e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 796
Podgorica, 14.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,


S A Z I V A M
65 sjednicu Državne izborne komisije
za 15.10.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 64 sjednice,
     2. Dogovor o organizaciji rada Komisije na dan izbora i
     3. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović

 


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 709
Podgorica, 10.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,


S A Z I V A M
64. sjednicu Državne izborne komisije
za 11.10.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 62 sjednice,
     2. Usvajanje zapisnika o štampanju, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice za štampanje glasačkih listića za izbor poslanika na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine i
    3. Tekuća pitanja


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 10 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 696
Podgorica, 07.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,


S A Z I V A M
63. sjednicu Državne izborne komisije
za 8. i 9.10.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Štampanje, ovjera i distribucija glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanje matrice za štampanje glasačkih listića za izbor poslanika na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine

Sjednica će se održati u prostorijama Štamparije „Obod“ Cetinje, sa početkom u 07 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 672
Podgorica, 06.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,S A Z I V A M
62. sjednicu Državne izborne komisije
za 6.10.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 61 sjednice,
     2. Objavljivanje broja birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima,
     3. Donošenje odluke o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za poslanike u Skupštinu Crne Gore, koji će se održati 16. oktobra 2016. godine,
     4. Utvrđivanje izgleda i sadržaja glasačkog listića radi pripreme za štampanje u Štampariji „Obod“ Cetinje,
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 19 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 636
Podgorica, 04.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,


S A Z I V A M
61. sjednicu Državne izborne komisije
za 4.10.2016. godine
Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 60 sjednice,
     2. Predlog odluke o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice za izbor poslanika na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine
     3. Žrijebanje za predsjednike biračkih odbora na biračkim mjestima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,
     4. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 17 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 620
Podgorica, 02.10.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,


S A Z I V A M
60. sjednicu Državne izborne komisije
za 3.10.2016. godineZa sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 59 sjednice,
     2. Odluka o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore i odbornika u skupštine opština Andrijevica, Budva, Gusinje i Kotor,
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 13 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 613
Podgorica, 29.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
59. sjednicu Državne izborne komisije
za 30.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Razmatranje prigovora i
     2. Tekuća pitanja.Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 12 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 573
Podgorica, 25.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
58. sjednicu Državne izborne komisije
za 26.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 52 sjednice,
     2. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 10 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 572
Podgorica, 22.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
57. sjednicu Državne izborne komisije
za 25.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Utvrđivanje zbirne izborne liste za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore na izborima koji će se održati 16. oktobra 2016. godine
     2. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 571
Podgorica, 22.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
56. sjednicu Državne izborne komisije
za 24.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Utvrđivanje i proglašenje izbornih lista Stranka srpskih radikala – „Crnu Goru u sigurne ruke“, koju je podnijela politička partija Stranka srpskih radikala i
     2. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 17,30 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 565
Podgorica, 22.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
55. sjednicu Državne izborne komisije
za 23.09.2016. godineZa sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Utvrđivanje i proglašenje izbornih lista,
     2. Razmatranje zahtjeva za izdavanje Službenog ovlašćenja za posmatranje izbora koje je dostavila „Ženska organizacija Feniks„ Berane,
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 12 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 560
Podgorica, 21.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
54. sjednicu Državne izborne komisije
za 22.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

    
     1. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste Albanska koalicija „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS u CG i Perspektiva Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva, koju je podnijela koalicija Demokratska partija, Građanska inicijativa Demokratski savez u Crnoj Gori i Građanski pokret Perspektiva – Partia Demokratike, Iniciativa Qytare, Lidhja Demokratike në Mal të Zi i Levizja Qytetare Perspektiva.
     2. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 08,30 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 558
Podgorica, 21.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
53. sjednicu Državne izborne komisije
za 21.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom BOŠNJAČKA STRANKA – RAFET HUSOVIĆ – NAŠA SNAGA, koju je podnijela politička partija Bošnjačka stranka,
     2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom „DEMOKRATSKI FRONT – MI ILI ON“ - (Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu), koju je podnijela koalicija Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija Crne Gore, Radnička partija, Demokratska srpska stranka, Pokret za Pljevlja, Srpska radikalna stranka, Jugoslovenska komunistička partija Crne Gore, Partija udruženih penzionera i invalida Crne Gore i Grupa birača – Otpor beznađu,
     3. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom „Lista Demokratskog saveza Albanaca - Lista e Lidhjes Demokratike të Shqiptarëve“, koju je podnijela Grupa birača,
     4. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom ALBANCI ODLUČNO FORCA-DUA-AA SHQIPTARËT TË VENDOSUR FORCA-UDSH-ASH, koju je podnijela koalicija FORCA-DUA-AA,
     5. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom Stranka srpskih radikala – „Crnu Goru u sigurne ruke“, koju je podnijela politička partija Stranka srpskih radikala,
     6. Albanska koalicija „SA JEDNIM CILJEM“ DP, GI, DS u CG i Perspektiva Koalicioni Shqiptar „ME NJË QËLLIM“ DP-IQ-LD në MZ dhe Perspektiva, koju je podnijela koalicija Demokratska partija, Građanska inicijativa Demokratski savez u Crnoj Gori i Građanski pokret Perspektiva – Partia Demokratike, Iniciativa Qytare, Lidhja Demokratike në Mal të Zi i Levizja Qytetare Perspektiva.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 17:00 časova.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović

 


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 545
Podgorica, 20.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
52. sjednicu Državne izborne komisije
za 20.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice;
     2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom Hrvatska građanska inicijativa – HGI od srca, koju je podnijela Hrvatska građanska inicijativa,
     3. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom „POZITIVNA CRNA GORA – DARKO PAJOVIĆ – JER VOLIM CRNU GORU“, koju je podnijela politička partija Pozitivna Crna Gora,
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 14:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 531
Podgorica, 16.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
51. sjednicu Državne izborne komisije
za 19.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice;
     2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore – dr Smajo Šabotić „Za bolji standard penzionera i razvoj sjevera Crne Gore“, koju je podnijela politička partija Stranka penzionera, invalida i socijalne pravde Crne Gore;
     3. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom „MR ALEKSA BEČIĆ – DEMOKRATE – POBJEDE, A NE PODJELE“, koju je podnijela politička partija Demokratska Crna Gora – DEMOKRATE;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 9:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 522
Podgorica, 16.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
49. sjednicu Državne izborne komisije
za 16.09.2016. godineZa sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice;
     2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom „VELIKA KOALICIJA – KLJUČ – DEMOS, SNP, URA – NAJBOLJE ZA CRNU GORU“, koju su podnijele političke partije: DEMOS, Socijalistička narodna partija Crne Gore i Građanski pokret URA;
     3. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom SDP – Ranko Krivokapić – Država svima, koju je podnijela Socijaldemokratska partija Crne Gore;
     4. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom Srpska stranka – prof dr Milovan Živković, koju je podnijela Srpska stranka,
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 13:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 513
Podgorica, 14.09.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
48. sjednicu Državne izborne komisije
za 15.09.2016. godineZa sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 47 sjednice;
     2. Razmatranje realizacije operativnog plana za sprovođenje izbora;
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 16:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 498
Podgorica, 11.09.2016.  godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetsedmu sjednicu Državne izborne komisije
za 12.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 45. i 46. sjednice;
     2. Utvrđivanje i proglašenje izborne liste pod nazivom Sigurnim korakom! DPS - Milo Đukanović, koju je podnijela Demokratska partija socijalista Crne Gore;
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 493
Podgorica, 08.09.2016.  godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetšestu sjednicu Državne izborne komisije
za 09.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice;
     2. Razmatranje prijedloga priručnika za edukaciju biračkih odbora;
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 10:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 477
Podgorica, 05.09.2016.  godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetpetu sjednicu Državne izborne komisije
za 06.09.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice;
     2. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama i visini naknada članovima organa za sprovođenje izbora;
     3. Razmatranje primjene odredaba Zakona o izboru odbornika i poslanika koje se odnose na identifikaciju birača putem lične karte i davanje mišljenja;
     4. Razmatranje zahtjeva opštinske izborne komisije Tivat i davanje mišljenja;
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 13:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 460
Podgorica, 30.08.2016.  godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetčetvrtu sjednicu Državne izborne komisije
za 31.08.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 42. i 43. sjednice;
     2. Razmatranje zahtjeva za davanje mišljenja;
     3. Odlučivanje po prijavama za posmatranje izbora;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 438
Podgorica, 25.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesettreću sjednicu Državne izborne komisije
za 26.08.2016. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

    1. Usvajanje zapisnika sa 42 sjednice;
    2. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava opštinskim izbornim komisijama;
    3. Zahtjev za davanje mišljenja povodom dopisa Skupštine opštine Tivat;
    4. Tekuća pitanja.

Napomena: U toku sjednice obaviće se intervju sa kandidatima koji su se javili na ponovni javni poziv za izbor trenera za obuku edukatora i članova biračkih odbora

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 09:00 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 412
Podgorica, 19.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetdrugu sjednicu Državne izborne komisije
za 19.08.2016. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Izrada i usvajanje Informacije o realizovanim aktivnostima Državne izborne komisije u primjeni odredaba Zakona o biračkom spisku i Zakona o izboru odbornika i poslanika;
     2. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 10:00 časova.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 400
Podgorica, 17.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetprvu sjednicu Državne izborne komisije
za 18.08.2016. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 39. i 40 sjednice;
     2. Usvajanje Operativnog izbornog plana Državne izborne komisije;
     3. Informacija o sprovedenim aktivnostima Državne izborne komisije u primjeni Zakona o izboru odbornika i poslanika i Zakona o biračkom spisku i pripremama za sprovođenje izbora 16. oktobra 2016. godine;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11:00 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 378
Podgorica, 12.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Četrdesetu sjednicu Državne izborne komisije
za 13.08.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Usvajanje zapisnika sa 38. i 39. sjednice;
     2. Razmatranje prigovora političke partije Socijaldemokrate Crne Gore –
OO Pljevlja na rješenje Opštinske izborne komisije Pljevlja;
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 14:00 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 371
Podgorica, 11.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset devetu sjednicu Državne izborne komisije
za 11.08.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Donošenje odluke o izboru kandidata za trenere za obuku edukatora i biračkih odbora;
     2. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 13:30 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 364
Podgorica, 08.08.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset osmu sjednicu Državne izborne komisije
za 09.08.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

    1. Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice;
    2. Odluka o daljem postupku radi angažovanja trenera i edukatora za obuku biračkih odbora;
    3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 337
Podgorica, 29.07.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset sedmu sjednicu Državne izborne komisije
za 01.08.2016. godineZa sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 36 sjednice;
     2. Utvrđivanje najmanje potrebnog broja potpisa podrške izbornoj listi;
     3. Odluka o imenovanju Komisije o izboru kandidata za izbor trenera;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 317
Podgorica, 21.07.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset šestu sjednicu Državne izborne komisije
za 22.07.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Komisije;
     2. Razmatranje Pravilnika o načinu kontrole biračkog spiska;
     3. Realizacija aktivnosti za organizaciju edukacije biračkih odbora;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 295
Podgorica, 08.07.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset petu sjednicu Državne izborne komisije
za 11.07.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Komisije;
     2. Predlog Pravilnika o načinu kontrole biračkog spiska;
     3. Predlog plana obuke za izbore ( jun – oktobar 2016 );
     4. Predlog Pravilnika o procedurama i kriterijumima za izbor i angažovanje edukatora za proces obučavanja članova biračkih odbora;
     5. Predlog javnog poziva za aplikaciju za edukatore članova organa za sprovođenje izbora;
     6. Tekuća pitanja;

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 261
Podgorica, 08.06.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset četvrtu sjednicu Državne izborne komisije
za 09.06.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 33. sjednice Komisije;
     2. Pripreme za organizovanje procesa edukacije organa za sprovođenje izbora;
     3. Tekuća pitanja;

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 252
Podgorica, 30.05.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset treću sjednicu Državne izborne komisije
za 31. 05. 2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Komisije;
     2. Popuna upražnjenih poslaničkih mjesta;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 14 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 210
Podgorica, 28.04.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset drugu sjednicu Državne izborne komisije
za 04. 05. 2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 31. sjednice Komisije;
     2. Donošenje odluke o potpisivanju Memoranduma o saradnji Državne izborne komisije Crne Gore i Misije OEBS-a u Crnoj Gori;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 13 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 200
Podgorica, 20.04.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Trideset prvu sjednicu Državne izborne komisije
za 21.04.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Komisije;
     2. Rešavanje po prigovoru Brguljan Mata na rešenje OIK-Tivat;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 12 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 191
Podgorica, 05.04.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Tridesetu sjednicu Državne izborne komisije
za 15.04.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Dogovor u vezi načina praćenja izbora za odbornike u Skupštinu opštine Tivat, koji će se održati 17-og aprila 2016. godine;
     2. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 172
Podgorica, 05.04.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetdevetu sjednicu Državne izborne komisije
za 06.04.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadeset osme sjednice Komisije,
     2. Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,
     3. Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,
     4. Donošenje instrukcija o načinu preuzimanja, čuvanja i vraćanja e-tokena
     5. Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 164
Podgorica, 30.03.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetosmu sjednicu Državne izborne komisije
za 31.03.2016. godine


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetsedme sjednice Komisije,
     2. Razmatranje zahtjeva OIK Tivat;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 138
Podgorica, 15.03.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetsedmu sjednicu Državne izborne komisije
Za 16.03.2016. godine

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 26 sjednice Komisije,
     2. Predlog plana obuka organa za sprovođenje izbora koji je sačinio ekspert OEBS-a,
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 14 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 129
Podgorica, 07.03.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetšestu sjednicu Državne izborne komisije
Za 08.03.2016. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 24 i 25 sjednice Komisije,
     2. Predlog sporazuma o saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova,
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 15 sati.

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 122
Podgorica, 01.03.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetpetu sjednicu Državne izborne komisije
Za 01.03.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

     1. Realizacija obaveza iz izvještaja eksperta OEBS-a „Procjena potreba Državne izborne komisije“
     2. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 16 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 109
Podgorica, 22.02.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetčetvrtu sjednicu Državne izborne komisije
Za 23.02.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadesettreće sjednice Komisije,
     2. Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta,
     3. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 102
Podgorica, 18.02.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesettreću sjednicu Državne izborne komisije
Za 19.02.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetdruge sjednice Komisije,
     2. Usvajanje Uputstva o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala ,
     3. Usvajanje Uputstva o načinu rukovanja i dostavljanja izbornog materijala,
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 89
Podgorica, 11.02.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetdrugu sjednicu Državne izborne komisije
Za 12.02.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadesetprve sjednice Komisije,
     2. Usvajanje Pravila o određivanju i uređenju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja,
     3. Usvajanje Uputstva o načinu preuzimanja, čuvanja i korišćenja izbornog materijala i opreme,
     4. Usvajanje Uputstva o postupku prikupljanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika-poslanika,
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 14 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 74
Podgorica, 05.02.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Dvadesetprvu sjednicu Državne izborne komisije
Za 08.02.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa dvadesete sjednice Komisije,
     2. Usvajanje Pravila o radu biračkih odbora,
     3. Usvajanje Pravila o glasanju putem pisma,
     4. Usvajanje Uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika,
     5. Usvajanje Pravila o određivanju i uređivanju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja,
     6. Utvrđivanje Nacrta Uputstva o načinu čuvanja i korišćenja izbornog materijala i opreme,
     7. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 44
Podgorica, 21.01.2016. godine


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
Državnu izbornu komisiju na dvadesetu sjednicu
Za 22.01.2016. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 19. sjednice Komisije;
     2. Utvrđivanje nacrta Pravila o radu biračkih odbora;
     3. Utvrđivanje nacrta Pravila o glasanju putem pisma;
     4. Upoznavanje sa predlogom plana javnih nabavki za 2016. godinu;
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 322
Podgorica, 22.12.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
19. sjednicu Državne izborne komisije
Za 23.12.2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice;
     2. Identifikovanje nejasnoća, nedorečenosti ili neusaglašenosti pojedinih odredbi izbornih zakona koje mogu dovesti do dilema u njihovoj primjeni;
     3. Razmatranje zahtjeva Mubere Kurpejović, kandidata za poslanika sa Izborne liste „Evropska Crna Gora – Milo Đukanović“;
     4. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 13 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 316
Podgorica, 18.12.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
18. sjednicu Državne izborne komisije
Za 21.12.2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 16. i 17. sjednice Komisije;
     2. Razmatranje zahtjeva Mubere Kurpejović, kandidata za poslanika sa Izborne liste „Evropska Crna Gora – Milo Đukanović“;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 13 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 310
Podgorica, 16.12.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
17. sjednicu Državne izborne komisije
Za 17.12.2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Razmatranje predlog dopuna Pravilnika o unutrašnjoj unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije;
     2. Razmatranje Akcionog plana za implementaciju izbornog zakonodavstva;
     3. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 15 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 306
Podgorica, 14.12.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
16. – zajedničku sjednicu Državne izborne komisije i
Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora
Za 15.12.2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Razmjena informacija o stepenu implementacije izbornog zakonodavstva;
     2. Tekuća pitanja.


Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 9.15 sati.

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 291
Podgorica, 27.11.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
15. sjednicu Državne izborne komisije
Za 30.11.2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 14 sjednice Komisije;
     2. Konstatacija o verifikaciji mandata poslaniku Vuku Roćenu;
     3. Davanje mišljenja na zahtjev:
         - Skupštine opštine Mojkovac,
         - Skupštine opštine Andrijevica,
         - Građanskog pokreta URA;
     4. Razmatranje zahtjeva:
         - Državne revizorske institucije,
         - Političke partije Pozitivna Crna Gora;
     5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.

 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 203
Podgorica, 20.07.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
14. sjednicu Državne izborne komisije
Za 22.07. 2015. godine
 

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


     1. Usvajanje zapisnika sa 13 sjednice Komisije,
     2. Razmatranje Uputstva o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje,
     3. Razmatranje Pravilnika o načinu vršenja određene kontrole i nadzora,
     4. Razmatranje Uputstva o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor odbornika i poslanika,
     5. Razmatranje Uputstva o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor Predsjednika Crne Gore,
     6. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, ul. Novaka Miloševa br. 8, sa početkom u 11 sati.
 

PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj 150
Podgorica, 28.04.2015. godine


Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M
13. sjednicu Državne izborne komisije
Za 29.04.2015. godine

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:


1. Usvajanje zapisnika sa 12 sjednice Komisije,
2. Razmatranje Uputstva o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje,
3. Razmatranje Pravilnika o načinu vršenja određene kontrole i nadzora,
4. Informacija o podnesenim izvještajima o prihodima, imovini i rashodima političkih partija,
5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.


PREDSJEDNIK
Budimir Šaranović
 


 

CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  95

Podgorica, 17.02. 2015.godine                                           

 

       Na osnovu člana 8 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

12. sjednicu  Državne izborne komisije

za 18. 03. 2015. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 11 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prijedloga Vodiča za pristup informacijama u posjedu Državne izborne komisije,

3.   Razmatranje Prijedloga Pravila o načinu obračunavanja I izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima,

4.   Razmatranje Prijedloga Uputstva o sadržini izvještaja o prilozima pravnih I fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje,  

5.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati. 

 

 PREDSJEDNIK

      Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  80

Podgorica, 19.02. 2015.godine                                            

 

          Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 11 sjednicu 

za 20. 02. 2015. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 10 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prijedloga poslovnika o radu Državne izborne komisije,

3.   Razmatranje Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije,

4.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 17 sati. 

 

 

PREDSJEDNIK

 Budimir Šaranović


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  51

Podgorica, 06.02. 2015.godine                                            

 

          Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 10 sjednicu 

za 09. 02. 2015. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije,

3.   Informacija o dostavljenim odlukama o visini članarine političkih subjekata za 2015. godinu

4.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 15 sati. 

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović  


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1511

Podgorica, 28.12. 2014.godine                                            

 

          Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na devetu sjednicu 

za 29. 12. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Komisije,

2.   Prigovor protiv Odluke Opštinske izborne komisije Rožaje o verifikaciji odborničkog mandata Ledinić Hajrana,

3.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati. 

 

 

PREDSJEDNIK                                                                                            Budimir Šaranović  

 

CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1501

Podgorica, 22.12. 2014.godine                                            

 

          Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na osmu sjednicu 

za 23. 12. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog mjesta poslanika u Skupštinu Crne Gore sa izborne liste Bošnjačka stranka – Rafet Husović,

3.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati. 

 

  PREDSJEDNIK

   Budimir Šaranović,s.r.


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1501

Podgorica, 22.12. 2014.godine                                            

 

         Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na osmu sjednicu 

za 23. 12. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog mjesta poslanika u Skupštinu Crne Gore sa izborne liste Bošnjačka stranka – Rafet Husović,

3.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati. 

 

 PREDSJEDNIK

 Budimir Šaranović, s.r.


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1485

Podgorica, 09.12. 2014.godine                                            

 

          Na osnovu člana 7 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na sedmu sjednicu  

za 10. 12. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Komisije,

2.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

3.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

4.   Razno

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović,s.r.  


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1475

Podgorica, 28.11. 2014.godine                                            

 Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na šestu sjednicu 

za 01. 12. 2014. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

 

1.    Usvajanje zapisnika sa četvrte i pete sjednice Komisije,

2.    Donošenje Odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Herceg Novi, na izborima koji će se održati 14. decembra 2014. godine,

3.    Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16 sati.

 

 

          PREDSJEDNIK

        Budimir Šaranović, s.r. 


 

CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1465

Podgorica, 20.11. 2014.godine                                            

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Petu sjednicu Državne izborne komisije 

za 20.11. 2014. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.           Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Komisije,

 

2.           Popuna upražnjenog mjesta poslanika u Skupštinu Crne Gore sa izborne liste „Evropska Crna Gora – Milo Đukanović“,

 

3.           Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18 sati.

 

 PREDSJEDNIK

  Budimir Šaranović,s.r.


Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Nastavak četvrte sjednice  Državne izborne komisije  

za 20.11. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

 

1.           Tekuća pitanja.

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18 sati.

 

  PREDSJEDNIK

  Budimir Šaranović,s.r.  


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj  1460

Podgorica, 14.novembra 2014.godine

 

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

četvrtu sjednice Državne izborne komisije

za 14.11. 2014. godine 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.           Usvajanje zapisnika sa treće sjednice Komisije,

2.           Popuna upražnjenog mjesta poslanika u Skupštinu Crne Gore sa izborne liste SNP –Socijalistička narodna partija Crne Gore – I riječ i djelo,

3.           Tekuća pitanja.

 

 

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16 sati.

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović, s.r.


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj: 1452

Podgorica, 06.11.2014. godine

                                                                  

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Treću sjednicu Državne izborne komisije

za 06.11. 2014. godine 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.          Razmatranje obraćanja Zorke Brakočević, kandidata sa Izborne liste SNP-Socijalistička narodna partija Crne Gore – I riječ i djelo,

2.          Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 15 sati.

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović,s.r.


CRNA GORA
državna izborna komisija

Broj:  1445/2

Podgorica,  13.11 .2014. godine

    

 

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Nastavak druge sjednice Državne izborne komisije

za 14.11. 2014. godine 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.           Razmatranje zahtjeva Opštinske izborne komisije Herceg Novi za davanje mišljenja,

2.           Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u  16 sati.

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović, s.r.


C R N A    G O R A                                                     

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1445

Podgorica, 28.10. 2014. godine

 

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Drugu sjednicu Državne izborne komisije

za 29.10. 2014. godine 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.          Usvajanje zapisnika sa prve sjednice Komisije,

2.          Razmatranje zahtjeva Opštinske izborne komisije Herceg Novi za davanje mišljenja,

3.          Tekuća pitanja.

 

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.

 

PREDSJEDNIK

Budimir Šaranović, s.r.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1436

Podgorica, 16.10. 2014. godine

 

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na prvu sjednicu

za 17.10. 2014. godine 

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.          Popuna upražnjenog mjesta poslanika u Skupštinu Crne Gore sa izborne liste SNP –Socijalistička narodna partija Crne Gore – I riječ i djelo,

2.          Tekuća pitanja.

 

    Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

                                                                     

PREDSJEDNIK

     Budimir Šaranović, s.r.


 ARHIVA SAZIVA