e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

 24. 10. 2006. 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Obrasci iz Službenog lista RCG za izbore 2006. godine -

PARLAMENTARNI IZBORI

Tekst  (PDF Format)
 


 24. 10. 2006. 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 15 stav 1 Zakona o finansiranju političkih partija (»Sl. list RCG«, br. 21/04 od 31.03.2004) Ministarstvo finansija donosi:

 U p u t s t v o
o izvještaju o porijeklu, visini i strukturi
prikupljenih sredstava za izbornu kampanju

 

Tekst  (PDF Format)
 


 24. 10. 2006. 

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

 

Obrazac UPR zadnja strana - parlamentarni izbori 

Tekst  (PDF Format)
 


 25. 09. 2006.   

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 32 tačka 13) Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija podnosi

  

I  Z  V  J  E  Š  T  A  J

O REZULTATIMA IZBORA ZA POSLANIKE

 U SKUPŠTINU REPUBLIKE CRNE GORE

             I Izbori za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora (“Sl.list RCG”, br. 44/06), održani su 10. septembra 2006. godine.

             II Na izborima održanim 10. septembra 2006. godine, u skladu sa Odlukom o utvrdjivanju broja poslanika koji se bira u Skupštinu Republike Crne Gore na izborima u 2006. godini ("Službeni list RCG", br. 44/06), biran je 81 poslanik.

             III Izbori za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore, saglasno članu 12  Zakona o izboru odbornika i poslanika obavljeni su u Republici Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, u kojoj je pet poslanika od ukupnog broja poslanika, birano na biračkim mjestima odredjenim Odlukom o odredjivanju biračkih mjesta za izbor pet poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06). 

            IV  Na osnovu izbornog materijala, Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 20. septembra 2006. godine, utvrdila je Konačne rezultate izbora za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore.

Ukupni rezultati izbora su:

 

Tekst  (PDF Format)
 


 20. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

 Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG" br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, na sjednici održanoj 20. septembra 2006. godine, utvrdila je     

KONAČNE REZULTATE IZBORA

ZA POSLANIKE U SKUPŠTINU REPUBLIKE CRNE GORE

                                       

I Izbori za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora (“Službeni list RCG”, br. 44/06), održani su 10. septembra 2006. godine. 

            II  Na izborima održanim 10. septembra 2006. godine, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju broja poslanika koji se bira u Skupštinu Republike Crne Gore na izborima u 2006. godini ("Službeni list RCG", br. 44/06), biran je 81 poslanik u Skupštinu Republike Crne Gore.  

            III  Izbori za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore,  saglasno članu 12 Zakona o izboru odbornika i poslanika, obavljeni su u Republici Crnoj Gori kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, u kojoj je pet poslanika od ukupnog broja poslanika birano na biračkim mjestima određenim Odlukom o određivanju biračkih mjesta za izbor pet poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore ("Službeni list RCG", br. 51/06). 

            IV  Na osnovu izbornog materijala, u Republici kao jedinstvenoj izbornoj jedinici, ukupni rezultati izbora su:

Tekst  (PDF Format)
 


20. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj Sl
Podgorica, 20. septembra 2006. godine
 

 Republička izborna komisija, na sjednici koja će se održati 20. septembra 2006. godine u 13 sati, utvrdiće Konačne rezultate izbora za poslanike u Skupštinu Republike Crne Gore, nakon čega će, u 15 sati i 30 minuta, održati Press konferenciju.

SEKRETAR 
Slobodan Dragović, s.r.

 


12. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj
Podgorica, 12. septembra 2006. godine

  

S A O P Š T E NJ E

 Sjednica Republičke izborne komisije koja je zakazana za 12. septembar sa početkom u 11 sati, odlaže se za 18 sati istog dana, obzirom da  Republička izborna komisija nije dobila izvještaje o rezultatima glasanja za poslanike od opštinskih izbornih komisija Podgorica i Plav, a bez ovih izvještaja Komisija ne može da utvrdi privremene rezultate za izbor poslanika.


SEKRETAR                                                                        Slobodan Dragović, s.r.


08. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 234
Podgorica, 8. septembra 2006. godine  

OPŠTINSKA  IZBORNA KOMISIJA  

                                                                                           

1. U skladu sa članom 32 Zakona o izboru odbornika i poslanika Republička izborna komisija vam ukazuje na obavezu da, na dan izbora 10. septembra 2006. godine, informišete Komisiju o sljedećem:

1) da li su sva biračka mjesta otvorena u 8 sati i da li su svi članovi biračkih odbora na biračkim mjestima- ovu informaciju dostaviti do 9 sati,

2) o izlaznosti birača u sljedećim vremenskim intervalima: do 11 sati  (slati najkasnije do 11,30);  do 15 sati  (slati najkasnije do 15,30); do 18 sati  (slati najkasnije do 18,30) i do 20 sati (slati najkasnije do 20,30). Najefikasniji način je na osnovu serijskih brojeva na kontrolnim kuponima; 

3) o svim nepravilnostima i eventualnim prekidima rada biračkih odbora, odmah nakon saznanja, odnosno tim povodom donijetim odlukama,

4) da li su sva biračka mjesta zatvorena u 21 sat i da li je na nekom biračkom mjestu produženo vrijeme glasanja i za koliko vremena – ovu informaciju dostaviti do 21,30 sati.

 
2. Informacije o navedenim činjenicama možete dostavljati na sljedeće tax-telefone:

1) 081 242-523 telefon     -     081 404-582 fax

2) 081 241-083 telefon     -     081 242-641 fax

3) 081 242-278 telefon     -     081 242-583 fax.

  

S poštovanjem,

SEKRETAR 
Slobodan Dragović,s.r.


07. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 230/2
Podgorica, 7. septembra 2006. godine  

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/27-2 od 7. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici Ambasade Republike Turske u Beogradu za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


07. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 229/2
Podgorica, 7. septembra 2006. godine  


Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/26-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine    

Ovlašćuje se predstavnik Kineske novinske agencije za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Tekst  (PDF Format)


06. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 222/2  

Podgorica, 6. septembra 2006. godine

   

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/21-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

 SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici Kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


06. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 223/2

Podgorica, 6. septembra 2006. godine

  

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/23-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 


Ovlašćuje se predstavnik OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


06. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 221/2 

Podgorica, 6. septembra 2006. godine
 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/20-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

 SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine  

Ovlašćuju se predstavnici Posmatračke misije Evropske unije (EUMM) – Regionalna kancelarija u Podgorici, za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


  

06. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 220/2  

Podgorica, 6. septembra 2006. godine

 Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/19-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

 SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuje se predstavnik Kraljevine Danske za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 

Tekst  (PDF Format)


  

06. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 224/2  
Podgorica, 6. septembra 2006. godine

 Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/26-2 od 6. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

 SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici Ambasade Slovačke za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


  

05. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj  178/2 
Podgorica,  5. septembra 2006. godine

    Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine   

 Ovlašćuju se predstavnici CHK Crnogorskog helsinškog komiteta za ljudska prava za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)

 


  

04. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj
173/2 

Podgorica,  4. septembra 2006. godine

 

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, izdaje 

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici Centra za monitoring - CEMI za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)


  

04. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 177/2 

Podgorica, 4. septembra 2006. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/15-2; 14-2; 12-2 od 4. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE  

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.


Tekst  (PDF Format)


  

04. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 176/2  

Podgorica, 4. septembra 2006. godine

 

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/18-2 od 4. septembra 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

Ovlašćuju se predstavnici Ambasade Republike Slovenije za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.


