20. septembar

    
 Na osnovu člana 32 stav 1 tačka 12 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG" , br. 4/98, 17/98, 14/00, 9-01, 41/02, 46/02, 48/06), Republička izborna komisija 

JAVNO OBLJAVLJUJE
UKUPNE REZULTATE IZBORA ZA POSLANIKE

 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

20. septembar

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 320/2
Podgorica, 20. septembra 2006. godine

             Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 20. septembra 2006. godine, odlučujući o Prigovoru Pokreta za promjene od 19. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštinu opštine Podgorica br. 338/06 od 16.09. 2006. i protiv Izvještaja o rezultatima glasanja za odbornike na području Opštine Podgorica br. 341/06 od 16. 09. 2006. godine, donijela je  

R J E Š E NJ E 

            Odbacuje se, kao nedozvoljen, Prigovor Pokreta za promjene od 19. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju konačnih rezultata za izbor odbornika u Skupštinu opštine Podgorica br. 338/06 od 16.09. 2006. i protiv Izvještaja o rezultatima glasanja za odbornike na području Opštine Podgorica br. 341/06 od 16.09. 2006. godine.

 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

17. septembar


Republika Crna Gora

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 306/2
Podgorica, 17. septembra 2006. godine

             Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, odlučujući o Prigovoru političke partije Forca iz Ulcinja br. 74/06 od 17. 09. 2006. godine protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj br. 01-154/1-06 od 14. 09. 2006. godine, na sjednici od 17. septembra 2006. godine, donijela je 

 R J E Š E NJ E

 Odbija se kao neosnovan Prigovor političke partije Forca iz Ulcinja br. 74/06 od 17. 09. 2006. godine protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Ulcinj br. 01-154/1-06 od 14. 09. 2006. godine.

 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

17. septembar

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 308/2
Podgorica, 17. septembar 2006. godine


Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, odlučujući o prigovoru Demokratskog saveza u Crnoj Gori zbog povrede materijalnih prava te stranke od strane Opštinske izborne komisije Bar, na sjednici od 17. septembra 2006. godine, donijela je  

R J E Š E NJ E

 Odbacuje se kao neblagovremen  prigovor Demokratskog saveza u Crnoj Gori zbog povrede materijalnih prava te stranke od strane Opštinske izborne komisije Bar .


Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

15. septembar


Republika Crna Gora

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 285/2
Podgorica, 15. septembra 2006. godine

  

            Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 15. septembra 2006. godine, odlučujući o prigovoru Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke broj 163 od 14. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju privremenih rezultata i izvještaja o rezultatima glasanja za odbornike na području Gradske opštine Golubovci, donijela je   

R J E Š E NJ E

             1. Odbacuje se kao nedozvoljen prigovor Socijalističke narodne partije, Narodne stranke i Demokratske srpske stranke broj 163 od 14. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju privremenih rezultata i izvještaja o rezultatima glasanja za odbornike na području Gradske opštine Golubovci.

            2. Preporučuje se Opštinskoj izbornoj komisiji Podgorica da na osnovu usvojenih zapisnika o radu biračkih odbora, u postupku utvrđivanja konačnih rezultata izbora utvrdi činjenično stanje u iskazivanju podataka u pogledu broja glasova koje su dobile pojedine izborne liste.


Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

15. septembar


Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 292/2
Podgorica, 15. septembra 2006. godine

 

             Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 15. septembra 2006. godine, odlučujući o Prigovoru Pokreta za promjene od 14. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u Opštini Podgorica br. 313/06 od 11.09. 2006. i zapisnika za gradsku opštinu Golubovci br. 313/06 od 11.09. 2006. godine, donijela je  

R J E Š E NJ E

             1. Odbacuje se kao nedozvoljen prigovor Pokreta za promjene od 14. 09. 2006. godine, protiv zapisnika Opštinske izborne komisije Podgorica o utvrđivanju privremenih rezultata izbora odbornika na biračkim mjestima u Opštini Podgorica br. 313/06 od 11.09. 2006. i zapisnika za gradsku opštinu Golubovci br. 313/06 od 11.09. 2006. godine.

            2. Preporučuje se Opštinskoj izbornoj komisiji Podgorica da na osnovu usvojenih zapisnika o radu biračkih odbora, u postupku utvrđivanja konačnih rezultata izbora utvrdi činjenično stanje u iskazivanju podataka u pogledu broja glasova koje su dobile pojedine izborne liste.
 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

14. septembar

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 01-279/3
Podgorica, 14. septembra 2006. godine 
 

            Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, odlučujući o Prigovoru OO DPS Žabljak  i OO SDP Žabljak protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Žabljak br. 014/06-01-172 od 13. 09. 2006. godine, na sjednici od 14. septembra 2006. godine, donijela je   

R J E Š E NJ E

             Odbija se Prigovor OO DPS Žabljak i OO SDP Žabljak protiv Rješenja Opštinske izborne komisije Žabljak br. 014/06-01-172 od 13. 09. 2006. godine, kao neosnovan.                   

 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

09. septembar

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 231/2
Podgorica, 9. septembra 2006. godine

             Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 9. septembra 2006. godine,  odlučujući o prigovoru Srpske narodne  stranke, broj 56/06 od 7. 09. 2006. godine, na utvrđivanje naziva odborničke liste koalicije SNS, NSS i SRS od strane Opštinske izborne komisije Kolašin, donijela je   

R J E Š E NJ E

             Odbacuje se kao neblagovremen prigovor Srpske narodne stranke broj 56/06 od 7. 09. 2006. godine, na utvrđivanje naziva odborničke liste koalicije SNS, NSS i SRS od strane Opštinske izborne komisije Kolašin.

 

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

05. septembar

 Na osnovu člana 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika (”Službeni list RCG”, br.4/98, 17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 5. septembra 2006. godine, donijela je

O D L U K A

o izmjenama Odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora  i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbore koji će se održati 10. septembra 2006. Godine

        

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

01. septembar

 Na osnovu clana 13 stav 2 Zakona o birackim spiskovima ("Službeni list RCG", br. 14/00), Republicka izborna komisija

 OBJAVLJUJE
 ukupan broj biraca u Republici Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po birackim mjestima

 I Za izbore koji ce se održati 10. septembra 2006. godine, u Centralni biracki spisak ukupno je upisano 484.430 biraca II U jedinicama lokalne samouprave i po birackim mjestima ima ukupno biraca, i to:

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

31. avgust

 Republika Crna Gora
REPUBLICKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 102/5
Podgorica, 31. avgusta 2006. godine


Na osnovu clana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republicka izborna komisija, donijela je

Z A K LJ U C A K

1. Utvrduje se da Đordije Ulicevic postaje clan Republicke izborne komisije u proširenom sastavu, a Vladimir Vujovic njegov zamjenik, kao opunomoceni predstavnici podnosilaca izborne liste naziva SNP-NS-DSS - Koalicija: Socijalisticka narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, koju su podnijele Socijalisticka narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.

2. Clan Komisije iz tacke 1. ovog zakljucka ucestvovace i punovažno odlucivati u radu Republicke izborne komisije, pocev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

30. avgust

 Republicka izborna komisija, u smislu clana 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika, u cilju racionalizacije i pojednostavljenja postupka sprovodenja glasanja na birackim mjestima u opštinama u kojima se istovremeno sprovode tri odnosno cetiri izborna procesa, na sjednici od 25. avgusta 2006. godine, donijela je

O D L U K U 

o objedinjavanju izvoda iz birackog spiska i knjige biraca za izbore 10. septembra 2006. godine

Za biracka mjesta u opštinama u kojima se istovremeno sprovode izbori za poslanike, odbornike i predsjednika opštine, odnosno gradonacelnika, Republicki sekretarijat za razvoj, na osnovu ovjerenih izvoda iz birackog spiska i knjiga biraca, sacinice na istom obrascu objedinjen ovjeren izvod iz birackog spiska sa knjigom biraca za glasanje na birackim mjestima u naznacenim opštinama.

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

29. avgust

 Imajući u vidu okolnost da se u pojedinim opštinama istovremeno sprovode tri, odnosno četiri izborna procesa i obavezu blagovremenog i jedinstvenog postupanja prilikom utvrđivanja rezultata glasanja od strane izbornih organa, a posebno Republičke izborne komisije, Republička izborna komisija, u smislu člana 32 stav 1 tač. 1) i 3) Zakona o izboru odbornika i poslanika, na sjednici održanoj  25. avgusta 2006. godine, donijela je

U P U T S T V O

ZA RAD BIRAČKIH ODBORA PRILIKOM UTVRĐIVANJA REZULTATA IZBORA NA IZBORIMA KOJI ĆE SE ODRŽATI 10. SEPTEMBRA 2006. GODINE

Tekst Uputstva (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

28. avgust

 Na osnovu člana 87 Zakona o izboru odbornika i poslanika (”Službeni list RCG”, br.4/98, 17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 25. avgusta 2006. godine, donijela je

ODLUKA

o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru, ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbore koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Tekst Odluke (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

Na osnovu čl. 74 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG",br. 4/98,17/98, 14/2000, 9/2001, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od  25.  avgusta 2006. godine, donijela je 

ODLUKU

o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor poslanika koji će se održati 10. septembra  2006. godine

Tekst Odluke (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 101/6
Podgorica, 26. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Nik Gjeloshaj postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik izborne liste “Albanska Alternativa” koju je podnijela Građanska inicijativa Tuzi – Grupa građana.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

25. avgust

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 139/3
Podgorica, 25. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, odlučujući o prigovoru Bošnjačke demokratske partije Crne Gore na Odluku Opštinske izborne komisije Bijelo Polje Broj U. 42/06 od 21.08.2006. godine, na sjednici od 25. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

PONIŠTAVA SE Odluka Opštinske izborne komisije Bijelo Polje broj U 42/06 od 21. 08. 2006. godine i nalaže Opštinskoj izbornoj komisiji Bijelo Polje da na izbornu listu naziva “Bošnjačka demokratska partija Crne Gore – Avdo Gorčević” upiše  kandidata Šefka Čokovića pod rednim brojem koji je ovaj kandidat zauzimao prije donošenja odluke Opštinske izborne komisije Bijelo Polje o njegovom brisanju.

Tekst Rješenja (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 117/2
Podgorica, 25.  avgusta 2006. godine 

OPŠTINSKIM IZBORNIM KOMISIJAMA

Povodom zahtjeva jednog broja opštinskih izbornih komisija za davanje mišljenja o određivanju opunomoćenih predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, Republička izborna komisija daje sljedeće mišljenje:

Odredbama čl.26 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika i čl. 5 i 16 Zakona o izboru predsjednika opštine propisano je da podnosilac izborne liste, odnosno predloga kandidata za predsjednika opštine ima pravo da odredi svog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkog odbora, a da postupak ovih izbora sprovode isti organi.

Polazeći od navedenih zakonskih određenja, a imajući u vidu činjenicu da se u 14 opština istovremeno održavaju izbori za izbor poslanika, odbornika i predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika i da, saglasno zakonu, navedene izborne postupke u opštini sprovode isti organi (opštinska izborna komisija i birački odbori), određivanjem jednog opunomoćenog predstavnika u prošireni sastav organa za sprovođenje izbora, podnosiocu izbornih lista, odnosno predloga kandidata za predsjednika opštine obezbjeđuje se praćenje sva tri izborna postupka, odnosno rada organa koji sprovodi izbore, a što omogućava i efikasniji i racionalniji rad ovih organa.

Saglasno navedenom, Republička izborna komisija je mišljenja da se pravo podnosioca izborne liste, odnosno kandidature, na određivanje opunomoćenog predstavnika, ostvaruje samo po jednom osnovu.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović,s.r.   

 - - - - - - - - - - 

  

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 105/7
Podgorica, 25. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 109 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, razmatrajući prigovor Demokratskog saveza u Crnoj Gori i Partije demokratskog prosperiteta protiv Rješenja Republičke izborne komisije broj 105/2 od 17.08. 2006.godine, na sjednici od 25. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Odbacuje se prigovor Demokratskog saveza u Crnoj Gori i Partije demokratskog prosperiteta protiv Rješenja Republičke izborne komisije broj 105/2 od 17.08, kao nedozvoljen.

Tekst Rješenja (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 90/2
Podgorica, 25. avgusta 2006. godine 

OPŠTINSKOJ  IZBORNOJ  KOMISIJI
KOTOR

Povodom zahtjeva Opštinske izborne komisije Kotor u vezi sa primjenom člana 35 stav 2 Zakona, Republička izborna komisija daje sljedeće mišljenje:

Odredbom člana 35 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika propisano je da u stalni sastav biračkog odbora obavezno se imenuje po jedan predstavnik dvije opozicione partije u odgovarajućoj skupštini, koje su na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova.

Saglasno navedenoj odredbi, a s obzirom da se u opštini Kotor sprovode samo izbori za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, mišljenja smo da se u stalni sastav biračkog odbora imenuje po  jedan predstavnik dvije opozicione partije koje su u Skupštini Republike Crne Gore na prethodnim izborima dobile najveći broj glasova.

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović,s.r.   
   

 - - - - - - - - - - 

  

24. avgust

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 97/5

Podgorica,
23. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Radojko Đuričanin postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik podnosilaca izborne liste naziva Koalicija za evropsku Crnu Goru - Milo Đukanović - DPS – SDP“, koju su podnijele Demokratska partija socijalista Crne Gore i Socijaldemokratska partija Crne Gore.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine. 

Tekst Zaključka (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 87/5 

Podgorica,
24. avgusta 2006. godine 

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Mirjana Radunović postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Mihailo Rakočević njen zamjenik kao opunomoćeni predstavnici podnosilaca izborne liste naziva GRAĐANSKA LISTA koju su podnijele Građanska partija Crne Gore i Zelena partija Crne Gore.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (PDF Format)

 - - - - - - - - - - 

  

23. avgust

Na osnovu člana 49 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, na sjednici od  22. avgusta 2006. godine, utvrdila je

ZBIRNU IZBORNU LISTU ZA IZBOR POSLANIKA U SKUPŠTINU REPUBLIKE CRNE GORE

 - - - - - - - - - - 

  

 

22. avgust

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 105/5
Podgorica, 22. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je 

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Rasim Osmani postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik Demokratskog saveza u Crnoj Gori i Partije demokratskog prosperiteta.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine. 

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 99/5
Podgorica,
22. avgusta 2006. godine 

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Zoran Radošević postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Vojislav Nikčević njegov zamjenik, kao opunomoćeni predstavnici Saveza komunista Jugoslavije–Komunisti Crne Gore.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj
96/6

Podgorica, 22. avgusta 2006. godine 

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Veljko Rajković postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Aris Šabotić njegov zamjenik, kao opunomoćeni predstavnici Liberalne partije Crne Gore i Bošnjačke stranke.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine. 

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 89/5
Podgorica,
22. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je 

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Bećir Đoković postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavnik Demokratske unije Albanaca.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

21. avgust

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 104/8

Podgorica,
21. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Radoš Zečević postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Milivoje Krgović njegov zamjenik, kao opunomoćeni predstavnici Srpske narodne stranke, Srpske radikalne stranke dr Vojislav Šešelj, Demokratske stranke jedinstva i Narodne socijalističke stranke.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 103/8

Podgorica,
21. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da mr Andrijana Nikolić postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao opunomoćeni predstavni Demokratske stranke Crne Gore.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine. 

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

  

20. avgust 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj
101/5
Podgorica,
19. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 19. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Građanska inicijativa Tuzi – Grupa građana, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Albanska alternativa“, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaklučka (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 101/
4 

Podgorica, 19. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 19. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Albanska alternativa“ koju je podnijela Građanska inicijativa Tuzi – Grupa građana.

Tekst Rješenja (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

19. avgust     

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 103/
6
Podgorica,
18. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 18. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratska stranka Crne Gore, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Demokratska stranka Crne Gore – dio koji nedostaje“, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 103/
5  

Podgorica, 18. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 18. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Demokratska stranka Crne Gore – dio koji nedostaje“ koju je podnijela Demokratska stranka Crne Gore.

Tekst Rješenja (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 98/5

Podgorica,
19. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Nebojša Batrićević postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Dražen Medojević njegov zamjenik, kao opunomoćeni predstavnici Pokreta za promjene.           

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 86/5

Podgorica,
19. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se da Jakup Muratović postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Muharem Mollabeqiri njegov zamjenik, kao opunomoćeni predstavnici Nove demokratske snage „Forca“.

2. Član Komisije iz tačke 1. ovog zaključka učestvovaće i punovažno odlučivati u radu Republičke izborne komisije, počev od 26. avgusta 2006. godine.

Tekst Zaključka (Word Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

18. avgust 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 104/6
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Srpska narodna stranka, Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj, Demokratska stranka jedinstva i Narodna socijalistička stranka, kao podnosioci koalicione izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva SRPSKA LISTA – Andrija Mandić, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 104/
5 

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva SRPSKA LISTA – Andrija Mandić koju su podnijele Srpska narodna stranka, Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj, Demokratska stranka jedinstva i Narodna socijalistička stranka.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

17. avgust 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 105/
3
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratski savez u Crnoj Gori i Partija demokratskog prosperiteta, kao podnosici izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Koalicija Demokratski savez u Crnoj Gori – Partija demokratskog prosperiteta, Mehmet Bardhi, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 105/2 
Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Koalicija Demokratski savez u Crnoj Gori – Partija demokratskog prosperiteta, Mehmet Bardhi koju su podnijeli Demokratski savez u Crnoj Gori i Partija demokratskog prosperiteta.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 104/2

Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste koju su podnijele Srpska narodna stranka, Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj, Demokratska stranka jedinstva, Narodna socijalistička stranka, NVO Srpsko narodno vijeće i NVO Akademska alternativa, na sjednici održanoj 17. avgusta  2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore koju su podnijele Srpska narodna stranka, Srpska radikalna stranka dr Vojislav Šešelj, Demokratska stranka jedinstva, Narodna socijalistička stranka, NVO Srpsko narodno vijeće i NVO Akademska alternativa naziva SRPSKA LISTA – Andrija Mandić sadrži nedostatke u odnosu na subjekte koji, u skladu sa Zakonom, mogu biti podnosioci izborne liste.

2. Pozivaju se podnosioci navedene izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otklone nedostatak iz tačke 1. ovog zaključka, na način što će navedenu listu podnijeti samo političke stranke registrovane u Republici Crnoj Gori navedene u Sporazumu o zajedničkoj izbornoj listi na parlamentarnim izborima koji će se održati 10. septembra 2006. godine, dostavljenom uz listu, što zahtijeva i dostavljanje inoviranog sporazuma.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 103/
2
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste koju je podnijela Demokratska stranka Crne Gore, na sjednici održanoj 17. avgusta  2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o otklanjanju nedostataka izborne liste

1. Izborna lista koju je podnijela Demokratska stranka Crne Gore naziva „Demokratska stranka Crne Gore – dio koji nedostaje“ sadrži nedostatke, jer od ukupno 68 kandidata sa navedene izborne liste, samo za 39 kandidata postoji kompletna dokumentacija. Za kandidata pod rednim brojem 11 nedostaje pisana izjava kandidata da prihvata kandidaturu. Za ostale kandidate sa liste nije dostavljena potrebna dokumentacija, s ti što kandidati pod rednim brojem 22, 28, 46 i 51 nijesu ni upisani u birački spisak, odnosno nemaju biračko pravo.

