - Denmark
7. Radner Matthaeus - Austria
8. Pardeiro – Gutierrez Jose Maria - Spain
9. Harbour Randall - France
10. Sehalic Elma - Germany
11. Thro Elaine - USA
12. Venesis Loannis - Grecce
13. Davies Peter - UK
14. Sosna Oleg - Belarus
15. Misev Vladimir - Former Yugoslav Republic of Macedonia
16. Avzalehoeva Zouhal -Tajikistan
17. Ciornii Inessa - Moldova

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 42/2
Podgorica, 26. 02. 2009. godineNa osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 05/11-404/6-2, od 25. februara 2009. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine.
2. Predstavnici OEBS/ODIHR koji će posmatrati izbore su:

1. Ms Beatrice Martin-Rozumilowicz - United States
2. Mr Vsevolod Perevozechikov - Russian Federation
3. Ms Marla Morry - Canada
4. Mr Paul O Grandy - United Kingdom
5. Mr Rastislav Kuzei - Slovakia
6. Ms. Kerstin Dokter - Germany
7. Ms Maurizia Marantonio - Italy
8. Mr Robin Seaword - United Kingdom
9. Mr Jane Kareski - The former Yugoslav Republic of Macedonia
10. Mr Pawel Jurczak - Poland

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


SEKRETAR
Branka Lakočević


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 31/4
Podgorica, 24. 02. 2009. godine

Na osnovu člana 111 b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

1. Ovlašćuje se ANĐELA RADUNOVIĆ, predstavnica Cetnra za monitoring – CEMI za praćenje rada Državne izborne komisije.

2. Državna izborna komisija izdaće predstavnici CEMI-a identifikacionu karticu koju je dužana da nosi na vidnom mjestu.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 13/2
Podgorica, 9. februara 2009. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Državna izborna komisija, izdaje
 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 29. marta 2009. godine

Napomena: File nije dostupan zbog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti


Na osnovu člana 43 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02 i 46/02)), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 21. jula 2006. godine, donijela je
 

U P U T S T V O O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU
PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA


Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 8
Podgorica, 2. februara 2009. godine

Na osnovu člana 32, a u vezi člana 43 Zakona o izboru odbornika i poslanika, Državna izborna komisija, daje

O B J A Š NJ E NJ E
ZA PRIMJENU ČLANA 43 ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA O NAJMANJEM BROJU POTPISA BIRAČA POTREBNIH ZA PODRŽAVANJE IZBORNIH LISTA ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU CRNE GORE
ZA IZBORE RASPISANE ZA 29. MART 2009. GODINE

1. Zakonom o izboru odbornika i poslanika, članom 43 stav 1 propisano je da je izborna lista za izbor odbornika, odnosno poslanika, utvrđena ako je svojim potpisima podrži najmanje 1% birača od broja birača u izbornoj jedinici, računajući prema podacima o broju birača sa izbora koji su prethodili odluci za raspisivanje izbora, bez obzira da li se radi o izborima za predsjednika Crne Gore ili o izborima za skupštinu.
Imajući u vidu da su izborima raspisanim Odlukom o raspisivanju izbora za poslanike Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG”, br.5/09) prethodili izbori za predsjednika Crne Gore, koji su održani 6. aprila 2008. godine, a za koje je u Centralni birački spisak upisano ukupno 490.412 birača, to najmanji broj potpisa birača potreban za podršku izborne liste za izbore koji će se održati 29. marta 2009. godine za izbor poslanika iznosi 4.904 potpisa birača.

2. Saglasno članu 43 stav 2 Zakona za potvrđivanje izbornih lista za izbor poslanika koje podnose političke stranke ili grupe građana koje predstavljaju Albance u Crnoj Gori potrebno je najmanje 1000 potpisa birača.

3. Najmanji broj potpisa birača koji je potreban za potvrđivanje izbornih lista za izbor odbornika u skupštinama opština Nikšić i Budva odrediće opštinske izborne komisije, saglasno kriterijumima utvđenim u tački 1 ovog objašnjenja.
 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović