e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

Odluka o ponavljanju glasanja na biračkom mjestu kazneno popravni dom, za izbor odbornika u skupštini opštine Kotor

Odluka o utvrđivanju biračkog mjesta, sastavu biračkog odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u skupštini opštine Kotor, koji će se održati 9. novembra 2008. godine 

Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor predsjednika crne gore i odbornika skupštine opštine herceg novi i skupštine opštine tivat, koji će se održati 6. aprila 2008. godine

Odluka o objedinjavanju izvoda iz biračkog spiska i knjige birača za izbore raspisane za 6. april 2008. godine

Odluka o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za predsjednika Crne Gore,koji će se održati 6. aprila 2008. godine

LISTA KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 6. aprila 2008. godine

Pravila o jedinstvenim standardima za izborni  materijal

Uputstvo o sadržini i obliku obrazaca za sprovođenje izbornih radnji za izbor Predsjednika Crne Gore


Odluka o shodnoj primjeni pravila

Kniga - sveska potpisa birača

Obrasci za PREDSJEDNIKA 1-5

Odluka o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidata za Predsjednika Crne Gore
 

Uputstvo za primjenu člana 5 zakona o izboru Predsjednka Crne Gore


Uputstvo o sadržini i obliku obrasca za podnošenje predloga kandidata za Predsjednika Crne Gore  i obrasca za davanje potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore