e-mail:

komisija@dik.co.me

sekretar@dik.co.me

portparol@dik.co.me

 
 

CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1371

Podgorica, 31.07. 2014. godine

 

Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

.

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 71. sjednicu

za 01.08. 2014. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 i 70 sjednice,

2.   Razmatranje inicijativa: Ministarstva unutrašnjih poslova, Socijaldemokratske partije OO Kolašin, Socijalističke narodne partije  i sekretara OIK Kolašin, i

3.   Tekuća pitanja.

         

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11,00 sati.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1362

Podgorica, 21.07. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 70. sjednicu

za 22.07. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 60 i 61 sjednice,

2.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste “Evropska Crna Gora – Milo Đukanović” i

3.   Tekuća pitanja.

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12,00 sati.  

 

 PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1326

Podgorica, 24.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

.

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 69. sjednicu

za 25.06. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 58 i 59 sjednice,

2.   Razmatranje prigovora (šest) Izborne liste Evropsko lice Kolašina Socijaldemokratska partija/Pozitivna Crna Gora na Odluku OIK Kolašin br. 349/14 od 21.06.2014. godine, i

3.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1312

Podgorica, 19.06. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 68. sjednicu

za 20.06. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje, nakon Odluke Ustavnog suda, o prigovorima Izborne liste “Šule i Mikan sa građanima za Kolašin” na rješenja Državne izborne komisije broj 1232/2 od 13. juna 2014. godine i 1303/2 od 16. juna 2014. godine, i

2.   Tekuća pitanja

   

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11,00 sati.  

 

 

 PREDSJEDNIK   

  Ivan Kalezić


              CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1302

Podgorica, 16.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

.

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 66. sjednicu

za 16.06. 2014. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 55 i 56 sjednice Komisije,

2.   Odlučivanje po žalbama (prigovorima) Demokratskog fronta na zaključke Izborne komisije Glavnog grada Podgorica,

3.   Odlučivanje po žalbama (prigovorima) Pozitivne Crne Gore na zaključke Izborne komisije Glavnog grada Podgorica ,

4.   Odlučivanje po žalbama (prigovorima) Albanske koalicije - Građanska inicijativa na zaključke Izborne komisije Glavnog grada Podgorica,

5.   Odlučivanje o Prigovoru Izborne liste “Šule i Mikan sa građanima za Kolašin” na rješenje Opštinske izborne komisije Kolašin br. 346 od 16. 06. 2014. godine i

6.   Tekuća pitanja

                                                                                       

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16,00 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1297

Podgorica, 15.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 65. sjednicu

za 15.06. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.  Odlučivanje po prigovorima Demokratskog fronta na rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad,

2.   Odlučivanje po prigovorima Pozitivna Crna Gora na rješenja Opštinske izborne komisije Danilovgrad,

3.   Odlučivanje po prigovorima Pozitivna Crna Gora na rješenja IKGG Podgorica,

4.   Odlučivanje po prigovorima Albanske koalicije - Građanska inicijativa na rješenja IKGG Podgorica i

5.   Tekuća pitanja

   

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1235

Podgorica, 12.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 64. sjednicu

za 13.06. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje o Prigovoru Izborne liste “Evropsko lice Kolašina –Socijaldemokratska partija/Pozitivna Crna Gora” od 12.06. 2014. godine,

2.   Donošenje rješenja u predmetu 863 nakon Odluke Ustavnog suda,

3.   Zahtjev za vršenje nadzora nad radom OIK Kolašin,

4.   Tekuća pitanja

   

Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1205

Podgorica, 04.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 62. sjednicu

za 04.06. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje po žalbama Pozitivne Crne Gore i Građanske inicijative na zaključke IKGG Podgorica,

2.   Odlučivanje po prigovorima Pozitivna Crna Gora i Građanska inicijativa na rješenja IKGG Podgorica i

3.   Tekuća pitanja                                                                            

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 1190

Podgorica, 03.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

.S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 61. sjednicu

za 02.06. 2014. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje po Žalbama (prigovorima) DF, Pozitivne Crne Gore i Građanske inicijative na zaključke IKGG Podgorica,

2.   Odlučivanje po prigovorima DF, Pozitivna Crna Gora i Građanska inicijativa na rješenja IKGG Podgorica i

3.   Tekuća pitanja

                                                                                       

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 14,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK 

        Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 983

Podgorica, 02.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 60. sjednicu

za 02.06. 2014. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje po Žalbama (prigovorima) DF, Pozitivne Crne Gore i Građanske inicijative na zaključke IKGG Podgorica,

2.   Odlučivanje po prigovorima DF, Pozitivna Crna Gora i Građanska inicijativa na rješenja IKGG Podgorica i

3.   Tekuća pitanja

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 19,15 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 694

Podgorica, 01.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 58. sjednicu

za 01.06. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje po Žalbama (prigovorima) DF, Pozitivne Crne Gore i Gražanske inicijative na zaključke IKGG Podgorica,

2.   Dopisi MANS-a

3.   Odlučivanje po prigovorima DF, Pozitivna Crna Gora i Građanska inicijativa na rješenja IKGG Podgorica i

4.   Tekuća pitanja

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18,45 sati.  

                                                                                        PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić

CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 692

Podgorica, 01.06. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 57. sjednicu

za 01.06. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Dogovor o metodologiji rada povodom podnesenih prigovora 31.05. 2014. godine u 23,45 i 1.06. u 1,00 časova.

2.   Tekuća pitanja

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić

CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 530

Podgorica, 31.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 56. sjednicu

za 31.05. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Rrješavanje po prigovorima političkih partija: Pozitivna Crna Gora, Demokratski front i Građanska inicijativa na rješenja Izborne komisije Glavnog grada Podgorica koji su podnijeli 30.05. 2014. godine,

2.   Rješavanje po prigovorima Izborne lista “Za Evropski Kolašin – Milo Đukanović, na rješenja Opštinske izborne komisije Kolašine koji su podnijeti 31. 05. 2014. godine i

3.   Tekuća pitanja

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 19,30 sati.  

  

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 448

Podgorica, 30.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 55. sjednicu

za 31.05. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći.

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 54 sjednice Komisije,

2.   Rrješavanje po prigovorima Koalicije za evropski Danilovgrad – Milo Đukanović na rješenja OIK Danilovgrad br. 182, 183 i 184, i

3.   Tekuća pitanja

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 436

Podgorica, 25.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 54. sjednicu

za 26.05. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 53 sjednice Komisije,

2.   Rrješavanje po prigovorima i

3.   Tekuća pitanja

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 398

Podgorica, 22.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 53. sjednicu

za 22.05. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 52 sjednice Komisije,

2.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija

3.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

4.   Prigovor Albanske koalicije Tuzi na Rješenje Izborne komisije Glavnog grada,

5.   Tekuća pitanja

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 382

Podgorica, 16.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 51. sjednicu

za 16.05. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Određivanje biračkih mjesta na kojima bi pojedina partija predlagala predstavnika za predsjednika biračkog odbora (ŽRIJEBANJE)

2.   Utvrđivanje koja politička partija, odnosno koalicija ima pravo da predloži člana biračkog odbora na biračkim mjestima I, II i III u ZIKS-u

3.   Tekuća pitanja. 

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.  

 

     PREDSJEDNIK

       Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 380

Podgorica, 15.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 50. sjednicu

za 16.05. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 49. sjednice,

2.   Donošenje Odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora za izbor odbornika u Skupštinu Glavnog grada Podgorica, odbornika u Skupštinu Gradske opštine Golubovci i Skupštinu Gradske opštine Tuzi i odbornika u skupštine opština: Bar, Bijelo Polje, Danilovgrad, Žabljak, Kolašin, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Gusinje, na izborima koji će se održati 25. maja 2014. godine,

3.   Tekuća pitanja. 

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

     PREDSJEDNIK

       Ivan Kalezić    


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 359

Podgorica, 08.05. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 49. sjednicu

za 09.05. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 48. sjednice

2.   Odlučivanje po prigovoru Bošnjačke stranke Crne Gore – Opštinski odbor Rožaje;

3.   Tekuća pitanja. 

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 10 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 310

Podgorica, 22.04. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 48. sjednicu

za 22.04. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

  

1.   Usvajanje zapisnika sa 46. i 47. sjednice

2.   Razmatranje zahtjeva za davanje mišljenja u vezi sa primjenom zakona;

3.   Razmatranje tužbi MANS-a i davanje odgovora Upravnom sudu i

4.   Tekuća pitanja. 

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

 

PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 279

Podgorica, 07.04. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 47. sjednicu

za 09.04. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Odlučivanje po zahtjevima MANS-a;

2.   Tekuća pitanja. 

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 15,30 sati.  

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


           CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 271

Podgorica, 07.04. 2014. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 46. sjednicu

za 09.04. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

  

1.   Usvajanje zapisnika sa 45. sjednice Komisije,

2.   Predlog uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika;

3.   Predlogu uputstva o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji;

4.   Predlog pravila o određivanju i uređivanju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja;

5.   Predlog pravila o radu biračkih odbora;

6.   Predlog pravila o glasanju putem pisma;

7.   Predlog uputstva o načinu proglašenja izbornih lista, sadržaju, obliku i načinu isticanja zbirne iziborne liste,

8.   Upoznavanje sa zahtjevima za davanje mišljenja povodom primjene Zakona o finansiranju političkih partija;

9.   Tekuća pitanja. 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić  


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 255

Podgorica, 02.04. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 45. sjednicu

za 03.04. 2014. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 44. sjednice Komisije,

2.   Predlogu uputstva o jedinstvenim obrascima za sprovođenje izbornih radnji;

3.   Predlog uputstva o sadržini i obliku obrazaca u postupku predlaganja kandidata za izbor odbornika i poslanika;

4.   Predlog pravila o određivanju i uređivanju biračkih mjesta i o mjerama kojima se obezbjeđuje tajnost glasanja;

5.   Predlog pravila o radu biračkih odbora;

6.   Predlog pravila o glasanju putem pisma;

7.   Upoznavanje sa zahtjevima za davanje mišljenja povodom primjene Zakona o finansiranju političkih partija;

8.   Tekuća pitanja. 

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 161

Podgorica, 21.03. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 44. sjednicu

za 24. 03. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Komisije,

2.   Donošenje uputstva o postupku i organizaciji davanja potpisa birača za podršku izbornoj listi za izbor odbornika i poslanika i sadržini i obliku obrasca za davanje potpisa birača za podršku izbornoj listi

3.   Donošenje Pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal

4.   Tekuća pitanja. 

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić


   CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 148

Podgorica, 11.03. 2014. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 43. sjednicu

za 12.03. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 42. sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste Albanska koalicija,

3.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste „Evropska Crna Gora - Milo Đukanović“ i

4.   Tekuća pitanja. 

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 123

Podgorica, 04.03. 2014. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 42. sjednicu

za 05.03. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 41. sjednice Komisije,

2.   Donošenje odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane, koji će se održati 09. marta 2014. godine,

3.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

4.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

5.   Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


   CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 104

Podgorica, 19. 02. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 41. sjednicu

za 20. 02. 2014. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 40. sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prigovora Izborne liste „Zdravo Berane“ SNP-DF na Rješenje OIK Berane o utvrđivanju zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane;

3.   Razmatranje Prigovora OO Nove srpske demokratije i OO Pokreta za promjene Berane na Rješenje OIK Berane o utvrđivanju zbirne izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine Berane;

4.   Zahtjev Bjelanović Živka, člana OIK Berane, za tumačenje odredbi člana 40 i 41, vezano za član 49, Zakona o izboru odbornika i poslanika;

5.   Zahatjev OIK Bar za davanje mišljenja;

6.   Zahtjev političke partije Pozitivna Crna Gora za davanje mišljenja, 

7.   Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 14 sati.  

 

 PREDSJEDNIK          

  Ivan Kalezić    


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 55

Podgorica, 29. 01. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 40. sjednicu

za 30. 01. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prigovora Pozitivne Crne Gore – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović na Rješenje OIK Ulcinj br. 02-99/14 od 27. 01. 2014. godine;

3.   Razmatranje Prigovora Pozitivne Crne Gore – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović na Rješenje OIK Ulcinj br. 02-100/14 od 27. 01. 2014. godine;

4.   Razmatranje Prigovora Pozitivne Crne Gore – Srcem za Ulcinj – Dritan Abazović na Rješenje OIK Ulcinj br. 02-101/14 od 27. 01. 2014. godine

5.   Tekuća pitanja.

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 14 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

     Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 26

Podgorica, 21. 01. 2014. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 39. sjednicu

za 22. 01. 2014. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 38. sjednice Komisije,

2.   Donošenje odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Ulcinj, koji će se održati 26. januara 2014. godine,

3.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izveršenje krivičnih sankcija,

4.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

5.   Tekuća pitanja.

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

  PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić    


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 674

Podgorica, 17.12. 2013. godine

   

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 38. sjednicu

za 18.12. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 37. sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste SNP-Socijalistička narodna partija Crne Gore – I riječ i djelo,

3.   Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 14 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić    


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 668

Podgorica, 17.12. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 37. sjednicu

za 17.12. 2013. godin

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 36 sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izborne liste „Koalicija evropska Crna Gora – Milo Đukanović“,

3.   Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

   PREDSJEDNIK

      Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 614

Podgorica, 14.11. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 36. sjednicu

za 15.11. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 35 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prigovora političke partije Pozitivna Crna Gora, OO Cetinje,

3.   Razmatranje Prigovora političke partije Pozitivna Crna Gora, OO Cetinje na zaključke OIK br. 01.014/13-88/2 od 13.11. 2013. god. i br. 01-014/13-88/3 od 14.11. 2013. godine,

4.    Razmatranje Prigovora podnosioca Izborne liste  Miodrag Lekić na Zaključak br. 01-014/13-91 Izborne komisije Prijestonice Cetinje,

5.   Razmatranje Prigovora podnosioca Izborne liste Građanski front Miodrag Lekić na Zaključak br. 01-014/13-91/2 Izborne komisije Prijestonice Cetinje,

6.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 10 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 606

Podgorica, 12.11. 2013. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 35. sjednicu

za 13.11. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 34 sjednice Komisije,

2.   Donošenje odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Mojkovac, Skupštinu opštine Petnjica, i Skupštinu opštine Prijestonice Cetinje, koji će se održati 16. novembra 2013. godine,

3.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izveršenje krivičnih sankcija,

4.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

5.   Zahtjev za davanje mišljenja Političke partije Pozitivna Crna Gora i

6.   Tekuća pitanja.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

  Broj 603

Podgorica, 12.11. 2013. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 34. sjednicu

za 12.11. 2013. godine 

   

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 33 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prigovora OO Pozitivne Crne Gore Cetinje;

3.   Razmatranje zahtjeva Pozitivne Crne Gore za davanje mišljenja,

4.   Razno.   

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

  PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 583

Podgorica, 25.10 2013. godine

 

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 33. sjednicu

za 26.10. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

  

DNEVNI RED: 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 32 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Žalbe OO SDP Petnjica,

3.   Razmatranje zahtjeva OIK Petnjica br. 30 od 25. 10. 2013. godine,

4.   Razno.   

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

  PREDSJEDNIK

      Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 566

Podgorica, 07.10 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 32. sjednicu

za 8.10. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

  

1.   Usvajanje zapisnika sa 31 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje zahtjeva za davanje mišljenja OIK Petnjica,

3.   Tekuća pitanja.   

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

                                                                      

 

 PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 544

Podgorica, 10.09. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 31. sjednicu

za 11.09. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

  

1.   Usvajanje zapisnika sa 30 sjednice Komisije,

2.   Tekuća pitanja.   

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

                                                                       

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 511

Podgorica, 18.06. 2013. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 30. sjednicu

za 18.06. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 29 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje prigovora Đura Miloševića, kandidata za odbornika na izbornoj listi Grupa građana „Zajedno za Kolašin“, zbog povrede izbornog prava,

3.   Razno.  

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 15 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić  


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 480

Podgorica, 28.05. 2013. godine

  

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 29. sjednicu

za 29.05. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 28 sjednice Komisije,

2.   Popuna upražnjenog poslaničkog mjesta sa izvorne liste Pozitivna Crna Gora Darko Pajović;

3.   Pregled podataka o podnijetim izvještajima o godišnjim prihodima, imovini i rashodima političkih partija

4.   Razno.   

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.  

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 431

Podgorica, 21.04. 2013. godine

 

   

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 27. sjednicu

za 21.04. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Utvrđivanje konačnih rezultata za izbor Predsjednika Crne Gore na izborima održanim 07.04. 2013. godine,

2.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 20 sati.  

