e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

2015 godina

Godišnji izvještaj

ALBANSKA ALTERNATIVA


BJELOPOLJSKA PARTIJA


BOŠNJAČKA STRANKA


BOŠNJAČKI SAVEZ


BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA


DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA


MN "PROMINENT"


DEMOKRATSKA PARTIJA


DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


DEMOKRATSKI CENTAR CRNE GORE


DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI


GRUPA GRAĐANA MILAN KNEŽEVIĆ


GRUPA GRAĐANA VUJAČIĆ DR BOŽIDAR


HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA


IZBOR


LIBERALNA PARTIJA


NARODNA STRANKA


NOVA DEMOKRATSKA STRANKA FORCA


NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA


OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA - PUPI

PARTIJA ZA GUSINJE


POKRET VLADAVINE PRAVA


POKRET ZA PROMJENE


POZITIVNA CRNA GORA


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA


SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA


STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE


SRPSKA RADIKALNA STRANKA

SRPSKA LISTA


STRANKA SRPSKIH RADIKALA


Završni računi

ALBANSKA ALTERNATIVA


BJELOPOLJSKA PARTIJA


BOŠNJAČKA STRANKA


BOŠNJAČKI SAVEZ


BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA


DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA


MN "PROMINENT"


DEMOKRATSKA PARTIJA


DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


DEMOKRATSKI CENTAR CRNE GORE


DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI


GRUPA GRAĐANA MILAN KNEŽEVIĆ


GRUPA GRAĐANA VUJAČIĆ DR BOŽIDAR


HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA


IZBOR


LIBERALNA PARTIJA


NARODNA STRANKA


NOVA DEMOKRATSKA STRANKA FORCA


NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA


OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
PARTIJA UDRUŽENIH PENZIONERA I INVALIDA - PUPI

PARTIJA ZA GUSINJE


POKRET VLADAVINE PRAVA


POKRET ZA PROMJENE


POZITIVNA CRNA GORA


SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA


SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA


STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE


SRPSKA RADIKALNA STRANKA

STRANKA SRPSKIH RADIKALA


SRPSKA LISTA


 

Odluka o visni članarine

Pokret vladavine prava
Srpska lista
Partija za Gusinje
Narodna stranka
Jugoslovenska komunistička partija
FORCA
Demokratski savez u Crnoj Gori
Demokratska stranka jedinstva
Demokratska partija
Demokratska narodna partija
Bošnjački savez Crne Gore
Bošnjačka stranka
Bošnjačka demokratska partija
Bjelopoljska partija
Albanska alternativa
Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde
Pokret za promjene
Partija demokratskog prosperiteta
Otadžbinska srpska stranka
Hrvatska građanska inicijativa
Demokratska srpska stranka
Demokratsko jedinstvo albanaca u Crnoj Gori
Demokratski centar Boke
Demokratski centar Crne Gore
Nova srpska demokratija
Demokratska unija albanaca
Demokratska partija socijalista
Liberalna partija
Stranka srpskih radikala
Socijalistička narodna partija
Socijaldemokratska partija
Pozitivna Crna Gora

2014 godina

Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji

"IZBOR" Dušan Radović Krušo
Demokratska partija socijalista

Lokalni izbori - Herceg Novi - 25.05.2014 godine

Koalicija SNP-DF-NS (01.12. - 15.12.)
Socijalistička narodna partija (01.12. - 15.12.)
Demokratska partija socijalista (25.11. - 12.12.)
Socijaldemokratska partija  (20.11. - 04.12.)
Socijalistička narodna partija (17.11. - 30.11.)
Demokratska partija socijalista (07.11. - 25.11.)
Socijaldemokratska partija  (06.11. - 20.11.)
Izborna lista IZBOR (23.10. - 07.11.)
Demokratska partija socijalista (23.10. - 07.11.)
 

Lokalni izbori - 25.05.2014 godine

Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji

Socijalistička narodna partija

Podgorica

Bar

Danilovgrad

Plužine

Šavnik

Žabljak

Pljevlja

Kolašin

Bijelo Polje

Rožaje

Plav

Gusinje


Demokratski front

Podgorica

Bar

Danilovgrad

Plužine

Šavnik

Žabljak

Pljevlja

Kolašin

Bijelo Polje

Rožaje

Plav

Gusinje


Pozitivna Crna Gora

Podgorica (Golubovci)

Bar

Danilovgrad

Plužine

Šavnik

Žabljak

Pljevlja

Kolašin

Bijelo Polje

Rožaje

Plav

Gusinje


Socijaldemokratska partija

Podgorica    (Golubovci)

Bar

Danilovgrad

Plužine

Šavnik

Žabljak

Pljevlja

Kolašin

Bijelo Polje

Rožaje

Plav

Gusinje


Stranka srpskih radikala

Žabljak


Liberalna Partija

Bar


Demokratska Partija Socijalista

Podgorica

Bar

Danilovgrad

Plužine

Šavnik

Žabljak

Pljevlja

Kolašin

Bijelo Polje

Rožaje

Plav

Gusinje


Lokalni izbori - Podgorica - 25.05.2014 godine

Pozitivna Crne Gora (29.05. - 12.06.) (Golubovci)
Pozitivna Crne Gora (14.05. - 28.05.) (Golubovci)
Socijalisticka narodna partija (05.05 - 20.05)
Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (11.05-24.05)
Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.) (Golubovci)
Socijalisticka narodna partija (20.04 - 05.05)
Demokratski front (01.05 - 14.05)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)  (Golubovci)
Pozitivna Crne Gora (29.04. - 13.05.) (Golubovci)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Bar - 25.05.2014 godine

Liberalna partija
Pozitivna Crne Gora (29.05. - 12.06.)
Pozitivna Crne Gora (14.05. - 28.05.)
Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (11.05-24.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Pozitivna Crne Gora (29.04. - 13.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Danilovgrad - 25.05.2014 godine

Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Plužine - 25.05.2014 godine

Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratski front (25.04 - 09.05)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Demokratski front (10.04 - 24.04)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Šavnik - 25.05.2014 godine

Demokratski front (30.04. - 12.05)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Žabljak - 25.05.2014 godine

Pozitivna Crne Gora (29.05. - 12.06.)
Pozitivna Crne Gora (14.05. - 29.05.)
Nova srpska demokratija (29.04. - 13.05)
Pozitivna Crne Gora (29.04. - 13.05.)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Pljevlja - 25.05.2014 godine

Pozitivna Crne Gora (29.05. - 12.06.)
Pozitivna Crne Gora (14.05. - 28.05.)
Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (11.05-24.05)
Nova srpska demokratija
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Pozitivna Crne Gora (29.04. - 13.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Kolašin - 25.05.2014 godine

Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Nova Srpska Demokratija (13.05-28.05)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Bijelo Polje - 25.05.2014 godine

Ujedinjene srpske stranke (29.04. - 14.05.)
Pozitivna Crne Gora (29.05. - 12.06.)
Pozitivna Crne Gora (14.05. - 28.05.)
Bjelopoljska partija
Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Pozitivna Crne Gora (29.04. - 13.05.)
Demokratski front (29.04. - 14.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Rožaje - 25.05.2014 godine

Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (11.05-24.05)
Bošnjačka stranka (29.04.-15.05.)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Plav - 25.05.2014 godine

Socijaldemokratska partija (12.05.-25.05.)
Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Socijaldemokratska partija (do 12.05.)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Lokalni izbori - Gusinje - 25.05.2014 godine

Demokratska Partija Socijalista (24.04-10.05)
Demokratska Partija Socijalista (10.04-24.04)

Završni računi političkih partija za 2013. godinu

DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA
DEMOKRATSKA PARTIJA - ULCINJ
GRUPA GRAĐANA VUJAČIĆ DR BOŽIDAR
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA
POKRET VLADAVINE PRAVA
NEZAVISNA LISTA "ZA MOJKOVAC" - IVAN AŠANIN
DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MUSLIMANA BOŠNJAKA
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
POZITIVNA CRNA GORA
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA FORCA
LIBERALNA PARTIJA
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
ALBANSKA ALTERNATIVA
MN PROMINENT
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PARTIJA ZA GUSINJE
JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA
HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
BOŠNJAČKI SAVEZ
BOŠNJAČKA STRANKA
BJELOPOLJSKA PARTIJA
STRANKA SRPSKIH RADIKALA
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
POKRET ZA PROMJENE
NARODNA STRANKA
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
GRUPA GRAĐANA MILAN KNEŽEVIĆ
DEMOKRATSKI CENTAR
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE (sa godišnjim izvještajem)

Godišnji izvještaji o prihodima, imovini i rashodima političkih partija za 2013. godinu

OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA
DEMOKRATSKA PARTIJA - ULCINJ
GRUPA GRAĐANA VUJAČIĆ DR BOŽIDAR
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA
POKRET VLADAVINE PRAVA
NEZAVISNA LISTA "ZA MOJKOVAC" - IVAN AŠANIN
DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA
DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MUSLIMANA BOŠNJAKA
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
POZITIVNA CRNA GORA
NOVA DEMOKRATSKA STRANKA FORCA
LIBERALNA PARTIJA
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
ALBANSKA ALTERNATIVA
MN PROMINENT
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PARTIJA ZA GUSINJE
JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA
HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
BOŠNJAČKI SAVEZ
BOŠNJAČKA STRANKA
BJELOPOLJSKA PARTIJA
SRPSKA LISTA
STRANKA SRPSKIH RADIKALA
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
POKRET ZA PROMJENE
NARODNA STRANKA
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
GRUPA GRAĐANA MILAN KNEŽEVIĆ
DEMOKRATSKI CENTAR
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE (sa završnim računom)

Lokalni izbori - Berane 09.03.2014 god.

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (25.02 - 12.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (20.02 - 28.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA (06.03. - 19.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA (03.03. - 17.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (25.02. - 10.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA (20.02. - 06.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - STRANKA SRPSKIH RADIKALA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA (26.02. - 09.03.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SNP - DF (08.02. - 24.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA (11.02. - 26.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE (25.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (25.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (10.02 - 24.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (15.02 - 28.02.2014 godine)

Lokalni izbori - Ulcinj 26.01.2014 god.

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju- FORCA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - FORCA (16.01 - 31.01.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijalistička narodna partija (15.02 - 24.02.2014 godine)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - BOŠNJAČKA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijalistička narodna partija (31.01 - 15.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (26.01 - 11.02.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijalistička narodna partija (15.01 - 31.01.2014 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijalistička narodna partija (01.01 - 15.01.2014 godine)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI FRONT  (15.01.2014  - 31.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI FRONT  (01.01.2014  - 15.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA (15.01.2014  - 26.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijalistička narodna partija

Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijaldemokratska partija (15.01.2014  - 27.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Zajedno za budućnost Ulcinja


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (11.01.2014  - 25.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - FORCA


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA (31.12.2013  - 15.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Demokratska partija socijalista (25.12.2013  - 10.01.2014 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (27.12.2013  - 10.01.2014 godine)


Odluka o visini članarine političkih partija za 2014 godinu

Odluka o članarinama političkih partija - PARTIJA ZA GUSINJE


Odluka o članarinama političkih partija - POKRET VLADAVINE PRAVA


Odluka o članarinama političkih partija - NAŠA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - SRPSKA LISTA


Odluka o članarinama političkih partija - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


Odluka o članarinama političkih partija - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - BOŠNJAČKI SAVEZ CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - BJELOPOLJSKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - BOŠNJAČKA STRANKA CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI


Odluka o članarinama političkih partija - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKI CENTAR CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - NARODNA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSA PARIJA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKI CENTAR BOKE


Odluka o članarinama političkih partija - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Odluka o članarinama političkih partija - POKRET ZA PROMJENE


Odluka o članarinama političkih partija - POZITIVNA CRNA GORA


Odluka o članarinama političkih partija - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE


Odluka o članarinama političkih partija - LIBERALNA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA SRPSKIH RADIKALA


2013 godina

Lokalni izbori 16.11.2013 - Cetinje, Petnjica, Mojkovac

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Liberalna partija (Petnjica)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (Petnjica)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (Mojkovac)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora (Cetinje)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Demokratska partija socijalista (Cetinje)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Demokratska partija socijalista (Petnjica)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - Demokratska partija socijalista (Mojkovac)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA (Mojkovac)

Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Stranka penzionera invalida i socijalne pravde (Petnjica - 16.11.2013 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pokret vladavine prava (25.10 - 10.11.2013 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora ( 22.11 - 06. 12. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Koalicija pobjednički Mojkovac - Miodrag Lekić ( 12.11 - 26. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijaldemokratska partija ( 09.11 - 22. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora ( 07.11 - 21. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Otadžbinska srpska stranka Mojkovac (01.11 - 16.11.2013 godine)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Narodna stranka


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Liberalna partija Crne Gore


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora ( 23.10 - 06. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora ( 08.10 -22. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijaldemokratska partija - Mojkovac, Cetinje, Petnjica ( 25.10 - 09. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora ( 08.10 -22. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Liberalna Partija Crne Gore ( 21.10 - 04. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Otadžbinska srpska stranka Mojkovac ( 18.10 - 04. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Koalicija pobjednički Mojkovac - Miodrga Lekić ( 19.10 - 13. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Otadžbinska srpska stranka Mojkovac ( 04.10 - 18. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora - Petnjica, Mojkovac, Cetinje ( 08.10 - 22. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Demokratska partija socijalista - Cetnje, Mojkovac, Petnjica ( 01.11 - 15. 11. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Socijaldemokratska partija - Mojkovac, Cetinje, Petnjica ( 09.10 - 25. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora - Mojkovac ( 23.09 - 07. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora - Petnjica ( 23.09 - 07. 10. 2013 godine )


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - Pozitivna Crna Gora - Cetinje ( 23.09 - 07. 10. 2013 godine )


Izbori za Predsjednika Crne Gore 07.04.2013 godine

MIODRAG LEKIĆ - PREDSJEDNIČKI KANDIDAT - FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Izvještaj o utrošenim budžetskim sredstvima za izbornu kampanju  

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljanih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju iz privatnih izvora

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA ZA IZBORNU KAMPANJU ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE


 IZVJEŠTAJI - FILIP VUJANOVIĆ

Izvještaj o utrošenim budžetskim sredstvima za izbornu kampanju  

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljanih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju iz privatnih izvora

        Izvještaj o izvršenoj reviziji    

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA DEMOKRATSKE PARTIJE SOCIJALISTA ZA IZBORNU KAMPANJU ZA IZBOR PREDSJEDNIKA CRNE GORE


Izvještaj o imovini - Miodrag Lekić

 

Prijevremeni izvještaj o visini i izvorima sredstava prikupljenih za troškove izborne kampanje - Miodrag Lekić - 29.03.2013 god.


Izvještaj o imovini - Filip Vujanović

 

Izvještaj 124/2 od 14.03.2013 god.

 

Prijevremeni izvještaj o visini i izvorima sredstava prikupljenih za troškove izborne kampanje - Filip Vujanović - 29.03.2013 god.


Lokalni izbori Nikšić 09.03.2013 god.

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - STRANKA SRPSKIH RADIKALA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - STRANKA SRPSKIH RADIKALA (14.04 - 08.05)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - STRANKA SRPSKIH RADIKALA (30.03 - 13.04)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI FRONT - POBIJEDIĆEMO OPET
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - KOALICIJA ZA EVROPSKI NIKŠIĆ - Milo Đukanović
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (28.02 - 14.03)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKA RADIKALNA STRANKA (14.02 - 28.02 i 01.03 - 14.03 )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA (12.02 - 28.02)
Izvještaj o prihodima - DEMOKRATSKI FRONT - POBIJEDIĆEMO OPET (zaključno sa 05.03.2013 god.)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA (14.02 - 02.03)
Obavještenje o prikupljenim sredstvima iz privatnih izvora u svrhu izborne kampanje - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA prof. dr Aleksandar Stamatović "Za Srbe Nikšića"
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (12.02 - 27.02)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA  SOCIJALISTA (25.02 - 08.03)

Lokalni izbori Andrijevica 09.03.2013 god.

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - KOALICIJA ZA EVROPSKU ANDRIJEVICU - Milo Đukanović
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (28.02 - 14.03)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava u izbornoj kampanji - ZAJEDNO ZA VASOJEVIĆE
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (12.02 - 27.02)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA  SOCIJALISTA (25.02 - 08.03)

Godišnji izvještaji o prihodima, imovini i rashodima političkih partija za 2012. godinu

Godišnji izvještaj - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE
Godišnji izvještaj - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA
Godišnji izvještaj - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
Godišnji izvještaj - SRPSKA LISTA
Godišnji izvještaj - STRANKA PRAVDE
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
Godišnji izvještaj - ALBANSKA ALTERNATIVA
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKA PARTIJA
Godišnji izvještaj - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
Godišnji izvještaj - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA
Godišnji izvještaj - POZITIVNA CRNA GORA
Godišnji izvještaj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKI CENTAR CRNE GORE
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
Godišnji izvještaj - BOŠNJAČKA STRANKA
Godišnji izvještaj - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
Godišnji izvještaj - FORCA
Godišnji izvještaj - NOVA
Godišnji izvještaj - LIBERALNA PARTIJA
Godišnji izvještaj - POKRET ZA PROMJENE
Godišnji izvještaj - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Godišnji izvještaj - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA
Godišnji izvještaj - SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
Godišnji izvještaj - NARODNA STRANKA
Godišnji izvještaj - PARTIJA ZA GUSINJE
Godišnji izvještaj - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Godišnji izvještaj - MN "PROMINENT"


Završni računi političkih partija za 2012. godinu

Završni račun za 2012 godinu - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE
Završni račun za 2012 godinu - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA
Završni račun za 2012 godinu - STRANKA PRAVDE
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
Završni račun za 2012 godinu - ALBANSKA ALTERNATIVA
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKA PARTIJA
Završni račun za 2012 godinu - POZITIVNA CRNA GORA
Završni račun za 2012 godinu - SRPSKA RADIKALNA STRANKA
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKI CENTAR
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
Završni račun za 2012 godinu - BOŠNJAČKA STRANKA
Završni račun za 2012 godinu - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA
Završni račun za 2012 godinu - FORCA
Završni račun za 2012 godinu - NOVA
Završni račun za 2012 godinu - LIBERALNA PARTIJA
Završni račun za 2012 godinu - POKRET ZA PROMJENE
Završni račun za 2012 godinu - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE
Završni račun za 2012 godinu - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Završni račun za 2012 godinu - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA
Završni račun za 2012 godinu - SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE
Završni račun za 2012 godinu - NARODNA STRANKA
Završni račun za 2012 godinu - PARTIJA ZA GUSINJE
Završni račun za 2012 godinu - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA

Odluka o visini članarine političkih partija za 2013 godinu

Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA PRAVDE


Odluka o članarinama političkih partija - BUDVANSKI FORUM


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKI CENTAR


Odluka o članarinama političkih partija - SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE


Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - SRPSKA LISTA


Odluka o članarinama političkih partija - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - GRAĐANSKI POKRET PERSPEKTIVA


Odluka o članarinama političkih partija - PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA


Odluka o članarinama političkih partija - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA


Odluka o članarinama političkih partija - GRAĐANSKA PARTIJA CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - ALBANSKA ALTERNATIVA


Odluka o članarinama političkih partija - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKO JEDINSTVO ALBANACA U CRNOJ GORI


Odluka o članarinama političkih partija - NOVA DEMOKRATSKA SNAGA FORCA


Odluka o članarinama političkih partija - BOŠNJAČKA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


Odluka o članarinama političkih partija - POKRET ZA PROMJENE


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI


Odluka o članarinama političkih partija - PARTIJA ZA GUSINJE


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKE PARTIJE


Odluka o članarinama političkih partija - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - NARODNA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA


Odluka o članarinama političkih partija - POZITIVNA CRNA GORA


Odluka o članarinama političkih partija - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA


Odluka o članarinama političkih partija - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA


Odluka o članarinama političkih partija - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA


Odluka o članarinama političkih partija - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA


Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA SRPSKIH RADIKALA


2012 godina

Izvještaj o reviziji godišnjih finansijskih izvještaja političkih partija za 2011. godinu

Izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore (Izbori 14.10.2012 god.)
Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - POZITIVNA CRNA GORA (Konačni izvještaj)

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - ALBANSKA OMLADINSKA ALIJANSA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - KOALICIJA FORCA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - POZITIVNA CRNA GORA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - SRPSKI NACIONALNI SAVEZ dr Ranko Kadić


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - POZITIVNA CRNA GORA (Preliminarni izvještaj)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( DPS )
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - NARODNA STRANKA (KOALICIJA SRPSKA SLOGA)
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - KOALICIJA ZAJEDNO
Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji (DOPUNA) - POZITIVNA CRNA GORA (14.10 - 28.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA  (02.10 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji  - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (19.10 - 04.11)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji  - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GODI (19.10 - 04.11)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji (ispravka) - POZITIVNA CRNA GORA (29.09 - 13.11)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA (13.10 - 24.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - KOALICIJA ZAJEDNO  (02.10 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA  (02.10 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - BOŠNJAČKA STRANKA  (02.10 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA  (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI (04.10 - 19.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - ALBANSKA ALTERNATIVA (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKI NACIONALNI SAVEZ (15.09 - 10.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA (04.10 - 12.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POKRET ZA PROMJENE (21.09 - 05.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POKRET ZA PROMJENE (24.09 - 09.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (28.09 - 11.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA (21.09 - 05.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE (21.09 - 08.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - FORCA ZA JEDINSTVO (21.09 - 05.10 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE (20.09 - 05.10 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI FRONT - MIODRAG LEKIĆ  ( 21. 09. - 05. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - ALBANSKA ALTERNATIVA  ( 15. 09. - 30. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA ULCINJ  ( 21. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI CENTAR BOKE  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI  ( 21. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NARODNA STRANKA  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKA LISTA  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKA RADIKALNA STRANKA  ( 20. 09. - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - KOALICIJA ZAJEDNO  
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA  ( 15. 09. - 30. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  ( 15. 09. - 30. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - BOŠNJAČKA STRANKA ( 14. 09. - 01. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNE GORA ( 14. - 28. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( 19. - 27. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA  ( 18. - 27. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKI FRONT - Miodrag Lekić ( 04. - 21. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNE GORA ( 04. - 13. 09. 2012 godine )
Lokalni izbori - KOTOR (Izbori 14.10.2012 god.)
Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( DPS )
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - KOALICIJA SRPSKI NACIONALNI SAVEZ - dr Ranko Kadić
Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji  - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA (12.10 - 14.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (11.10 - 25.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE (06.10 - 21.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (27.09 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POKRET ZA PROMJENE
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SRPSKI NACIONALNI SAVEZ - dr Ranko Kadić (20.09 - 05.10 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE (20.09 - 05.10 godine)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA  ( 18. - 27. 09. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA ( 20.09 - 05. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( 19. - 27. 09. 2012 godine )
Lokalni izbori - BUDVA (Izbori 14.10.2012 god.)
Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( DPS )
Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (11.10 - 26.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (27.09 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE OO BUDVA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( 19. - 27. 09. 2012 godine )
Lokalni izbori - NIKŠIĆ (Izbori 14.10.2012 god.)
Izvještaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( DPS )
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - NARODNA STRANKA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - SRPSKA SLOGA
Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju - RADNIČKI POKRET NIKŠIĆA
Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA (11.10 - 25.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA (27.09 - 17.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE (01.10 - 15.10)
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - POZITIVNA CRNA GORA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE OO NIKŠIĆ
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA ( 20.09 - 04. 10. 2012 godine )
Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji - DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA ( 19. - 27. 09. 2012 godine )

IZVJEŠTAJI 2012

IZVJEŠTAJ O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU - TIVAT

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Tivat -
PZP

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Tivat -
LIBERALNO GRAĐANSKA ALTERNATIVA

 


Izvještaj o pirijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sraedstava za izbornu kampanju -
Tivat -
NARODNA STRANKA

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrišenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat - STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE
 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat -
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat - DPS

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat - HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat - NOVA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrišenih sredstava za izbornu kampanju -
Tivat -
SDP

 


IZVJEŠTAJ O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROŠENIH SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU - HERCEG NOVI

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Herceg Novi DEMOKRATSKI CENTAR BOKE

Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Herceg Novi OTADŽBINSKA SRPSKA STRANKA


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
SRPSKA KOALICIJA - NARODNA STRANKA I STRANKA SRPSKIH RADIKALA

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Herceg Novi -
PZP

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampaju -
Herceg Novi -
NOVA

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrišenih sredstava za izbornu kampanju -
Herceg Novi -
SDP

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Herceg Novi - DPS

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Herceg Novi - SNP

 


Izvještaj o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju -
Herceg Novi - NEZAVISNA LISTA GRAĐANA "NOVSKA LISTA I TO ČISTA"


GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O PRIHODIMA, IMOVINI I RASHODIMA POLITIČKIH PARTIJA ZA 2011.GODINU

Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA


 

Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
STRANKA PRAVDE


 

Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
SRPSKA LISTA - STRANKA SRPSKIH NARODNJAKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DEMOKRATSKI CENTAR BOKE


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
ALBANSKA ALTERNATIVA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
PARTIJA ZA GUSINJE


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DPS

Komplet obrazaca godisnjeg izvjestaja - PROMINENT


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
SDP


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
SNP


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI

 

Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
NOVA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
PZP


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
NARODNA STRANKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
HGI


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija
SRPSKA RADIKALNA STRANKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
LIBERALNA PARTIJA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
NOVA DEMOKRATSKA SNAGA - FORCA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA SANDŽAKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
ALBANSKA KOALICIJA PERSPEKTIVA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
BOŠNJAČKA STRANKA


Godišnji izvještaj o imovini političkih partija -
O
TADŽBINSKA SRPSKA STRANKA


GODIŠNJI ZAVRŠNI RAČUN POLITIČKIH PARTIJA ZA 2011.GODINU

Godišnji zavrsni racun političkih partija -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA


 

 

Godišnji zavrsni racun političkih partija -
STRANKA PRAVDE


 

Godišnji zavrsni racun političkih partija -
SRPSKA LISTA - STRANKA SRPSKIH NARODNJAKA


Godišnji završni račun političkih partija -
SOCIJALISTIČKA PARTIJA JUGOSLAVIJE


Godišnji završni račun političkih partija -
PARTIJA DEMOKRATSKOG PROSPERITETA


Godišnji završni račun političkih partija -
PARTIJA ZA GUSINJE


Godišnji završni račun političkih partija -
DPS


Godišnji završni račun političkih partija -
SDP


Godišnji završni račun političkih partija -
SNP


Godišnji završni račun političkih partija -
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI

 


Godišnji završni račun političkih partija -
NOVA DEMOKRATSKA SNAGA - FORCA

 


Godišnji završni račun političkih partija -
HGI


Godišnji završni račun političkih partija -
NOVA


Godišnji završni račun političkih partija -
PZP


Godišnji završni račun političkih partija -
NARODNA STRANKA


Godišnji završni račun političkih partija -
LIBERALNA PARTIJA


Godišnji završni račun političkih partija -
ALBANSKA ALTERNATIVA


Godišnji završni račun političkih partija -
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA PARTIJA CRNE GORE


Godišnji završni račun političkih partija -
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA SANDŽAKA


Godišnji završni račun političkih partija -
ALBANSKA KOALICIJA PERSPEKTIVA


Godišnji završni račun političkih partija -
DEMOKRATSKA STRANKA JEDINSTVA


Godišnji završni račun političkih partija -
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Godišnji završni račun političkih partija -
STRANKA PENZIONERA, INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE


Godišnji završni račun političkih partija -
BOŠNJAČKA STRANKA


Godišnji završni račun političkih partija -
P
OKRET ZA PROMJENE


Godišnji završni račun političkih partija -
D
EMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Godišnji završni račun političkih partija -
O
TADŽBINSKA SRPSKA STRANKA


