e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 
Broj 455
Podgorica, 21. novembra 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
 

Na osnovu tačke 3 Odluke o ponavjanju glasanja na biračkom mjestu Kazneno popravni dom, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor (br. 454 od 21. novembra 2008. godine), koje će se održati 24. novembra 2008. godine, Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 21. novembra 2008. godine, donijela je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Biračkog odbora za biračko mjesto - Kazneno popravni dom za ponavljanje glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor, koji će se održati 24. novembra 2008. godine,


1. U Birački odbor za biračko mjesto Kazneno popravni dom, za ponavljanje glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor, koje će se održati 24. novembra 2008. godine, imenuju se:

Za predsjednika
1. ZLATKO NICOVIĆ

Za članove:
1. DUŠAN BIJELIĆ
2. VESELINKA KOVAČEVIĆ
3. PREDRAG MARTINOVĆ
4. MIĆO DOBRIŠA


   SEKRETAR                                          PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                             Branislav Radulović
 


Broj 425
Podgorica, 5. novembra 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu tačke 2 Odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor, koji će se održati 9. novembra 2008. godine, Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 5. novembra 2008. godine, donijela je

R J E Š E NJ E
o imenovanju Biračkog odbora za biračko mjesto - Kazneno popravni dom za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor, koji će se održati 9. novembar 2008. godine,

1. U Birački odbor za biračko mjesto Kazneno popravni dom, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Kotor, koji će se održati 9. novembra 2008. godine, imenuju se:

Za predsjednika VOJISLAV MARKOVIĆ

Za članove:

1. MARIJA JOVOVIĆ
2. ZORAN VUJOVIĆ
3. RADOSLAV ČVOROVIĆ
4. ZDENKA KLJAJIĆ


  SEKRETAR                                        PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                           Branislav Radulović

 


Podgorica, 8. maja 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
 

Podaci o političkoj partiji / kandidatu političke partije SNS
 


Podgorica, 8. maja 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
 

Podaci o političkoj partiji / kandidatu političke partije  PzP
 


Podgorica, 8. maja 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJAPodaci o političkoj partiji / kandidatu političke partije
SNP


 
Podgorica, 8. maja 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Podaci o političkoj partiji / kandidatu političke partije DPS
 
Broj 317
Podgorica, 10. aprila 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 32 stav 1 tačka 12 Zakona o izboru odbornika I poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija

O B J A V LJ U J E
UKUPNE REZULTATE ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE I PO SVAKOM BIRAČKOM MJESTU U CRNOJ GORI

 

 


Broj 317
Podgorica, 10. aprila 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 15 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), Državna izborna komisija, na sjednici od 10. aprila 2008. godine, utvrdila je

KONAČNI REZULTATE
IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

I Izbori za Predsjednika Crne Gore, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore (“Sl.list RCG”, br. 4/08), održani su 6. aprila 2008. godine.
Na izborima je učestvovalo četiri kandidata za Predsjednika Crne Gore, i to:

1. NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, kandidat Pokreta za promjene;
2. ANDRIJA MANDIĆ, kandidat Srpske Liste;
3. SRĐAN MILIĆ, kandidat Socijalističke narodne partije
4. FILIP VUJANOVIĆ, kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore

II Na izborima održanim 6. aprila 2008. godine, biračko pravo imalo je 490.412 građana, upisanih u birački spisak Crne Gore.

III Na osnovu izbornog materijala dobijenog od opštinskih izbornih komisija, utvrđuje se:
Ukupno je glasalo 334.455 birača, od čega:
- na biračkim mjestima 320.943 birača.
- van biračkih mjesta, odnosno putem pisma.13.512 birača.

Ukupno je primljeno 491.153 glasačka listića.
Ukupno je upotrijebljeno 334.455 glasačka listića.
Ukupno je bilo 156.698 neupotrijebljenih glasačkih listića.
Ukupno je bilo 4.674 nevažećih glasačkih listića.
Ukupno je bilo 329.781važećih glasačkih listića.

IV Pojedini kandidati za Predsjednika Crne Gore dobili su sljedeći broj glasova:

1. NEBOJŠA MEDOJEVIĆ 54.874 glasa
2. ANDRIJA MANDIĆ 64.473 glasa
3. SRĐAN MILIĆ 39.316 glasova
4. FILIP VUJANOVIĆ 171.118 glasova

V Kandidat FILIP VUJANOVIĆ, dobio je 171.118 glasova, što je više od polovine važećih glasova birača koji su glasali, pa se, saglasno članu 16 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore, utvrđuje da je FILIP VUJANOVIĆ izabran za Predsjednika Crne Gore.

