e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

 

1. BUDIMIR ŠARANOVIĆ, predsjednik     

        

2. MILISAV ĆORIĆ, član komisije - vrši funkciju sekretara

   BORISLAV GLOBAREVIĆ, zamjenik člana 

 

3. LJILJANA RADONJIĆ, član

    VERA MIJATOVIĆ, zamjenik člana

 

4. NATAŠA PEŠIĆ, član

    LJUBINKA POPOVIĆ KUSTUDIĆ, zamjenik člana

 

5. DRAGANA RANITOVIĆ, član

    NAJL REDŽA, zamjenik  

 

6. GORAN MIRANOVIĆ, član

    ARNELA STRIKOVIĆ, zamjenik člana

 

7. HARIS MEKIĆ, član

   PAVLE PASKOVIĆ, zamjenik člana

 

8. VELJO ČAĐENOVIĆ, član

   JUGOSLAV KRPOVIĆ, zamjenik člana

 

9. DRAŽEN MEDOJEVIĆ, član

   DARKO ČELEBIĆ, zamjenik člana

 

10. MILAN RADULOVIĆ, član

     BORIS ĆORSOVIĆ, zamjenik člana

 

11. VLADO DEDOVIĆ, član