 

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 414

Podgorica, 16. 04. 2013. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 25. sjednicu

za 16. 04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Razmatranje Prigovora Martina Dragišića iz Bara

2.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 410

Podgorica, 16. 04. 2013. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 24. sjednicu

za 15. 04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

  

DNEVNI RED:

 

 

1.   Razmatranje zahtjeva Izborne komisije Glavnog grada za davanje mišljenja, i

2.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16,00 sati.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 407

Podgorica, 14. 04. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 23. sjednicu

za 15. 04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje IKGG –Podgorica br. 160/13-219, 161/13-192, 163/13-193, 164/13-194, 165/13-195, 166/13-196, 167/13-197, 168/13-198, 169/13-199, 170/13-200, 171/13-201, 172/13-202, 173/13-203, 174/13-204, 175/13-205, 176/13-206, 177/13-207, 178/13-208, 179/13-209, 180/13-210, 181/13-211, 182/13-212, 183/13-213, 184/13-214, 185/13-215, 186/13-216, 162/13-218, 187/13-217, od 11.04. 2013. godine,

2.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Nikšić,

3.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Ulcinj br. 02-100/1,

4.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Bijelo Polje br. 122/13,

5.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Budva br. 104/1,

6.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Kolašin br. 45/13,

7.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Kolašin br. 46/13,

8.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Kotor br. 02-606/55-1,

9.   Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Kotor br. 02-606/54-1,

10.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Kotor br. 02-606/53-1,

11.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Mojkovac broj 01/165,

12.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Bar br. 9/2,

13.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Rožaje br. 258,

14.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Cetinje br. 01-014/13-31/1,

15.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Plav br. 45,

16.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje OIK Berane br. 64, i

17.             Razmatranje Prigovora šefa izbornog štaba nezavisnog kandidata za Predsjednika Crne Gore Gorana Danilovića na Rješenje IKGG –Podgorica 160/13-219, 161/13-192, 163/13-193, 164/13-194, 165/13-195, 166/13-196, 167/13-197, 168/13-198, 169/13-199, 170/13-200, 171/13-201, 172/13-202, 173/13-203, 174/13-204, 175/13-205, 176/13-206, 177/13-207, 178/13-208, 179/13-209, 180/13-210, 181/13-211, 182/13-212, 183/13-213, 184/13-214, 185/13-215, 186/13-216, 162/13-218, 187/13-217, 122/13 OIK Bijelo Polje, 64 OIK Berane, 45/13 OIK Kolašin, 01/165 OIK Mojkovac, 46/13 OIK Kolašin, 02-100/1-2013 OIK Ulcinj, 92/2 OIK Bar, 104/1 OIK Budva, 02-606/54-1 OIK Kotor, 02606/55-1 OIK Kotor, 72 OIK Nikšić, 02-606/53-1 OIK Kotor, 01-014/13-31/1 OIK Cetinje, 45 OIK Plav, 258 OIK Rožaje od 11.04. 2013. godine;

18.             Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 09,00 sati.  

 

PREDSJEDNIK

        Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 383

Podgorica, 12. 04. 2013. godine

 

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 22. sjednicu

za 12. 04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

  

1.   Usvajanje zapisnika sa 21 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje Prigovora grupe birača sela Dučić – Kuči na Rješenje IKGG -156/13-1-5 od 10.04. 2013. godine

3.   Razmatranje Prigovora grupe birača sela Grbavci na Rješenje IKGG -155/13-1-5 od 10.04. 2013. godine

4.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 17 sati.  

 

  PREDSJEDNIK

   Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 376

Podgorica, 10. 04. 2013. godine

  

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 21. sjednicu

za 10. 04. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 15, 17, 18, 19. i 20 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje zahtjeva OIK Cetinje za davanje stručnog mišljenja,

3.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 16 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 368

Podgorica, 08.04. 2013. godine

 

            Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 20. sjednicu

za 08.04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

 

 

1.   Utvrđivanje privremenih rezultata za izbor Predsjednika Crne Gore na izborima održanim 07.04. 2013. godine,

2.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 17 sata.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 366

Podgorica, 08.04. 2013. godine

  

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 19. sjednicu

za 08.04. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

  

1.   Razmatranje zahtjeva Izborne komisije Glavnog grada Podgorica broj 146/13 od 8.04. 2013. godine,

2.   Razno.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13,30 sata.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

 Broj 344

Podgorica, 07.04. 2013. godine

  

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 18. sjednicu

za 07.04. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

 1.   Utvrđivanje rezultata glasanja na biračkim mjestima u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

2.   Razno

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 23,00 sata.  

 

PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić


   CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 341

Podgorica, 07.04. 2013. godine

 

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 17. sjednicu

za 07.04. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

 1.   Usvajanje zapisnika sa 16 sjednice,

2.   Razmatranje prigovora birača Milene Damjanović na Rješenje OIK Bar br. 80 od 7.04. 2013.

3.   Razmatranje prigovora birača Jelene Radulović na Rješenje OIK Bar br. 81 od 7.04. 2013.

4.   Razmatranje prigovora birača Božidarke Radonjić iz Šavnika na Rješenje OIK Šavnik br. 01-59 od 7.04. 2013

5.   Razno

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18,30 sati.  

 

PREDSJEDNIK

 Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 337

Podgorica, 07.04. 2013. godine

 

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 16. sjednicu

za 07.04. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 

1.   Razmatranje zahtjeva dr Milana Rolovića, opunomoćenog predstavnika nezavisnog kandidata za predsjednika Crne Gore Miodraga Lekića u OIK Ulcinj, za davanje mišljenja o mogućnosti prisustvovanja opunomoćenih predstavnika predsjedničkih kandidata glasanju putem pisma i

2.   Razmatranje zahtjeva Izborne komisije Glavnog grada Podgorice za davanje mišljenja da li sa dva zamjenika člana koji, kao povjerenici biračkog odbora treba da sprovedu glasanje putem pisma, mogu otići opunomoćeni predstavnici predsjedničkih kandidata.

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 10 sati.  

 

 PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 321

Podgorica, 04.04. 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 15. sjednicu

za 05.04. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 14 sjednice Komisije,

2.   Donošenje odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 7. aprila 2013. godine,

3.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

4.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

5.   Razno

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 311

Podgorica, 02.04. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 14. sjednicu

za 03.04. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 13 sjednice Komisije,

2.   Razmatranje zahtjeva SNP-a u vezi sa primjenom člana 80 Zakona o izboru odbornika i poslanika

3.   Tekuća pitanja

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

                                                                               

PREDSJEDNIK

                                                                                                              Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 284

Podgorica, 30.03. 2013. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 13. sjednicu

za 31. 03. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   PrigovorDemokratskog fronta na Rješenje OIK Budva

2.   Tekuća pitanja

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.  

 

   PREDSJEDNIK

    Ivan Kalezić,s.r.  


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 267

Podgorica, 29.03. 2013. godine

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 12. sjednicu

za 29. 03. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice;

2.   Donošenje Odluke o objavljivanju broja birača u Crnoj Gori po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima;

3.   Donošenje Odluke o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 7. aprila 2013. godine;

4.   Tekuća pitanja:

-      Zahtjev OIK Podgorica

-      Priprema za štampanje glasačkih listića

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 18 sati.  

 

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić,s.r.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 247

Podgorica, 27.03. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 11. sjednicu

za 28. 03. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 9. i 10. sjednice;

2.   Donošenje Odluke o objavljivanju broja birača u Crnoj Gori po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima;

3.   Donošenje Odluke o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora za Predsjednika Crne Gore, koji će se održati 7. aprila 2013. godine;

4.   Upoznavanje sa Privremenim Izvještajem OEBS/ODIHR Ograničene misije za posmatranje predsjedničkih izbora u Crnoj Gori;

5.   Razno

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.  

  

PREDSJEDNIK

Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 207

Podgorica, 19.03. 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na 10. sjednicu

za 20. 03. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Utvrđivanje (žrijebanje) redosljeda na listi kandidata za izbor Predsjednika Crne Gore;

2.   Usvajanje zapisnika sa devete sjednice Komisije;

3.   Utvrđivanje liste kandidata za Predsjednika Crne Gore

4.   Donošenje odluke o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića za izbor Predsjednika Crne Gore koji će se održati 7. aprila 2013. godine,

5.   Razno

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.  

 

PREDSJEDNIK

  Ivan Kalezić   


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 193

Podgorica, 14.03. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na devetu sjednicu

za 14. 03. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa osme sjednice Komisije;

2.   Objavljivanje broja birača u Crnoj Gori, po jedinicama lokalne samouprave i po biračkim mjestima,

3.   Izvještaj Radne grupe za nabavku izbornog materijala i

4.   Razno

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 13 sati.  

 

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 170

Podgorica, 11.03. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na osmu sjednicu

za 11. 03. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa sedme sjednice Komisije;

2.   Donošenje odluke o postupku nabavke izbornog materijala za sprovođenje izbora za izbor Predsjednika Crne Gore, zakazanih za 7. april 2013. godine,  

3.   Donošenje odluke o nabavci izbornog materijala

- Informacija o pribavljenim ponudama za nabavku izbornog materijala,

4.   Razno

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.

  

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 155

Podgorica, 05.03. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na sedmu sjednicu

za 06.03. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa šeste sjednice Komisije;

2.   Donošenje odluke o nabavci UV nevidljivog mastila,

3.   Donošenje odluke o utvrđivanju biračkih mjesta, sastavu biračkih odbora i načinu glasanja za birače koji su u pritvoru ili koji izdržavaju kaznu zatvora, za izbor odbornika u Skupštinu opštine Nikšić i Skupštinu opštine Andrijevica, koji će se održati 9. marta 2013. godine,

4.   Utvrđivanje izvoda iz biračkog spiska za biračka mjesta u Zavodu za izveršenje krivičnih sankcija,

5.   Donošenje rješenja o imenovanju biračkih odbora u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija,

6. Razno

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

 

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


 CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 143

Podgorica, 28.02. 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na šestu sjednicu

za 01.03. 2013. godine 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa pete sjednice Komisije;

2. Izvještaj Radne grupe (Komisije) za utvrđivanje nedostajućih količina izbornog materijala i prikupljanje ponuda za nabavku istog,

3. Razno

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.

  

 

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić,s.r.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 123

Podgorica, 21.02. 2013. godine

 

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na petu sjednicu

za 22.02. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa četvrte sjednice Komisije;

2. Utvrđivanje kandidature Miodraga Lekića za Predsjednika Crne Gore;

      3. Razno

  

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

  

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić,s.r.


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 95

Podgorica, 14.02. 2013. godine

  

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na četvrtu sjednicu

za 15.02. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 DNEVNI RED:

 

1. Prigovor na Rješenje Državne izborne komisije broj 84/2 od 13. februara 2013. godine i

          2. Razno

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 10 sati.

  

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 86

Podgorica, 12.02. 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na treću sjednicu

za 13.02. 2013. godine 

 

           Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1. Usvajanje zapisnika sa druge sjednice Komisije;

2. Utvrđivanje kandidature Filipa Vujanovića za Predsjednika Crne Gore;

      3. Analiza primjene Etičkog kodeksa organa za sprovođenje izbora za 2012. godinu;

      4.Upoznavanje sa predlogom za omogućavanje glasanja osobama sa invaliditetom;

      5. Razno

 

 Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

 

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj  27

Podgorica, 24.01. 2013. godine

  

 

          Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

  

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na drugu sjednicu

za 28.01. 2013. godine 

  

          Za sjednicu predlažem sljedeći

  

DNEVNI RED:

 

1.          Usvajanje zapisnika sa prve (konstitutivne) sjednice;

2.          Donošenje Odluke o shodnoj primjeni pravila za izbor Predsjednika Crne Gore;

3.          Donošenje pravila o jedinstvenim standardima za izborni materijal;

4.          Donošenje Uputstva za primjenu člana 5 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore;

5.          Donošenje poslovnika o radu Državne izborne komisije;

6.          Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 12 sati.

 

                                                                                          PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić


CRNA GORA

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Broj 5

Podgorica, 14.01. 2013. godine

 

           Na osnovu člana 5 stav 2 Poslovnika o radu Državne izborne komisije,

 

 

S A Z I V A M

Državnu izbornu komisiju na prvu (konstitutivnu) sjednicu

za 16.01. 2013. godine 

 

 

          Za sjednicu predlažem sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

1. Predlog poslovnika o radu Državne izborne komisije;

2. Predlog odluke o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore;

3. Upoznavanje sa podacima o sredstvima utvrđenim u budžetu Crne Gore za potrebe Državne izborne komisije,

4.  Tekuća pitanja.

 

 

          Sjednica će se održati u prostorijama Komisije, sa početkom u 11 sati.

 

 

                                                                                         PREDSJEDNIK

                                                                                             Ivan Kalezić