2. Poziva se Demokratska stranka Crne Gore kao podnosilac izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni nedostatke iz tačke 1. ovog zaključka.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 102/
3
Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Socijalistička narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, kao podnosioci koalicione izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva SNP-NS-DSS – Koalicija: Socijalistička narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 102/
2  

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva SNP-NS-DSS – Koalicija: Socijalistička narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka, koju su podnijele Socijalistička narodna partija Crne Gore, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 101/
2
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 47 stav 3 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, u postupku razmatranja Izborne liste koju je podnijela Građanska inicijativa-Tuzi – Grupa građana, na sjednici održanoj 17. avgusta  2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o otklanjanju nedostataka izborne liste 

1. Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore koju je podnijela Građanska inicijativa-Tuzi – Grupa građana naziva „Albanska alternativa“ sadrži nedostatak, jer na listi ima tri kandidata, umjesto 27, što čini najmanji broj kandidata koji mora biti na listi.

2. Poziva se Građanska inicijativa-Tuzi – Grupa građana kao podnosilac izborne liste naziva „Albanska alternativa“ da, najkasnije u roku od 48 časova od dostavljanja zaključka, otkloni nedostatak iz tačke 1. ovog zaključka.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 99/
3
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije 

Utvrđuje se da Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 99/
2  

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore koju je podnio Savez komunista Jugoslavije – Komunisti Crne Gore.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 98/3
Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Pokret za promjene, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Pokret za promjene – Nebojša Medojević, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 98
/2

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva Pokret za promjene – Nebojša Medojević koju je podnio Pokret za promjene.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 97/
3

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratska partija socijalista Crne Gore i Socijaldemokratska partija Crne Gore, kao podnosioci koalicione izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Koalicija za evropsku Crnu Goru - Milo Đukanović - DPS – SDP“, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 97
/2  

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Koalicija za evropsku Crnu Goru -  Milo Đukanović - DPS – SDP“ koju su podnijele Demokratska partija socijalista Crne Gore i Socijaldemokratska partija Crne Gore.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 96/
3

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Liberalna partija Crne Gore i Bošnjačka stranka, kao podnosioci koalicione izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Liberali i Bošnjačka stranka – ispravni u prošlosti, pravi za budućnost“ – Miodrag Miko Živković, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 96/
2 

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Liberali i Bošnjačka stranka – ispravni u prošlosti, pravi za budućnost“ – Miodrag Miko Živković, koju su podnijele Liberalna partija Crne Gore i Bošnjačka stranka.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj
89/3

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Demokratska unija Albanaca, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva DUA – Ferhat Dinoša, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 89/
2

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se i proglašava izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva DUA – Ferhat Dinoša, koju je podnijela Demokratska unija Albanaca.

Tekst Rješenja (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 87/
3
Podgorica,
17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 17. avgusta 2006. godine, donijela je 

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Građanska partija Crne Gore i Zelena partija Crne Gore, kao podnosioci koalicione izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Građanska lista“, ispunjavaju uslove da odrede predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)

- - - - - - - - - - - - - 

 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 87/
2

Podgorica, 17. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 17. avgusta 2006. godine, donijela je

R J E Š E NJ E 

Utvrđuje se i proglašava koaliciona izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva „Građanska lista“ koju su podnijele Građanska partija Crne Gore i Zelena partija Crne Gore.

Tekst Rješenja (PDF Format)


Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 86/3
Podgorica,
16. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 31 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 16. avgusta 2006. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste
u prošireni sastav Republičke izborne komisije

Utvrđuje se da Nova demokratska snaga „Forca“, kao podnosilac izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva FORCA, ispunjava uslove da odredi predstavnika u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora.

Tekst Zaključka (PDF Format)
 


Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 86/
2 

Podgorica, 16. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici od 16. avgusta 2006. godine, donijela je

RJEŠENJE

Utvrđuje se i proglašava Izborna lista za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore, naziva FORCA, koju je podnijela Nova demokratska snaga „Forca“.

Tekst Rješenja (PDF Format)