Tekst  (PDF Format)


  

01. 09. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj Sl 
Podgorica, 1. septembar 2006. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST


Štampanje glasačkih listića za izbor poslanika u Skupštinu Republike Crne Gore počinje u subotu 2. avgusta u Štampariji "Obod" na Cetinju, u prisustvu članova Republičke izborne komisije. Proces štampanja mogu pratiti i predstavnici međunarodnih i domaćih organizacija koje, u skladu sa ovlašćenjima Republičke izborne komisije, posmatraju izbore. Saglasno članu 2 Odluke o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor poslanika koji će se održati 10. septembra 2006. godine, štampaće se 484.430 glasačkih listića, što odgovara ukupnom broju birača u Republici Crnoj Gori, od čega na ćiriličnom pismu 453.803, a na dvojezičnom pismu 30.627 glasačka listića. Broj rezervnih glasačkih listića koji će se štampati je 14.533, od čega na ćiriličnom pismu 13.614, a na dvojezičnom pismu 919. Ukupan broj glasačkih listića, sa rezervnim glasačkim listićima koji će se štampati je 498.963, od čega na ćiriličnom pismu 467.417, a na dvojezičnom pismu 31.546.


SEKRETAR 
Slobodan Dragović,s.r.

 


  

31. 08. 2006.

Skica organizacije rada na biračkom mjestu (Komplet)


  

 29. 08. 2006.

Republika Crna Gora 
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA 
Broj 153/2 
Podgorica, 29. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. List RCG", br 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Republička izborna komisija Izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

Za posmatranje izbora, koji ce se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici Centra za demokratsku tranziciju - CDT za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine. 

Tekst  (PDF Format)


  

 28. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 150/2
Podgorica, 28. avgusta 2006. godine

 Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/10-2, od 28. avgusta 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE 

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine 

 Ovlašćuju se predstavnici Savjeta Evrope za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine. 

Tekst  (PDF Format)


  

28. 08. 2006.

Skica organizacije rada na biračkom mjestu


  

25. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLI
ČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 146/2
Podgorica, 25. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl.list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/9, od 25.08. avgusta 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuje se predstavnik Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 

 

Tekst  (PDF Format)
 


  

23. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 135/2
Podgorica, 23. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici Centra za monitoring - CEMI za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 Tekst  (PDF Format)


  

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj  sl.
Podgorica,  21. avgusta 2006. godine

OBAVJEŠTENJE

Utvrđivanje Zbirne izborne liste za izbor poslanika i žrijebanje za utvrđivanje redosljeda na Zbirnoj izbornoj listi Republička izborna komisija obaviće u utorak, 22. avgusta 2006. godine u 12:00 časova u zgradi Skupštine Republike Crne Gore (II sprat).

PREDSJEDNIK KOMISIJE
Branislav Radulović,s.r.


  

14. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 83/2
Podgorica, 14. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl.list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/5, od 11.08. avgusta 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici «LADOM» (Liga za zaštitu ljudskih prava u Moldaviji) za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 Tekst  (PDF Format)


  

14. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 82/2
Podgorica, 14. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”,br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br.04/03-1413/6-2, od 11.08. avgusta 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici OEBS/ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 

Tekst  (PDF Format)
 


  

11. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 76/2
Podgorica, 11. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl.list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici DAVIS, MANAFORT INC za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

 Tekst  (PDF Format)


  

10. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

Broj 65/2
Podgorica, 10. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl.list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 04/03-1413/5, od 10.08. avgusta 2006. godine, Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuje se predstavnik Fondacije Eurazija - predstavništvo u Moldaviji (EURASIA FOUNDATION) za posmatranje izbora, koji će se održati 10.septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)
 


  

09. 08. 2006.

Republika Crna Gora
REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA
Broj 62/2
Podgorica, 9. avgusta 2006. godine

Na osnovu člana 111b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. listRCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06), Republička izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE

za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine

Ovlašćuju se predstavnici Centra za demokratsku tranziciju- CDT za posmatranje izbora, koji će se održati 10. septembra 2006. godine.

Tekst  (PDF Format)

Napomena: File nije dostupan shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti


  

ROKOVNIK IZBORNIH RADNJI

 

a) Izborna lista

- Izborna lista za izbor odbornika dostavlja se opštinskoj izbornoj komisiji, a za izbor poslanika Republičkoj izbornoj komisiji najranije 20 dana od dana raspisivanja izbora, a najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 46 stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika)........ rok 31. jula do 16. avgusta.