SEKRETAR PREDSJEDNIK
Branka Lakočević Branislav Radulović


Podgorica, 8. aprila 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 

Preliminarni rezultati izbora po opštinama za Predsjednika Crne Gore
 

 


Broj 298
Podgorica, 7. aprila 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA


Na osnovu člana 14 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), Državna izborna komisija, na sjednici od 7. aprila 2008. godine, utvrdila je

PRIVREMENE REZULTATE
IZBORA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

I Izbori za Predsjednika Crne Gore, raspisani Odlukom o raspisivanju izbora za Predsjednika Crne Gore (“Sl.list RCG”, br. 4/08), održani su 6. aprila 2008. godine.
Na izborima je učestvovalo četiri kandidata za Predsjednika Crne Gore, i to:

1. NEBOJŠA MEDOJEVIĆ, kandidat Pokreta za promjene;
2. ANDRIJA MANDIĆ, kandidat Srpske Liste;
3. SRĐAN MILIĆ, kandidat Socijalističke narodne partije
4. FILIP VUJANOVIĆ, kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore

II Na izborima održanim 6. aprila 2008. godine, biračko pravo imalo je 490.412 građana, upisanih u birački spisak Crne Gore.

III Na osnovu izbornog materijala dobijenog od opštinskih izbornih komisija, utvrđuje se:
   Ukupno je glasalo 334.455 birača, od čega:
- na biračkim mjestima 320.943 birača.
- van biračkih mjesta, odnosno putem pisma.13.512 birača.

Ukupno je primljeno 491.153 glasačka listića.
Ukupno je upotrijebljeno 334.455 glasačka listića.
Ukupno je bilo 156.698 neupotrijebljenih glasačkih listića.
Ukupno je bilo 4.674 nevažećih glasačkih listića.
Ukupno je bilo 329.781važećih glasačkih listića.

IV Pojedini kandidati za Predsjednika Crne Gore dobili su sljedeći broj glasova:

1. NEBOJŠA MEDOJEVIĆ 54.874 glasa
2. ANDRIJA MANDIĆ 64.473 glasa
3. SRĐAN MILIĆ 39.316 glasova
4. FILIP VUJANOVIĆ 171.118 glasova

V Kandidat FILIP VUJANOVIĆ, dobio je 171.118 glasova, što je više od polovine važećih glasova birača koji su glasali.

 

SEKRETAR                                      PREDSJEDNIK
Branka Lakočević,s.r.              Branislav Radulović,s.r.
 


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 116/12
Podgorica, 2. aprila 2008. godineNa osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 07/3-288/12 od 28. marta 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.
2. Predstavnici OEBS ODIHR koji će posmatrati izbore su:

Name          Surname                 Country
Svetlana      Geleva      Former Yugoslav Republic of Macedonia
Igor             Lazarev     Former Yugoslav Republic of Macedonia


3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 176/4
Podgorica, 1. aprila 2008. godine


Na osnovu člana 111 b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Državna izborna komisija, izdaje


SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se držati 6. aprila 2008. godine

1. Ovlašćuju se predstavnici Cetnra za monitoring – CEMI za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine;
2. Predstavnici CEMI-a koji će posmatrati izbore su:  (Napomena: File nije dostupan shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti )

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima poismatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama koje su dužne obavijestiti biračke odbora.

 

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 225/2
Podgorica, 28. marta 2008. godineNa osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 09/12 15/27-3 od 28. marta 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine1. Ovlašćuju se predstavnici Američke Ambasade u Podgorici za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.
2. Predstavnici Američke Ambasade koji će posmatrati izbore su:

1. Roderick W. Moorc, ambasador
2. Arlene Lorraine Ferrill, deputy chief of Mission
3. Marcus Micheli
4. Gina Maria Werth
5. Judith Jones
6. Tim Bonura
7. Carlos A. Gallardo
8. Rosemary Powell


3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 116/10
Podgorica, 28. marta 2008. godine

Na osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 07/3-288/12 od 28. marta 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.
2. Predstavnici OEBS ODIHR koji će posmatrati izbore su:

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


Broj 214
Podgorica, 28. marta 2008. godine
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 

Na osnovu člana 13 stav 2 Zakona o biračkim spiskovima (“Službeni list RCG”, br. 14/00 i 18/00) Državna izborna komisija

 
O B J A V LJ U J E
ukupan broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

I Za izbore za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 6. aprila 2008. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 490412 birača
II U jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima ima ukupno birača, i to:


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović,s.r.


