e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 
Zakoni Odluke Uputstva i pravila Ostalo

Uputstva i pravila

U P U T S T V O

O NAČINU PROGLAŠENJA IZBORNIH LISTA, SADRŽAJU, OBLIKU I NAČIINU ISTICANJA ZBIRNE IZBORNE LISTE


P R A V I L A

O GLASANJU PUTEM PISMA

(objavljena u Službenom listu Crne Gore, br. 9/16)


P R A V I L A

O RADU BIRAČKIH ODBORA

(objavljena u Službenom listu Crne Gore, br. 9/16)


P R A V I L A 

O ODREĐIVANjU I UREĐENjU BIRAČKIH MJESTA I O MJERAMA KOJIMA SE OBEZBJEĐUJE TAJNOST GLASANJA

(objavljena u Službenom listu Crne Gore, br. 11/16)


U P U T S T V O

O JEDINSTVENIM OBRASCIMA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI


U P U T S T V O

O SADRŽINI I OBLIKU OBRAZACA U POSTUPKU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBOR ODBORNIKA I POSLANIKA

(objavljeno u Službenom listu Crne Gore, br. 9/16)


U P U T S T V O

O NAČINU RUKOVANJA I DOSTAVLJANJA IZBORNOG MATERIJALA


U P U T S T V O

O NAČINU ČUVANJA I KORIŠĆENJA IZBORNOG MATERIJALA


U P U T S T V O

O POSTUPKU DAVANJA POTPISA BIRAČA ZA PODRŠKU IZBORNOJ LISTI ZA IZBOR ODBORNIKA-POSLANIKA