 LOKALNI IZBORI

Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji

 TIVAT              

Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
LIBERALNA PARTIJA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
DPS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
SDP

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
SNP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Tivat -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
NOVA


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
DSS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat
 - STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
LIBERALNA PARTIJA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Tivat -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Tivat -
NOVA

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
SNP

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
SDP

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
NOVA

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
DSS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
DPS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
LIBERALNA PARTIJA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
NOVA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
SNP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
DSS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
HGI

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
NARODNA STRANKA


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat
 - STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat -
NOVA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat
- DP
S

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Tivat
-
SDP


 HERCEG NOVI

Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
DPS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Herceg Novi -
SDP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji
Herceg Novi -
SNP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Herceh Novi -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji  -
Herceg Novi -
Demokratska Srpska Stranka

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Otadzbinska Srpska Stranka

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi-
Srpska Koalicija(Narodna Stranka Stranka Srpskih Radikala)

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Demokratski Centar Boke

 


Izvještaj  prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi - NEZAVISNA LISTA GRAĐNA  "NOVSKA LISTA I TO ČISTA"

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Srpska Lista "Svoj na Svome"

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Herceh Novi -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kamapanji -
Herceh Novi -
NOVA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
SDP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Srpska Lista "Svoji na Svome"

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Otadzbinska Srpska Stranka

 


Izvještaji o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
SNP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
DPS

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Srpska Koalicija (Narodna Stranka Stranka Srpskih Radikala)


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
SNP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Nezavisna Lista Građana - "Novska Lista i to Čista"


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji  -
Herceg Novi -
Demokratska Srpska Stranka

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
Demokratski Centar Boke

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
PZP

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
NOVA

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi - DP
S

 


Izvještaj o prilozima pravnih i fizičkih lica u izbornoj kampanji -
Herceg Novi -
SDP


ODLUKE O VISINI ČLANARINA POLITIČKIH PARTIJA ZA 2012

Odluka o članarinama političkih partija - STRANKA PRAVDE


Odluka o članarinama političkih partija -
DEMOKRATSKI CENTAR


Odluka o članarinama političkih partija -
STRANKA SRPSKIH RADIKALA


Odluka o članarinama političkih partija -
POZITIVNA CRNA GORA


Odluka o članarinama političkih partija -
SRPSKA LISTA


Odluka o članarinama političkih partija -
PARTIJA ZA GUSINJE


Odluka o članarinama političkih partija -
BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA STRANKA SANDŽAKA

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Demokratska Zajednica Muslimana-Bošnjaka u Crnoj Gori

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Demokratsko Jedinstvo Albanaca u Crnoj Gori

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Partija Demokratskog Prosperiteta

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Srpska Radikalna Stranka

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Stranka Penzionera, Invalida i Socijalne Pravde

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Bošnjačka Demokratska Partija Crne Gore

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Socijalistička Partija Jugoslavije

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Otadžbinska Srpska Stranka

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Demokratska Stranka Jedinstva

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Liberalna Partija Crne Gore

 


Odluka o članarinama političkih partija -
Građanska inicijativa Tuzi
 


Odluka o članarinama političkih partija -
Albanska Koalicija Perspektiva


Odlika o članarinama političkih partija -
BOŠNJAČKA STRANKA


Odlika o članarinama političkih partija -
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA


Odluka o visini članarina političkih partija -
NARODNA STRANKA


Odluka o visini članarina političkih partija -
DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI


Odluka o visini članarina političkih partija -
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA


Odluka o visini članarina političkih partija -
ALBANSKA ALTERNATIVA


Odluka o visini članarina političkih partija -
POKRET ZA PROMJENE

 


Odluka o visini članarina političih partija -
FORCA

 


Odluka o visini članarina političih -
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA

 


Odluka o visini članarina političih partija -
HGI

 


Odluka o visini članarina političih partija -
SDP

 


Odluka o visini članarina političkih partija -
SNP

 


Odluka o visini članarina političkih partija -
DPS