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 116/8
Podgorica, 26. marta 2008. godine

Na osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 07/3-288/10 od 26. marta 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine

1. Ovlašćuju se predstavnici OEBS ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.
2. Predstavnici OEBS ODIHR koji će posmatrati izbore su:

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 176/2
Podgorica, 19. marta 2008. godine


Na osnovu člana 111 b stav 1 Zakona o izboru odbornika i poslanika („Službeni list RCG“, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02 i 48/06) Državna izborna komisija, izdajeSLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine

1. Ovlašćuju se predstavnici Cetnra za monitoring – CEMI za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine;

2. Predstavnici CEMI-a koji će posmatrati izbore su: (Napomena: File nije dostupan shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti )

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
 
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima poismatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama koje su dužne obavijestiti biračke odbora.

 

                                                        PREDSJEDNIK
                                                     Branislav Radulović

 


13. 03. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 155
Podgorica, 13. marta 2008. godine
 

 Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o biračkim spiskovima (“Službeni list RCG”, br. 14/00 i 18/00) Državna izborna komisija

O B J A V LJ U J E
ukupan broj birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima

I Za izbore za Predsjednika Crne Gore koji će se održati 6. aprila 2008. godine, u Centralni birački spisak ukupno je upisano 489.894 birača

II U jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima ima ukupno birača, i to:


                                                             PREDSJEDNIK
                                                      Branislav Radulović,s.r.


04. 03. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 116/4
Podgorica, 4. marta 2008. godineNa osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 08/12-5/23-2 od 4. marta 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.

2. Predstavnici ODIHR koji će posmatrati izbore su:

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.

4. Državn
a izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.

5.
Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.

                                                                                                                        PREDSJEDNIK  
Branislav Radulović
 


29. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 133/4
Podgorica, 29. februara 2008. godine


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 21. februara 2008. godine, donijela je


Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da kandidat za Predsjednika Crne Gore Nebojša Medojević ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.
2. Kandidat Nebojša Medojević ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.
3. Poziva se kandidat Nebojša Medojević, da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih izbornih organa.
 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Državne izborne komisije broj 133/3 od 29. februara 2008. godine, utvrđena je kandidatura Nebojše Medojevića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav izbornih organa (Državme izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.


SEKRETAR                                           PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                            Branislav Radulović


29. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 133/3
Podgorica, 29. februara 2008. godine

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. februara 2008. godine, donijela je


R J E Š E NJ E

Utvrđuje se kandidatura NEBOJŠE MEDOJEVIĆA za Predsjednika Crne Gore, koga je predložio Pokret za promjene.


O b r a z l o ž e nj e


Pokret za promjene, podnio je 29. februara 2008. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlaže Nebojšu Medojevića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.
U postupku provedenim pred ovim organom, utvrdjeno je da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.

SEKRETAR                                            PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                               Branislav Radulović
 


27. 02. 2008.
CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 116/1
Podgorica, 27. februara 2008. godineNa osnovu 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore („Službeni list CG“, br. 17/07), a u vezi člana 111g stav 4 Zakona o izboru odbornika i poslanika (“Sl. list RCG”, br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i 56/06) i akta Ministarstva inostranih poslova br. 07/3-288/7 od 27. februara 2008. godine, Državna izborna komisija, izdaje

SLUŽBENO OVLAŠĆENJE
za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine


1. Ovlašćuju se predstavnici ODIHR za posmatranje izbora, koji će se održati 6. aprila 2008. godine.
2. Predstavnici ODIHR koji će posmatrati izbore su:

3. Period posmatranja teče od dana izdavanja ovog ovlašćenja i završava se zaključno sa objavljivanjem konačnih rezultata izbora.
4. Državna izborna komisija izdaće predstavnicima posmatrača identifikacionu karticu koju su dužni da nose na vidnom mjestu.
5. Ovo službeno ovlašćenje dostaviće se opštinskim izbornim komisijama, koje su dužne obavijestiti biračke odbore.


PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


21. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 102/3
Podgorica, 21. februara 2008. godine

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 21. februara 2008. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se kandidatura FILIPA VUJANOVIĆA, za Predsjednika Crne Gore, koga je predložila Demokratska partija socijalista Crne Gore.


O b r a z l o ž e nj e
 

Demokratska partija socijalista Crne Gore, podnijela je 21. februara 2008. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlaže Filipa Vujanovića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.
U postupku provedenim pred ovim organom, utvrdjeno je da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


SEKRETAR                                             PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                              Branislav Radulović


21. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 102/4
Podgorica, 21. februara 2008. godine


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 21. februara 2008. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da kandidat za Predsjednika Crne Gore Filip Vujanović, ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.
2. Kandidat Filip Vujanović, ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.
3. Poziva se kandidat Filip Vujanović, da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih izbornih organa.
 

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Državne izborne komisije broj 01- 102/3 od 21. februara 2008. godine, utvrđena je kandidatura Filipa Vujanovića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav izbornih organa (Državme izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.


SEKRETAR                                           PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                             Branislav Radulović
 


18. 02. 2008.

 

Spisak posmatrača Centra za demokratsku tranziciju (CDT):

                        

1.       Marko Čanović                  JMBG: 

2.       Dragan Koprivica                             

3.       Milica Kovačević                            

4.       Aleksandar Pajević                         

5.       Blažo Crvenica                                  

6.       Dušan Radoman                               

7.       Tatjana Bulajić                                 

8.       Leon Gjokaj                                       

9.       Ivan Radojičić                                 

10.   Milovan Papić                                 

11.   Tatjana Koprivica                           

12.   Almasa Zejnelagić                            

13.   Ljiljana Maslovarić                        

14.   Petar Vukićević                                

15.   Adisa Balota                                    

16.   Radovan Roćen                                

17.   Nenad Rubežić                                 

18.   Darko Blagojević                             

19.   Ivanka Koljenšić                              

20.   Ivan Koljenšić                                  

21.   Dragana Simunović                        

22.   Nataša Radulović                            

23.   Goran Popović                                 

24.   Božana Biskupović                          

25.   Nataša Drčelić                                 

26.   Ljudmila Janinović                          

27.   Mirsad Rašketić                              

28.   Ivan Vučeraković                             

29.   Antonina Pataki                               

30.   Milanka Jokanović                         

31.   Katarina Jović                                  

32.   Stanko Đuričić                                 

33.   Milivoje Krivokapić                        

34.   Miloš Pejaković                               

35.   Aco Puletić                                        

36.   Sanja Smolović                                

37.   Milutin Vuković                               

38. Marko Stevanović                            

39.   Vera Damjanović                             

40.   Dragana Marković                          

41.   Bojan Baća                                       

42.   Jovana Adžić                                     

43.   Biljana Pejović                                

44.   Ana Andrijašević                             

45.   Anastasija Đorđević                       

46.   Dražen Žujović                                 

47.   Đorđe Janković                                

48.   Milica Marinović                            

49.   Milica Lekić                                      

50.   Antonela Balić                                 

51.   Milana Čabarkapa                          

52.   Jelena Jovanović                              

53.   Gorana Vujović                                

54.   Ana Mijanović                                 

55.   Mina Laličić                                     

 
 12. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 73/3
Podgorica, 12. februara 2008. godine


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. februara 2008. godine, donijela je

R J E Š E NJ E
Utvrđuje se kandidatura ANDRIJE MANDIĆA za Predsjednika Crne Gore, koga je predložila Srpska lista.


O b r a z l o ž e nj e


Srpska lista podnijela je, 12. februara 2008. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlaže Andriju Mandića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.
U postupku provedenom pred Državnom izbornom organom utvrdjeno je da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.SEKRETAR                                             PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                              Branislav Radulović

 


 12. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 73/4
Podgorica, 12. februara 2008. godineNa osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 12. februara 2008. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da kandidat za Predsjednika Crne Gore Andrija Mandić ispunjava uslove za određivanje predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.
2. Kandidat Andrija Mandić ispunjava uslov da odredi predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.
3. Poziva se kandidat Andrija Mandić da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih izbornih organa.