- Nadležna izborna komisija javno objavljuje zbirnu izbornu listu najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 49 stav 3) ........rok najkasnije 26. avgust.

- Opunomoćeni predstavnici podnosilaca izbornih lista učestvuju u radu komisije i punovažno odlučuju 15 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 26 stav 4 i člana 31 stav 4) ............. rok od 26. avgusta.

 

b) Birački spisak

- Birački spisak zaključuje se najkasnije 25 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 12 stav 1 Zakona o biračkim spiskovima)...........rok 15. avgust u 24 sata.

- Nadležni organ dostavlja rješenje o zaključivanju biračkog spiska opštinskoj izbornoj komisiji najkasnije u roku od 24 časa od časa donošenja rješenja.

- Opštinska izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema rješenja iz prethodne alineje dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji podatke o ukupnom broju birača u opštini.

- Republička izborna komisija u roku od 24 časa od časa prijema podataka, javno objavljuje broj birača u cjelini, po opštinama i po biračkim mjestima.

- Po zaključenju biračkog spiska upis, brisanje, izmjene, dopune i ispravke mogu se vršiti samo na osnovu odluka Upravnog suda, najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 13 stav 1 Zakona).................... rok 30. avgust do 24 sata.

- Republička izborna komisija objavljuje ukupan broj birača u cjelini po opštinama i biračkim mjestima u roku od 48 časova od isteka roka iz prethodne alineje (član 13 stav 2 Zakona) ................  rok 1. septembar do 24 sata.

- Organ nadležan za vođenje biračkog spiska ovjereni izvod iz biračkog spiska dostavlja opštinskoj izbornoj komisiji i podnosiocu potvrđene izborne liste u roku od 24 sata od objavljivanja biračkog spiska iz prethodne alineje .......rok 2. septembar 2006.

 

v) Određivanje i oglašavanje biračkih mjesta i imenovanje biračkih odbora

- Biračka mjesta određuje opštinska izborna komisija, na predlog organa nadležnog za vođenje biračkog spiska, najkasnije 20 dana prije održavanja izbora (član 65 stav 2 Zakona o izboru odbornika i poslanika) .......... rok 20. avgust 2006.

- Opštinska izborna komisija, najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora oglašava koja su biračka mjesta određena i koji će birači glasati na pojedinim biračkim mjestima (član 65 stav 3) .... rok 30. avgust 2006.

- Birački odbor imenuje se za svako biračko mjesto najkasnije 10 dana prije dana određenog za održavanje izbora (član 35 stav 6)............ rok 30. avgust 2006.

- Birački odbori preuzimaju izborni materijal od opštinskih izbornih komisija najkasnije 48 časova prije dana održavanja izbora (član 75 stav 2).............rok 7. septembar 2006.

- Birački odbor će najkasnije u roku od 12 časova od časa zatvaranja biračkog mjesta, dostaviti opštinskoj izbornoj komisiji izborni materijal (zapisnik, gl. listiće, kontrolne kupone, i dr. – član 91 Zakona) .............. rok 11. septembar do 9 sati.

- Opštinska izborna komisija najkasnije u roku od 12 časova od dostavljanja izvještaja sa biračkih mjesta dostavlja izvještaj sa zapisnikom o svom radu Republičkoj izbornoj komisiji (član 92 Zakona)............rok 11. septembra, najkasnije do 21 sat.

- Zainteresovani strani posmatrači prijavu za posmatranje izbora podnose najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora .......... rok 30 avgust 2006.

- Domaće nevladine organizacije zainteresovane za praćenje izbora prijave za posmatranje podnose najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.... rok 4. septembar 2006. (čl. 111g i 111b.)

-Republička izborna komisija u roku od 48 sati od dana prijema prijava izdaje službena ovlašćenja za posmatranje izbora.

- Konačni rezultati izbora za poslanike objavljuju se u Službenom listu Republike Crne Gore, a za odbornike u Službenom listu Republike Crne Gore – Opštinski propisi najkasnije 15 dana od dana održavanja izbora, ......... rok najkasnije 25. septembra.