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Državne izborne komisije broj 73/3 od 12. februara 2008. godine, utvrđena je kandidatura Andriju Mandića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi predstavnika u prošireni sastav izbornih organa (Državme izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.
 


SEKRETAR                                          PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                                 Branislav Radulović
 


 07. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 48/3
Podgorica, 7. februara 2008. godine


Na osnovu člana 9 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 48 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 7. februara 2008. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

Utvrđuje se kandidatura SRĐANA MILIĆA, za Predsjednika Crne Gore, koga je predložila Socijalistička narodna partija Crne Gore.

O b r a z l o ž e nj e

Socijalistička narodna partija Crne Gore, podnijela je 7. februara 2008. godine, Državnoj izbornoj komisiji Predlog kandidata za Predsjednika Crne Gore, kojim predlaže Srđana Milića za kandidata za Predsjednika Crne Gore.
U postupku provedenim pred ovim organom, utvrdjeno je da je navedeni predlog podnijet u skladu sa Zakonom o izboru Predsjednika Crne Gore, pa je odlučeno kao u dispozitivu rješenja.


SEKRETAR                                             PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                                Branislav Radulović
 


 07. 02. 2008.
Crna Gora
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 48/4
Podgorica, 7. februara 2008. godine

 

Na osnovu člana 9 Zakona o izboru predsjednika Crne Gore ("Službeni list CG", br. 17/07), a u vezi sa članom 26, 31 i 36 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list RCG", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 45/04, 48/06 i 56/06), Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 7. februara 2008. godine, donijela je

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da kandidat za predsjednika Crne Gore Srđan Milić, ispunjava uslove za određivanje svog predstavnika u prošireni sastav Državne izborne komisije.
2. Kandidat Srđan Milić, ispunjava uslov da odredi svog predstavnika u prošireni sastav opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, o čemu će obavijestiti opštinske izborne komisije.
Opštinska izborna komisija će, u skladu sa Zakonom, odnosno u roku od 24 časa od časa dostavljanja obavještenja, zaključkom poimenično utvrditi lica koja ulaze u prošireni sastav opštinske izborne komisije i biračkih odbora.
3. Poziva se kandidat Srđan Milić, da odredi opunomoćenog predstavnika u proširene sastave navedenih izbornih organa.

O b r a z l o ž e nj e

Rješenjem Državne izborne komisije broj 01-48/3 od 7. februara 2008. godine, utvrđena je kandidatura Srđana Milića za Predsjednika Crne Gore, čime je, shodno Zakonu o izboru odbornika i poslanika, stekao pravo da odredi svog predstavnika u prošireni sastav izbornih organa (Državme izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora), pa je odlučeno kao u tački 1, 2 i 3 ovog zaključka.


SEKRETAR                                  PREDSJEDNIK
Branka Lakočević                         Branislav Radulović
 


 29. 01. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 11/3
Podgorica, 29. januara 2008. godine

 


MINISTARSTVU UNUTRAŠNJIH POSLOVA I JAVNE UPRAVE

                                                                   PODGORICA

U prilogu akta dostavljamo vam zahtjev Skupštine opštine Pljevlja od 25.01. 2008. godine, br. 01-030, kao nadležnom organu.
Istovremeno vas obavještavamo da se Državnoj izbornoj komisiji sa sličnim zahtjevima obraćaju i druge opštine.


S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović

 


 29. 01. 2008.
CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 3/2
Podgorica, 29. januara 2008. godineSKUPŠTINA CRNE GORE
- n/r. generalnom sekretaru -

                                                                   PODGORICA


 Državna izborna komisija je na sjednici održanoj 25.01. 2008. godine razmotrila vaš dopis SU-SK broj 01-14/3 od 22.01.2008. godine za davanje mišljenja o Predlogu odluke o utvrđivanju visine naknade troškova izborne propagande kandidata za predsjednika Crne Gore na izorima 2008. godine.
Tim povodom Komisija je zaključila da objektivno nije u mogućnosti da se odredi prema predloženom iznosu sredstava za izbornu propagandu, s obzirom da ne raspolaže relevantnim pokazateljima koji su ili bi mogli biti od uticaja za utvrđivanje tog iznosa, niti su oni sadržani u obrazloženju predložene odluke.
Istovremeno, Komisija je mišljenja da bi bilo osnovanije i cjelishodnije da se visina naknade za troškove izborne propagande utvrdi u iznosu koji bi pripao kandidatu koji ispuni zakonski uslov za dobijanje te naknade, a ne u ukupnom iznosu za sve kandidate kako je to predloženo u dostavljenom predlogu odluke.
S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


 29. 01. 2008.
CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 11/2
Podgorica, 29. januara 2008. godine

 


PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE OPŠTINE PLJEVLJA
                                                                      
                                                            
PLJEVLJA

 

Državna izborna komisija, na sjednici održanoj 29. januara 2008. godine, razmotrila je vaš akt od 25.01. 2008. godine, br. 01-030 i tim povodom zauzela stav da pitanja koja ste postavili nijesu u nadležnosti Komisije iz kog razloga smo vaš zahtjev proslijedi Ministarstvu unutrašnjih poslova i javne uprave, nadležnom za funkcionisanje organa lokalne samouprave
Međutim, Komisija je cijenila cjelishodnim da vas, u vezi sa predmetnim pitanjima, uputi na odredbe Zakona o izboru odbornika i poslanika kojima je uređeno pitanje imenovanja i sastava opštinskih izbornih komisija (član 19 i 25).

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


  29. 01. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 16/2
Podgorica, 29. januara 2008. godine 

MINISTARSTVO INOSTRANIH POSLOVA
-g-din DRAGAN ĐUROVIĆ, pomoćnik ministra -

                                                                     PODGORICA


 Državna izborna komisija na sjednici održanoj 29. januara 2008. godine, razmotrila je vaš akt od 29. januara 2008. godine, u vezi sa mogućnošću glasanja crnogorskih državljana u DKP Crne Gore u SAD, i povodom toga ukazujemo:
Zakonom o izboru odbornika, između ostalog, propisano je da birač glasa na biračkom mjestu na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska, a izuzetno, i van biračkog mjesta na kome je upisan u izvod iz biračkog spiska, pod uslovima utvrđenim zakonom. Bliža pravila o glasanju putem pisma utvrđuje Državna izborna komisija (član 67).
Prema pravilima Državne izborne komisije birač može glasati i van biračkog mjesta putem pisma u slučajevima: starosti, invalidnosti, iznemoglosti i bolničkog liječenja u mjestu prebivališta, odnosno kućnog liječenja usljed teže bolesti.
Shodno navedenom, saglasno izbornom zakonodavstvu Crne Gore, ne postoji mogućnost „glasanja crnogorskih državljana DKP Crne Gore u SAD“.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


  28. 01. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 2/2
Podgorica, 28. januara 2008. godine

 


KLUB ODBORNIKA SNP U GRADSKOJ OPŠTINI GOLUBOVCI
( n/r predsjedniku Milanu Kneževiću )


                                                                   PODGORICA


U vezi vašeg zahtjeva od 18.01. 2008. godine, ukazujemo vam sljedeće:
Odredbom člana 3 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore („Službeni list Crne Gore“ br. 17/07) određeno je da postupak izbora predsjednika Crne Gore sprovode Državna izborna komisija i opštinske izborne komisije.
Imajući u vidu navedeno određenje to postupak izbora Predsjednika Crne Gore mogu sprovoditi samo Državna izborna komisija i opštinske izborne komisije, a ne i izborna komisija Gradske opštine.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Branislav Radulović


24. 01. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 8/2
Podgorica, 24. januara 2008. godine 

SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE CRNE GORE

PODGORICA

U prilogu akta dostavljamo vam ODLUKU O POTREBNOM BROJU POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE.
Molimo vas da navedene akte objavite u prvom narednom broju Službenog lista.

S poštovanjem,

SEKRETAR
Branka Lakočević


22. 01. 2008.

CRNA GORA
DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA
Broj 6/2 i 7/2
Podgorica, 22. januara 2008. godine

 


SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE CRNE GORE

PODGORICA

U prilogu akta dostavljamo vam Uputstvo o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za predsjednika Crne Gore i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za predsjednika Crne Gore i Poslovnik o radu Državne izborne komisije, radi objavljivanja.
Molimo vas da navedene akte objavite u prvom narednom broju Službenog lista.

S poštovanjem,

SEKRETAR
Branka Lakočević